cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lepsí hygiena spojená s vyssím rizikem Alzheimerovy choroby

Vedci tvrdí, ze lidé zijící v bohatsích zemích mohou mít vyssí riziko vzniku Alzheimerovy nemoci, podle studie zverejnené v casopise Vývoj, lékarství a verejné zdraví.

Vedoucí studie dr. Molly Foxová a kolegové vedci z University of Cambridge tvrdí, ze lidé zijící v prumyslove vyspelých zemích výrazne snízili kontakt s bakteriemi a viry, coz znamená, ze mohou mít problémy s rozvojem imunity a vyssí riziko demence.

Pro svuj výzkum chtel tým urcit, zda tato hygienická hypotéza muze vysvetlit, proc existují znacné rozdíly v míre Alzheimerovy choroby ve více nez 192 zemích.

Vyuzily údaje z zprávy Svetové zdravotnické organizace (WHO) o globální zátezi nemocí (GBD) zverejnené v roce 2009, která poskytuje údaje za rok 2004. Údaje byly upraveny o rozdíly ve vekových populacních strukturách.

Tato zpráva obsahovala informace týkající se výskytu Alzheimerovy choroby a dalsích demencí, ackoli výzkumníci poznamenávají, ze Alzheimerova choroba predstavuje 60-80% vsech prípadu demence.

Bohaté zeme mají vyssí míry Alzheimerovy choroby

Výsledky analýzy ukázaly, ze zeme s vyssími úrovnemi sanitace mají také vyssí míru Alzheimerovy nemoci.

Zeme, kde populace mají prístup k cisté pitné vode, jako je Francie a Velká Británie, vykazovaly o 9% vyssí míru Alzheimerovy choroby ve srovnání se zememi, které mely méne nez polovinu relativního prístupu k cisté vode.

Zeme s výrazne nizsími mírami infekcních onemocnení, jako je Island a Svýcarsko, mely o 12% vyssí míru Alzheimerovy choroby ve srovnání s zememi, jako je Ghana a Cína, kterí mají vysokou míru infekcních onemocnení.

Zeme, ve kterých zije více nez 75% obyvatelstva v mestských oblastech, jako je Spojené království a Austrálie, vykazovaly míry Alzheimerovy choroby o 10% vyssí nez v zemích, kde zije méne nez desetina lidí v mestských oblastech, jako jsou Nepál a Bangladés.

Navíc výzkumníci tvrdí, ze celkové rozdíly v úrovni hygieny predstavovaly 33% nesrovnalostí v mírách Alzheimerovy choroby mezi zememi, zatímco infekcní choroba predstavovala 36% a urbanizace 28%.

Dr. Molly Fox ríká:

"Hygienická hypotéza, která naznacuje vztah mezi cistsím prostredím a vyssím rizikem urcitých alergií a autoimunitních onemocnení, je dobre zavedená. Veríme, ze nyní muzeme doplnit Alzheimerovu chorobu do tohoto seznamu onemocnení."

"Existují dulezité dusledky pro prognózu budoucího globálního zatízení nemocí, zejména v rozvojových zemích, protoze se zvysují v hygienických zarízeních," dodává.

Hygienická hypotéza "pomáhá vysvetlovat Alzheimerovu frekvenci"

Autori studie uvádejí, ze expozice mikroorganismu je rozhodující pro to, aby byl imunitní systém regulován. Nedostatek mikrobu a bakteriální kontakt muze vést k nedostatecnému rozvoji bílých krvinek - bunek, které jsou odpovedné za ochranu tela pred infekcí.

Dodávají, ze toto je zvláste dulezité pro T bunky, coz je typ bílých krvinek, který bojuje proti infekci v krevním obehu.

Vedci tvrdí, ze predchozí studie naznacují, ze stimulace imunitního systému muze zvýsit riziko Alzheimerovy choroby prostrednictvím T bunek nebo mikrogliálního pusobení - bunky, které se nacházejí v makrofágách mozkové bunky a míchy.

"Nase výsledky vsak naznacují, ze urcitá imunitní stimulace muze chránit pred rizikem AD," dodávají.

"Tradicní hygienická hypotéza úcinne vysvetlila prevalenci autoimunity a atopie u mnoha populací. Zjistili jsme, ze hygienická hypotéza muze pomoci vysvetlit nekteré vzorce výskytu AD."

Výzvy Alzheimerovy choroby v rozvojovém svete

Dr. Fox dodává, ze nárust ocekávané délky zivota dospelých a prevalence Alzheimerovy choroby v rozvojových zemích je "mozná jedna z nejvetsích výzev nasí doby".

Ríká, ze více nez 50% lidí s Alzheimerovou chorobou zije v rozvojovém svete a do roku 2025 by se tato hodnota mela zvýsit na více nez 70%.

"Lepsí pochopení toho, jak hygiena prostredí ovlivnuje riziko Alzheimerovy choroby, by mohla otevrít cesty jak pro zivotní styl, tak pro farmaceutické strategie k omezení výskytu Alzheimerovy choroby," dodává.

"Vedomí tohoto vedlejsího produktu zvysujícího se bohatství a rozvoje by mohlo podporit inovace nových strategií na ochranu zranitelných skupin obyvatelstva pred Alzheimerovou chorobou."

Rekl Dr. Fox Zdravotní novinky dnes ze dalsím krokem v testování vztahu mezi environmentální mikrobiální diverzitou a etiologií Alzheimerovy choroby by melo být prímo vysetrit imunitní aktivitu pacientu po celý zivot a riziko Alzheimerovy choroby ", predbezne v prurezové studii vyuzívající lékarské záznamy, analýzu séra nebo spolehlivé techniky rozhovoru. "

Jaké jsou výhody sitzové lázne?

Jaké jsou výhody sitzové lázne?

Obsah Co je sedací lázen? Duvody pro pouzití Výhody pro zeny Sitz bath muze pomoci prinést úlevu lidem s bolestí, zánetem, otokem nebo podrázdením v perineu, prostorem mezi konecníkem a vulvou ci mocovým mechýrem. Je to zpusob, jak koupit pohlavní orgány, které mohou pomoci zmírnit bolesti, pálení a zánety.

(Health)

Mapa viru chripky z roku 1918 neocenitelná pro jednání s budoucími pandemiemi ríkají vedci

Mapa viru chripky z roku 1918 neocenitelná pro jednání s budoucími pandemiemi ríkají vedci

Získat kompletní genetickou mapu viru chripky z roku 1918, který zabil 50 milionu lidí na celém svete, nabízí nový pohled na biologii viru chripky a pomuze predcházet a kontrolovat budoucí epidemie, podle clánku zverejneného online v casopise mBio v úterý. Zatímco vzkrísení takového smrtícího viru vyvolává nadeji, ze klesne do spatných rukou, otázky biologické bezpecnosti jsou zprísneny a znalosti získané pri studiu úplné struktury "zaniklého" agenta jsou neocenitelné a pomohou nám chránit sami proti budoucím pandemicím, ríkají autori, kterí jsou z Národního ústavu pro alergii a infekcní nemoci (NIAID), soucástí Národních ústavu zdravotnictví v USA a nekolika dalsích institucí v USA a Austrálii.

(Health)