cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak uzitecný je index telesné hmotnosti (BMI)?

Obsah

 1. BMI vzorce
 2. Je to prílis jednoduché?
 3. Jiné moznosti
 4. BMI nesprávne klasifikuje lidi?
 5. Ideální zdravá hmotnost
Index telesné hmotnosti nebo BMI byl pouzíván více nez 100 let, aby pomohl zdravotnickým pracovníkum rozhodnout, zda je pacient nadváhou nebo podváhou.

Pouzívá se v populacních studiích, lékari, osobní trenéri a dalsí.

Nicméne, BMI má nekteré dulezité chyby. Napríklad merí celkový obsah tuku nebo chudého tkáne (svalu).

BMI je odvozen z jednoduchého matematického vzorce. To bylo vymyslel v 1830s Lambert Adolphe Jacques Quetelet, belgický astronom, matematik, statistik a sociolog.

Cílem je odhadnout, zda osoba má zdravou váhu, kdyz vydelí hmotnost v kilogramech (kg) podle jejich výsky v metrech ctverecních.

Rychlá fakta o BMI:

Zde jsou nekteré klícové body týkající se BMI. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • BMI se pouzívá k tomu, aby poskytl predstavu o tom, zda lidé mají nad 100 let nadváhu nebo podváhu.
 • Rozdeluje hmotnost cloveka na výsku na druhou.
 • BMI mezi 18,5 a 24,99 je povazován za zdravý, ale nekterí lidé jsou zdraví s jinými BMI.
 • Jsou nabízena jiná resení, jako napríklad nový zpusob výpoctu BMI, merení tuku nebo pomer pas-výska.

Formula BMI

Aktuální kalkulacka BMI rozdeluje hmotnost cloveka podle jeho výsky na hodnotu 2 nebo na ctverec:

BMI = hmotnost (kg) / výska 2

Podle vetsiny kritérií prijatých po celém svete:

 • BMI o 18,49 nebo nizsí znamená, ze osoba je podvázená
 • BMI od 18,5 do 24,99 znamená, ze mají normální hmotnost
 • BMI od 25 do 29,99 znamená, ze mají nadváhu
 • BMI o 30 nebo více znamená, ze jsou obézní

Chcete-li zjistit, jaký je Vás BMI, pouzijte kalkulátor BMI.

Je to prílis jednoduché?


BMI: Je to nejlepsí zpusob, jak posoudit zdravou váhu?

Kdyz spolecnost Quetelet vymyslela vzorec BMI, neexistovaly zádné pocítace, kalkulacky nebo elektronická zarízení, takze vyvinul jednoduchý systém.

Nyní nekterí lidé tvrdí, ze máme technologii, která nám pomuze pridat k výpoctu urcitou slozitost. Koneckoncu, lidé jsou trojrozmerné, nikoliv dvojrozmerné a zdravé tela rostou v ruzných tvarech a velikostech.

V roce 2013 napsal profesor Nick Trefethen, matematik z Oxfordské univerzity ve Spojeném království (Spojené království) dopis Ekonom, v nemz zpochybnil uzitecnost soucasného vzorce BMI a nazval ji "bizarním opatrením".

Trefethen tvrdil, ze vzorec vede ke zmatku a dezinformaci. Výskový termín, jak ríká, rozdeluje váhu prílis mnoho, kdyz jsou lidé krátký a prílis málo, kdyz jsou vysokí.

Výsledkem je, ze krátkým lidem je receno, ze jsou tencí, nez jsou opravdu, zatímco vysokí lidé si myslí, ze jsou tlustsí nez oni jsou.

Doporucuje "novou kalkulaci BMI", která:

 1. vynásobí váhu 1,3 pro metrické míry (kilogramy) nebo 5,734 pro imperiální opatrení (libry)
 2. rozdelí hmotnost na výsku na 2,5, namísto 2 nebo na ctverec

BMI (metrické) = 1,3 x hmotnost (kg) / výska (m)2.5

nebo

BMI (imperiální) = 5734 * hmotnost (lb) / výska (in)2.5

Muzete to vyzkouset zde.

Trefethen poukazuje na to, ze jakýkoli výpocet, který pridelí jednomu císlu osobe, nebude perfektní. Lidé jsou prílis slozití, aby mohli být popsáni jediným císlem. Domnívá se vsak, ze tento nový výpocet priblizuje realitu lidského tvaru a velikosti.

Svaly nebo tuky?

Jedním z problému s BMI je, ze nerozlisuje mezi svalovinou a tukem.

Zvaz toto:

 • Osoba, která nemá cvicení, je 1,83 metru nebo 6 stop vysoká a vází 92 kg nebo 203 liber, by mela BMI 27.
 • Olympijský sportovec, 1,83 metru nebo 6 stop vysoký, a vází 96 kilogramu nebo 211 liber, by mel BMI 28.

Podle toho je sportovec více "nadváhou" nez clovek, který nemá cvicení. Svaly vsak vází o 18 procent více nez tuk, takze to zjevne není pravda.

Trefethen nicméne poukazuje na to, ze pokud je sval 18 procent hustsí nez tuk, clovek, který cvicí natolik, aby premenil 10 procent svého tuku na sval, by stále zvýsil jejich BMI o pouhých 1,8 procenta. BMI by stále nepredstavoval nárust fitness.

Co ríká Quetelet?

Profesor Alain Goriely, také matematik z Oxfordské univerzity, ríká, ze Quetelet pravdepodobne podporí nový zpusob výpoctu BMI.

V roce 1842 zrejme Quetelet napsal: "Pokud by se clovek rovnomerne rozrostl ve vsech rozmerech, jeho váha v ruzných vekových kategoriích by byla jako krychle jeho výsky."

Dále vysvetlil, ze v prvním roce zivota je nase síre skutecne vetsí v pomeru k nasí výsce, ale po tom jsme rostli vyssí ve vztahu k nasí sírce.

Z toho prof. Goriely chápe, ze Quetelet si myslel, ze výska by mela být pro kojence az do jednoho roku a pak by mela být v dospelosti. Proc si tuto postavu netraste na neco mezi tím?

Jiné moznosti

Byly navrzeny dalsí moznosti pro posouzení toho, zda je clovek nadváhou nebo nikoli.

Obvod pasu a pomer pas-výska


Pomer pas-výska muze být lepsí zpusob, jak posoudit kardiometabolické zdravotní riziko.

Jedním z návrhu je kombinovat BMI s obvodem pasu (WC) pro presnejsí merení.

Nekterí vedci vsak tvrdí, ze pomer pasu k výsce (WHtR) muze být vhodnejsí nez samotný BMI nebo BMI s WC, protoze se ukázal jako prediktor kardiometabolického zdraví.

Výzkumníci navrhli, aby se obvod pasu udrzel na méne nez polovine výsky, aby se maximalizoval zdravotní stav a ocekávaná délka zivota.

Osoba s tukem kolem bricha má vyssí riziko onemocnení srdce a metabolických poruch, protoze tuk ovlivnuje vnitrní orgány, jako je játra, srdce a ledviny. Tuk kolem boku a stehen je povazován za méne riskantní.

Merení telesného tuku

Dalsí mozností je merení telesného tuku. Muzi a zeny potrebují ruzné mnozství tuku.

 • U cloveka se 2 az 4 procenty tuku povazují za zdravé a více nez 25 procent se povazuje za obezitu.
 • Pro zenu je 10 az 13 procent tuku zdravé, ale více nez 32 procent je povazováno za znamení obezity.

Studie naznacují, ze merení tuku poskytuje presnejsí prehled o zdravotních a zdravotních rizicích, ale získání presného merení není snadné.

Metody zahrnují:

 • trmeny
 • pletyzmografování vzdusného posunutí
 • blízkost infracervené interakce
 • Dvojitá rentgenová absorpciometrie (DXA)

Je vsak treba jeste více práce, nez se to stane tak snadným jako pouzití kalkulacky BMI.

Co je zdravá váha?Zjistete více o BMI a alternativních opatreníchPrectete si ted

BMI nesprávne klasifikuje lidi?

Osoba, jejíz BMI ríká, ze jsou nadváhou nebo obézní, je casto povazována za nezdravou, zatímco lidé s normálním BMI jsou casto povazováni za zdravé, ale výzkum publikovaný v roce 2016 naznacuje, ze to bylo nesprávné pro 75 milionu Americanu.

Výzkumníci zjistili, ze 54 milionu Americanu bylo oznaceno jako nadváha nebo obézní, ale kardiometabolická opatrení ukázala, ze jsou zdravé. Dalsích 21 milionu bylo povazováno za "normální" z hlediska BMI, ale byly nezdravé.

Jiní vedci vsak naznacili, ze ackoli nekterí lidé mohou vypadat, ze mají nadváhu, ale jsou zdraví, zvýsená váha je vystavuje vyssímu riziku vzniku urcitých onemocnení, jakmile zestárnou.

Metabolicky zdravá obezita: Vse, co potrebujete vedetMuze být clovek s obezitou také zdravý?Prectete si ted

Ideální zdravá hmotnost

Zdravá váha je tezké presne odhadnout. Jedna velikost se nehodí vsem.

Mezi faktory ovlivnující zdravou váhu patrí:

 • obecné zdraví
 • výska
 • pomer svalu a tuku
 • hustota kostí
 • typ postavy
 • sex
 • stárí

BMI je uzitecné pri studiu populací a trendu a muze nám poskytnout hrubý náhled na nás stav zdraví a hmotnosti. Ve skutecnosti je pro nás nyní pravdepodobne nejlepsí pruvodce.

Dulezitejsí je mozná sledování zdravého zivotního stylu s vyvázenou stravou a pravidelným cvicením, aby se zabránilo hromadení libry na prvním míste.

Jednorázová ockovací látka proti chripce bude pripravena "do 5 let"

Jednorázová ockovací látka proti chripce bude pripravena "do 5 let"

Nove objevená trída protilátek muze poskytnout základ pro novou "univerzální vakcínu proti chripce". Vedci z McMaster University a Lékarské fakulty Icahn na Mount Sinai v New Yorku v New Yorku verí, ze tato nová chripka by mohla zabránit problémum, které se vyskytly v soucasné chripkové sezóne kazdorocního chripkového záchvatu, který presne neodpovídá proti prevládajícímu kmenu chripky.

(Health)

Péce o rakovinu "hodnocena více", pokud pacienti mohou sdílet rozhodnutí

Péce o rakovinu "hodnocena více", pokud pacienti mohou sdílet rozhodnutí

Rozhodování rízené lékari vede k tomu, ze pacientky s rakovinou snizují kvalitu jejich péce a komunikaci s lékarem, uvádí pruzkum. Ukazuje, ze dosazení rozhodnutí sdíleným zpusobem s pacienty je dulezité i pro ty pacienty, kterí uprednostnují lékare, aby prevzali kontrolu.

(Health)