cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Bouldering muze pomoci pri lécbe deprese

Více nez 15 milionu dospelých ve Spojených státech je postizeno depresí, coz je jeden z nejcastejsích onemocnení dusevního zdraví v zemi. Ale nová studie naznacuje, ze muze existovat prekvapivý zpusob, jak pomoci bojovat proti této vycerpávající situaci: bouldering.
Bouldering muze pomoci zmírnit príznaky deprese.

Bouldering je forma horolezectví, která nezahrnuje pouzití postroju nebo lan. Sport casto zahrnuje nízké lezení, ale s komplikovanými cestami.

Vedoucí studie Eva-Maria Stelzerová z Arizonské univerzity v Tucsonu a kolegové zjistila, ze dospelí s depresí, kterí se zúcastnili boulderingu po dobu 8 týdnu, zaznamenali významné zlepsení príznaku onemocnení.

Výzkumníci nedávno predstavili své závery na 29. výrocní konference Asociace pro psychologickou vedu, která se konala v Bostonu, MA.

Deprese je obecne definována jako stav charakterizovaný pocity smutku, prázdnoty a beznadeje, které pretrvávají alespon 2 týdny. Príznaky mohou také zahrnovat pocity viny, bezcennosti, únavy, soustredení problému a myslenky na smrt nebo sebevrazdu.

Vetsina lidí, kterí dostávají lécbu deprese - pomocí léku, psychoterapie nebo kombinací obou - uciní úplné zotavení. Statistické údaje vsak naznacují, ze pouze tretina pacientu s tezkou depresí aktivne vyhledává lécbu.

Bouldering snízil závaznost deprese od stredního az mírného

Studenti Stelzer a jeho kolegové se rozhodli prozkoumat, zda bouldering muze mít príznivý dopad na osoby s depresí.

"Bouldering je v mnoha ohledech pozitivní fyzickou aktivitou," ríká Stelzer. "Existují ruzné cesty pro vasi úroven fyzické aktivity a spolecenský aspekt a pocit okamzitého úspechu pri boulderingu."

Studie zahrnovala více nez 100 dospelých z Nemecka, kterí byli náhodne rozdeleni do jedné ze dvou skupin. Jedna skupina okamzite zacala bouldering, zatímco druhá skupina musela cekat, az zacne sport.

Obe skupiny se zúcastnily boulderingu 3 hodiny týdne po dobu celkem 8 týdnu a vetsina úcastníku byla pro tento sport nová.

V ruzných bodech studie byla posouzena závaznost depresivních symptomu u úcastníku s pouzitím Beckovy Deprese Inventory a revidovaného kontrolního seznamu symptomu.

Výzkumníci zjistili, ze úcastníci, kterí okamzite zacali s boulderingem, zaznamenali 6,70 bodové zlepsení skóre Beckovy deprese. Ve stejné dobe vsak skupina, která cekala na balvan, vykazovala pouze 1,4 bodové zlepsení.

Podle týmu je zlepsení skóre Beckovy deprese videné v bezprostrední boulderingové skupine zmenou závaznosti deprese od stredního az mírného.

Stelzer poznamenává, ze bouldering vyzaduje vysokou míru koncentrace, coz pravdepodobne ciní tento sport prínosem pro lidi s depresí, vzhledem k tomu, ze ruminace je pro takovéto jedince problémem.

"Musíte mít na pameti, a soustredit se na okamzik. Neopoustí tolik prostoru, aby vase mysl premýslela nad vecmi, které se mohou delat ve vasem zivote - musíte se soustredit na to, ze neklesnete," vysvetluje.

Celkove se tým domnívá, ze bouldering muze být uzitecným doplnkem ke stávající lécbe pro osoby s depresí a muze dokonce pomoci lidem s jinými poruchami dusevního zdraví.

"Vzdycky jsem povzbuzovala pacienty k tomu, aby se sport, který mají rád - treba lezení nebo neco jiného - protoze sport je skvelá moznost zabránit vsem mozným druhum nemocí, dusevním a fyzickým."

Studovala spoluzakladatelka Katharina Luttenbergerová, univerzita Erlangen-Norimberk, Nemecko

Zjistete, jak jíst nízkotucné mléko a jogurt muze pomoci snízit riziko deprese.

Gilead na plánu s lécbou hepatitidy C

Gilead na plánu s lécbou hepatitidy C

Byly oznámeny ruzné aktualizace, které se týkají pozdejsích kandidátu na lécbu chronické infekce hepatitidy C (HCV) v Gilead Sciences. Spolecnost zverejnila výsledky probíhající studie fáze 2 ELECTRON, která analyzovala nukleotid sofosbuviru a NS5A inhibitor GS-5885, a rovnez podávala zprávu o pokroku v nekolika fázích 2 a 3 klinických studiích, které hodnotily kazdodenní dávkovou pilulku jednou denne obsahující obe léciva.

(Health)

Nový biologicky rozlozitelný implantát "zachycuje" sírení rakovinných bunek

Nový biologicky rozlozitelný implantát "zachycuje" sírení rakovinných bunek

Výzkumníci vytvorili malý implantát, který úspesne zachycuje vcasné cirkulacní nádorové bunky u mysí - vývoj, o kterém se ríká, muze vést k novým strategiím snizujícím progresi rakoviny u lidí. Vedci tvrdí, ze biologicky odbouratelný implantát, z nehoz se mnoho z nich zobrazuje, úspesne "zachycuje" sírení rakovinných bunek u mysí a zastavuje progresi onemocnení.

(Health)