cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Snízení krevního tlaku "ovlivnené úrovní bohatství"

Snízení vysokého krevního tlaku je dosazeno úcinneji u bohatsích Americanu nez u tech s chudsím socioekonomickým stavem, zjistuje studie z Anglie, kde bylo zjisteno, ze rízení hypertenze je spravedlivejsí.

Mezi zememi byl malý rozdíl v celkové úcinnosti lécby vysokého krevního tlaku nebo hypertenze. Pro ilustraci vysokého krevního tlaku autori výzkumu pouzívají cetbu, která trvale dosahuje 140/90 milimetru nebo více rtuti (mmHg).

V USA, ale ne v Anglii, "pacienti s nízkými príjmy s vysokým krevním tlakem mají spatný stav ve srovnání s temi, kterí vydelávají více," ríkají výzkumníci z Imperial College London. Publikují své poznatky v online deníku PLOS ONE.1

Americké strediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mají aktuální statistiky o vysokém krevním tlaku: odhaduje, ze jeden z trech dospelých v USA má hypertenzi, pricemz problém se vyskytuje u vetsiny lidí, kterí mají mrtvici, srdce útokem nebo srdecním selháním.

To je hlavní prícinou spatného zdravotního stavu po celém svete, ríká císarstí výzkumní pracovníci, kterí chteli zjistit, zda existují rozdíly v kvalite svého rízení mezi ruznými zdravotnickými systémy USA a Anglie.

V obou systémech doporucená lékarská péce o kontrolu krevního tlaku obvykle zahrnuje lékare, kterí navrhnou zmeny zivotního stylu pred predepisováním antihypertenziv.

Dr. Christopher Millett z School of Public Health na Imperial College v Londýne a hlavní autor studie ríká:

"Nás nález spravedlivé péce o hypertenzi v Anglii je pravdepodobne kvuli silnému systému primární péce a zanedbatelným nákladum na péci o pacienty v NHS, postavení chybející v americkém systému."

Pri pouzití údaju z národních pruzkumu zjistila studie, ze úroven socioekonomické nerovnosti byla "mnohem vyssí" v USA, kdy bohatsí Americané "casteji splnují cíle ke snízení tlaku krve nez chudsí pacienti".

Rozdíly v péci u vekových skupin a zdravotních systému

Studie oddelila skupinu ve veku 65 let nebo více od tech mezi 50 a 64 lety. Ve Velké Británii mají lidé v obou vekových skupinách univerzální prístup k sluzbám primární péce, které jsou zdarma v míste potreby, a jsou hrazeny prostrednictvím zdanení.


Studie zjistila, ze bohatsí Americané pravdepodobne snizují krevní tlak ve srovnání s temi, kterí mají chudsí socioekonomický status.

V USA mají pouze lidé nad 65 let univerzální Medicare, zatímco trzní systém se lisí pokrytím mladsí vekové skupiny ve studii.

Celková kvalita péce o hypertenzi pro osoby starsí 65 let byla vyssí v USA nez v Anglii, i kdyz cíle pro kontrolu krevního tlaku byly jen "mírne pravdepodobnejsí". V mladsí skupine nad 50 let vsak byla celková kvalita výsledku mezi zdravotními systémy obou zemí podobná.

Klícovým rozdílem mezi systémy zdravotní péce byla úroven péce dosazená mezi ruznými lidmi v kazdém vekovém rozmezí: v obou vekových skupinách v USA byly bohatsí pacienti s vetsí pravdepodobností splnovat cíle v oblasti krevního tlaku, zatímco neexistovala zádná rozdíly zalozená na bohatství nebo príjem na anglictine.

Vedoucí autor studie, Dr. Andrew Dalton, nyní na britské Oxfordské univerzite, ríká:

"Tyto poznatky ukazují, ze pro pacienty s vysokým krevním tlakem poskytuje univerzální model zdravotní péce v Anglii podobnou kvalitu péce o americký trzní systém, ale je to mnohem spravedlivejsí v celé populaci."

Procentní rozdíly

Výsledky studie poskytly procentuální podíl osob v ruzných skupinách, kterí dosáhli kontroly nad hypertenzí. V Anglii neexistovala zádná významná sociálne-ekonomická nerovnost, s císlem 60,9% u skupiny s bohatým bohatstvím oproti 63,5% u skupiny s nízkým bohatstvím.

Pro srovnání byl rozdíl v USA ve stejné vekové skupine ve veku 50-64 let vyznacen:

  • Z obcanu s vysokým bohatstvím dosáhlo 71,7% cílové kontroly krevního tlaku
  • V skupine s nízkým bohatstvím doslo k nizsímu podílu - 55,2% dosáhlo cíle.

Mezitím pro vetsí celkovou kvalitu výsledku krevního tlaku proti anglickým protejskum pro Americany ve veku 65 let a více, procento bylo 58,2% pro Medicare a 53,5% pro anglickou NHS péci.

Doporucené cíle krevního tlaku

Pokyny amerických lékaru pro rízení vysokého krevního tlaku1,2 ze pro krevní tlaky vyssí nez 115/75 mmHg, kazdé zvýsení o 20/10 mmHg zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárních onemocnení. Moznosti zivotního stylu, které seznamují, aby pomohly pacientum lécit hypertenzi, jsou uvedeny zde:

  • Udrzujte normální telesnou hmotnost
  • Prijmete stravu bohatou na ovoce, zeleninu a mlécné výrobky s nízkým obsahem tuku
  • Snizte príjem sodíku ve strave
  • Provádejte pravidelnou aerobní fyzickou aktivitu (napr. Rychlé chuze) nejméne 30 minut denne, vetsinu dnu v týdnu
  • Umírejte príjem alkoholu (maximálne 2 nápoje denne pro muze a 1 nápoj denne pro zeny a muze s nizsí hmotností, nápoj s polovicní uncí alkoholu).

Celkové pokyny týkající se hypertenze obdrzely aktualizaci v prosinci 2013, vycházející z dukazu, které doporucují, aby kazdý, kdo byl ve veku 60 let nebo starsí, mel hypertenzi za cíl snízit hladinu krevního tlaku pod 150/90 mmHg.

Podle pruzkumu zverejneného v listopadu 2013 doslo behem posledních 20 az 30 let k výraznému poklesu úmrtnosti související s kardiovaskulárními chorobami u muzu, ale ne u zen - viz Vysoký krevní tlak u zen "nebezpecnejsí" nez u muzu.

Z prehledu dukazu v rade studií zverejnených v zárí 2013 vyplývá, ze výkon ve volném case muze udrzet krevní tlak zdravý.Tým zjistil, ze více nez 4 hodiny týdne ve volném case bylo spojeno s 19% nizsím rizikem vysokého krevního tlaku ve srovnání s méne nez 1 hodinou týdne cvicení.

Dalsí nedávné zjistení: "Trénink s duverou pomáhá snízit krevní tlak".

Klesající povedomí o ztráte pameti predchází demence

Klesající povedomí o ztráte pameti predchází demence

Nový výzkum naznacuje, ze lidé, kterí pokracují v rozvoji demence, mohou zacít ztrácet vedomí o svých pametových problémech az 3 roky predtím, nez nastane stav. Autori studie uvádejí, ze povedomí o poruchách pameti obvykle zacíná klesat priblizne 2-3 roky pred nástupem demence. "Nase zjistení naznacují, ze nevedomost o pametových problémech je nevyhnutelným rysem demence v pozdním zivote, která je pohánena nárustem zmen v mozku souvisejících s demencí", uvádí autor studie Robert Wilson z Rush University Medical Center v Chicagu, IL.

(Health)

Pacienti s rakovinou hlavy a krku mají radu nesplnených potreb

Pacienti s rakovinou hlavy a krku mají radu nesplnených potreb

Pacienti s rakovinou hlavy a krku ríkají, ze mají po celou dobu lécby celou radu nesplnených potreb pred predbeznou diagnózou, uvedli vedci na evropském kongresu multidisciplinárního onkologického onemocnení v roce 2011 (EMCC). Nové výsledky vycházejí z aktualizace pruzkumu spolecnosti About Face, který se zameril na pacienty s diagnózou lokálne pokrocilého skvamózního karcinomu hlavy a krku po dobu nejméne 12 mesícu.

(Health)