cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rakovina rakoviny strev, která pracuje az do bodu, výsledky prvních milionu testu v Anglii

Program NHS pro screening rakoviny tlustého streva v Anglii je na ceste snízit pocet úmrtí na rakovinu tlustého streva o 16%, podle analýzy prvních 1,08 milionu okultních krevních testu stolice, existují vsak obavy, ze soucasná metoda nezachycuje nemoci ani na pravá strana tela jako vlevo. Dokument o analýze se objevil online v casopise Strevo dne 7. prosince.
Soucasné prohlásení z programu pro screening rakoviny strev (BCSP) uvádí, ze k dnesnímu dni bylo odesláno zhruba 12 milionu testovacích souprav s okultní krví (FOB) a bylo zjisteno více nez 11 000 prípadu rakoviny.
Test FOB nerozpoznává rakovinu tlustého streva, ale objeví malé mnozství krve, které normálne nelze videt v pohybech strev. Výsledek ukáze, zda je zapotrebí dalsí vysetrení, napríklad kolonoskopie.
V rámci BCSP v Anglii jsou pacienti automaticky posláni testovací sadu FOB postou behem nekolika týdnu po dosazení 60. narozenin.
Pacient pouzívá spachtle podobné tycinkám, které jsou soucástí balení, aby oskrabovaly malé vzorky fekálií z toaletní tkáne pouzité pri jízde stolicí. Jsou vyzváni, aby odebrali vzorky ze trí samostatných pohybu strev. Umístejí vzorky pod klapky "oken" na kartu a oznací je datem, kdy získaly kazdý vzorek, a pak vracejí zapecetenou sadu do obálky s odpovedí zaplacené na sloupku.
Výsledky analýzy prvních 1,08 milionu testu FOB provedených v Anglii ukazují, ze mnohem vyssí podíl karcinomu zjistených skrze screening byl na levé strane tela. To naznacuje, ze k náprave rakoviny na pravé strane muze být zapotrebí jiný prístup, na strane, kde se predpokládá, ze se objevují agresivnejsí nádory, uvedly autori.
Autori uzavírají:
"V tomto prvním cyklu screeningu v Anglii byla pozitivní pozitivní pozitivní pozitivita okulárních testu v krvi a to v souladu s výsledky z pilotních a puvodních evropských studií. Ackoliv doslo k ocekávanému zlepsení ve stádiu rakoviny pri diagnóze, podíl s levostrannými rakovinami byl vyssí nez se ocekávalo. "
Profesorka Julietta Patnicková CBE, reditelka programu NHS pro screening pro rakovinu, je jedním ze spoluautoru príspevku, který spolecne se svými kolegy spoluautory provedl analýzu za výbor pro hodnocení screeningu rakoviny tlustého streva v Anglii.
Patnick ríká, ze jsou "poteseni" se zjisteními, protoze ukazují, ze program je "na správné ceste", aby odpovídal výsledkum výzkumu a snízil pocet úmrtí na rakovinu tlustého streva o 16%.
"Vcasné odhalení je zásadní pro snízení poctu úmrtí na rakovinu tlustého streva, která je v soucasné dobe druhou nejcastejsí prícinou úmrtí na rakovinu ve Spojeném království. Cím dríve je rakovina zjistena, tím vyssí je pravdepodobnost úspesné lécby," dodala. zjistení, ze test vypadá, ze zvedá více rakovin na levé strane nez na pravé strane tela "odrází vseobecný celosvetový trend a podléhá prubeznému hodnocení a vysetrování ruzných screeningových strategií".
Napsal Catharine Paddock PhD

Otoplastika: Je to dobrý nápad?

Otoplastika: Je to dobrý nápad?

Obsahy Proc máte otoplastiku? Co zpusobuje prominentní usi? Prestavování ucha Za to stojí? Otoplastika se týká chirurgického pretvorení pinny nebo vnejsího ucha. Cílem muze být odstranení deformity nebo zlepsení vzhledu. Rekonstrukcní chirurgie zahrnuje vznik vnejsího ucha po nehode nebo v dusledku vrozené deformity.

(Health)

Dukazy to podporují, tak proc se rodice stále zdráhají ockovat své deti?

Dukazy to podporují, tak proc se rodice stále zdráhají ockovat své deti?

Témer 16 let poté, co byla poprvé zverejnena jeho kontroverzní studie, se zpravodajství stalo v práci diskreditovaného britského lékare Andrewa Wakefielda - výzkumného pracovníka, který spojil vakcínu proti spalnickám, príusnicím a rubeole s autismem. Od roku 2010 je spolecnost Wakefield zakázána praktikovat lékarství ve Velké Británii.

(Health)