cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.K redidlum krve dochází 7 procent chyb lécby

Nový výzkum publikovaný v Annals of Pharmacotherapy ukázalo, ze redidla pro krevní obeh predstavují zhruba 7 procent lékových chyb u hospitalizovaných pacientu.
Prípravek na redení krve snizuje riziko srdecního záchvatu a mrtvice tím, ze brání vzniku krevních srazenin v arteriích a zilách.
Existují dva hlavní typy redidel:

  • Antikoagulancia - které pracují na chemických reakcích v tele, aby prodlouzily dobu potrebnou ke vzniku krevní srazeniny.
  • Antiagregacní léky - zabranují tomu, aby krevní bunky nazývané krevní desticky byly seskupeny, coz by mohlo zpusobit srazeninu.
Nové pokyny týkající se bezpecného a efektivního uzívání antikoagulancií byly vypracovány skupinou expertu v oblasti zdravotní péce, které podporilo Fórum pro antikoagulaci - skupina zamerená na zlepsení antikoagulacní péce.
Standardizované dávkovací protokoly by mely být snadno dostupné prostrednictvím elektronického lékarského záznamu nemocnice.
Aby se snízil pocet léku, lze pouzít technologii, jako je napríklad zadání objednávky lékare, skenování cárového kódu, programovatelná infuzní pumpa a vysetrení rozsahu dávkování pacienta.
Edith A Nutescu z PharmD FCCP z University of Illinois vysvetlil, ze pokud nejsou k dispozici technologie zalozené na systémech, mít lékárníka na kolech pacientu muze snízit pocet chyb o zhruba 78 procent.
Krome toho by mel tým odborníku v oblasti zdravotní péce poskytovat péci kazdému pacientovi a lékari v oblasti kvality a bezpecnosti by meli být zvázeni pro tým, na jehoz základe je vedoucí týmu poveren poskytováním lepsí komunikace týkající se systému antikoagulace ostatním clenum.

Systém rízení antikoagulace musí mít spolehlivý zpusob, jak sledovat pacienty, kterí dostávají terapii, a zároven je integrován se vsemi prostredky péce o pacienty v systému zdravotní péce.
Aby byla zajistena správná správa vsech lékových forem, mely by být zavedeny standardy praxe zalozené na dukazech. Pravidelná revize klinických norem by mela být neustále revidována a aktualizována, aby byla zajistena shoda s aktuálními dukazy.
Jednou z nejcasteji citovaných prícin léku predepisujících léky je "nedostatek znalostí o lécbe nebo stavu pacienta".
Je nezbytne nutné, aby systém rízení antikoagulace poskytl odpovídající skolení pracovníku a trvalý rozvoj vzdelávání pro vsechny multidisciplinární pracovníky zapojené do terapie.
Dr. Nutescu komentoval dulezitost vzdelávání pacientu:
"Mnoho pacientu má nedostatecné znalosti týkající se lécebné terapie. Zlepsené výsledky byly hláseny, kdyz pacienti prebírají odpovednost, chápou a dodrzují antikoagulacní plán péce."

Výchova k pacientum zahrnuje:
  • Interakce z ocí do ocí
  • Skupinové skolení
  • Písemné a audiovizuální materiály
Nutescu dodal, ze nedostatecné prechody jsou casté u pacientu s chronickými onemocneními, jako jsou napríklad pacienti s vysoce rizikovou antikoagulacní terapií. Mely by být vytvoreny postupy pro bezpecný prechod pacienta z ambulantní do ambulantní.
Tri faktory pro efektivní prechody jsou:
  • Vzdelání na prípravcích pro redení krve
  • Vcasná následná péce
  • Komunikace mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péce
Je zásadní, abychom zlepsili bezpecnost pacientu a snízili náklady, rekl Nutescu.
Napsal Joseph Nordqvist

Jednoduché zdravé návyky snizují riziko onemocnení

Jednoduché zdravé návyky snizují riziko onemocnení

Pet nových studií zverejnených v casopise American Journal of Medicine odhaluje, ze jednoduché zdravé návyky jsou klícem k vyloucení rizika onemocnení. Vylepsené zdraví kardiovaskulárních orgánu z pravidelného cistení zubu H-B. Leu, MD z Taipei Veterens General Hospital na Tchaj-wanu a jeho tým analyzoval 10.887 pacientu, kterí dostali ocista zubu a 10.989 pacientu, kterí nemeli.

(Health)

Nová inzulínová pumpa snizuje riziko hypoglykémie pres noc

Nová inzulínová pumpa snizuje riziko hypoglykémie pres noc

Inzulínové cerpadlo Threshold Suspend zvysuje bezpecnou nocní hypoglykemii bez ovlivnení hladiny HbA1C (hladina glykovaného hemoglobinu), uvádí studie publikovaná v casopisu New England Journal of Medicine (NEJM) a prezentovaná v American Diabetes Association 73rd Scientific Sessions v Chicagu, Illinois.

(Health)