cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Box není dobrá volba pro deti a mládez, ríká americká akademie pediatrie

Sport, kde je hlavním cílem úmyslne zasáhnout nekoho na hlavu, není vhodný pro deti a mládez, tvrdí Americká pediatrická akademie v novém politickém prohlásení spolecne s kanadskou pediatrickou spolecností. Jejich prohlásení o politice je zverejneno v roce 2006 Pediatrie, Vydání ze zárí 2011.
Co-autorka Claire LeBlanc, MD, FAAP, predsedkyne kanadské pediatrické spolecnosti Healthy Active Living a sportovní medicína, rekl:

"Chceme, aby deti a dospívající aktivne usilovaly o sport a rekreace, ale box není vhodná volba. Doporucujeme mladým lidem, aby se úcastnili sportu, kde hlavním cílem není úmyslné údery do hlavy."

Díte mozku je mnohem citlivejsí na otres mozku nez dospelý. Detské zranení hlavy trvá mnohem déle, nez se dospejí. " Pokud je i mezi dospelými amatérskými boxery riziko vázného zranení mozku a obliceje, je pro deti stále vyssí.
Amatérstí boxerové nosí bezpecnostní vybavení, vysvetlují autori. Neexistují vsak zádné presvedcivé dukazy, které by dokazovaly, ze ochrana hlavy omezuje riziko otehotnení.

Dr. LeBlanc rekl:
"Zatímco vetsina sportu má urcité riziko zranení, box je obzvláste nebezpecný, protoze tito sportovci jsou odmeneni za odhodlaná a zámerná hity na hlavu soupere."

Císla o tom, kolik úcastníku jsou nebo jaká je újma mezi cleny, nejsou vedeny ani USA Boxing nebo Boxing Canada.
Podle národního systému elektronického sledování zranení je v amerických tísnových oddeleních zaznamenáno 8 716 prípadu zranení v boxu. Autori dodávají, ze od roku 1990 znacne narostly.
Zjistili, ze 35% zranení dospelých a nedospelých muzu, které nesouvisejí s derováním, byly na krku a hlavu, s durazem na otrasy a roztrzení. 8,1% zranení bylo poranení u vsech vekových skupin (12 az 34 let).
Vzhledem k tomu, ze opakované údery do hlavy v prubehu casu mohou být rizikovým faktorem pro chronickou traumatickou encefalopatii, jsou to znepokojivé statistiky, napsali autori.
Pediatri jsou vyzýváni jak AAP, tak CPS, aby silne odradili deti a mládez od úcasti v boxu. Mely by být zamereny na dalsí sporty, jako je volejbal, basketbal, tenis nebo plavání.

Chronická traumatická encefalopatie

Chronická traumatická encefalopatie, také známý jako CTE je progresivní degenerativní onemocnení zjistená u lidí, kterí utrpeli mnoho otresu a jiných typu poranení hlavy. Demence pugilistica, varianta CTE, je spojena predevsím s boxem. Box muze mít za následek degeneraci mozkové tkáne a akumulaci tau proteinu.
Lidé s CTE mohou mít známky demence, jako je agrese, zmatenost, deprese a ztráta pameti. Tyto príznaky a príznaky se mohou objevit behem mesícu po poranení nebo o nekolik let pozdeji, dokonce i po nekolika desetiletích.
Napsal Christian Nordqvist

Ocekávané maminky, kterí mají nadváhu pri vetsím riziku pro C-sekce

Ocekávané maminky, kterí mají nadváhu pri vetsím riziku pro C-sekce

Nastávající matky, které mají index telesné hmotnosti (BMI) pred tehotenstvím (40), mají zvýsené riziko cisariánského rezu (c-sekce). Toto nové zjistení bylo publikováno v casopise Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica a naznacuje, ze zeny s prírustkem hmotnosti vyssí nez 16 kg (30 lbs.) Behem tehotenství jsou vystaveny zvýsenému riziku vyzadování klestí, vakuové extrakce a C-sekce behem porod.

(Health)

Cas, který jíme, ovlivnuje nase biologické hodiny, zjistuje studie

Cas, který jíme, ovlivnuje nase biologické hodiny, zjistuje studie

Lidské telo pracuje nepretrzite. Nase biologické funkce sledují 24hodinové cykly nebo cirkadiánní rytmy, které jsou fyziologické a dusevní zmeny, které jsou rízeny nasimi interními biologickými hodinami. Nový výzkum vysvetluje, jak muzeme obnovit jeden z techto telových hodin. S jídlem v casových intervalech by mohlo pomoci obnovit hodiny tela.

(Health)