cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Binging zneuzívání alkoholu vede ke ztráte pracovní pameti v dospívajících

Mládí dospívajících se v techto letech stále rozvíjejí a nadmerné pití je pro mnoho dospívajících problémem. Nová studie prokázala skody na schopnosti techto mladých lidí vnímat své zivotní prostredí nebo jejich okolí v kritickém období, kdy se jejich mozky stále rozvíjejí, coz ztezuje nárust epidemie.
Susan F. Tapert, výkonný séf psychologie ve zdravotnickém systému VA San Diego ríká:

"Prestoze adolescenti mohou fyzicky vypadat dospelí, jejich mozky se nadále výrazne rozvíjejí a dozrávají, zejména v oblastech frontálního mozku, které jsou spojeny s myslenkami na vyssí úrovni, jako je plánování a organizace. , zejména v techto oblastech celního mozku, které by mohly narusit schopnost dospívajících vykonávat ve skole a ve sportu a mohly by mít dlouhodobé úcinky, a to i mesíce poté, co dospívající pouzívá. "

Zdá se také, ze mladé zeny mohou být obzvláste zranitelné vuci negativním úcinkum nadmerné konzumace alkoholu, uvedli vedci.
Prostorová pracovní pamet je schopnost aktivne drzet informace v mysli potrebné k provádení slozitých úkolu, jako je uvazování, porozumení a ucení. Úlohy s pracovní pametí jsou úkoly, které vyzadují cílené sledování nebo manipulaci s informacemi nebo chováním v závislosti na rusivých procesech a rozptýlení.
Zahrnuté kognitivní procesy zahrnují kontrolu výkonnosti a pozornosti krátkodobé pameti, která zajistuje docasnou integraci, zpracování, odstranování a získávání informací. Pracovní pamet je teoretická koncepce, která je ústrední jak pro kognitivní psychologii, tak pro neurovedy.
Výzkumníci podrobili 95 dospívajících neuropsychologickým vysetrením, rozhovorum o uzívání návykových látek a prostorové pracovní pameti, která byla pri mozkovém vysetrení pouzívána funkcní MRI.
Dospívající dívky, které byly tezké pijáky, mely méne mozkových aktivací v nekolika oblastech svého mozku nez jiné dívky, které jim vek nepil. Jejich muzské protejsky, kterí pili nadmerne, vykazovali v porovnání se svými strízlivými vrstevníky urcitou abnormalitu, ale rozdíl mezi muzskými pijáky a neperícími byl mensí nez u dívek.

Edith V. Sullivanová, profesorka na katedre psychiatrie a behaviorálních ved na Fakulte lékarství Stanfordské univerzity, dodala:
"Tyto poznatky nám pripomínají, ze dospívající chlapci a dívky jsou biologicky odlisné a predstavují rozlisující skupiny, které vyzadují oddelené a paralelní studium."

Autori studie naznacili, ze hormonální nebo metabolické rozdíly mezi chlapci a dívkami, nebo skutecnost, ze mozky dívcí se vyvinuly az o dva roky dríve nez chlapci, by mohly predstavovat tyto genderové rozdíly.
Lokalizace funkcí mozku u lidí se stala mnohem jednodussí s nástupem metod zobrazování mozku (PET a MRI). Tento výzkum potvrdil, ze oblasti v prední cásti mozku jsou zapojeny do funkcních funkcí pameti.
Behem devadesátých let 20. století se mnoho diskusí soustredilo na ruzné funkce ventrolaterálních (tj. Dolních oblastí) a dorsolaterálních (vyssích) oblastí PFC (prefrontal cortex). Jeden pohled byl, ze dorsolaterální oblasti jsou zodpovedné za prostorovou pracovní pamet a ventrolateral oblasti pro non-prostorové pracovní pameti. Jiný názor navrhl funkcní rozlisení, argumentující, ze oblasti ventrolateru se vetsinou podílejí na cisté údrzbe informací, zatímco dorsolaterální oblasti se více podílejí na úkolech, které vyzadují nejaké zpracování ulozeného materiálu. Rozprava není zcela vyresena, ale vetsina dukazu podporuje funkcní rozdíl.
Zdroje: Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum a Evropský casopis neuroscience
Napsal Sy Kraft

Pocet detských zneuzívajících poranení hlavy se zvýsil behem recese

Pocet detských zneuzívajících poranení hlavy se zvýsil behem recese

Pocet detí mladsích peti let, kterí byli fyzicky zneuzíváni a byli prijati do nemocnice s váznými poranením mozku, vzrostly, kdyz míra nezamestnanosti v USA vzrostla, výzkumníci uvedli v casopise Pediatrics. Autori zalozili své zjistení na datech shromázdených z nemocnic ve Washingtonu, Pensylvánii, Kentucku a Ohiu - vsechny deti v této studii byly mladsí peti let.

(Health)

Proc ztráta hmotnosti je tezsí, kdyz nosíme více tuku

Proc ztráta hmotnosti je tezsí, kdyz nosíme více tuku

Nový výzkum odhaluje, proc lidé s nadváhou povazují za velmi tezké zbavit se nadbytecných kilogramu. Mezinárodní tým identifikoval protein, který blokuje schopnost tela spálit tuky a zjistil, ze cím tezsí jsme, tím více bílkovin, které produkujeme. Výzkumníci naznacují, ze jejich objev muze pomoci vysvetlit, proc lidé s nadváhou povazují za velmi tezké zhubnout.

(Health)