cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pouzití a rizika belladony

Obsah

 1. Co je belladonna?
 2. Lécivé pouzití
 3. Alternativní léky
 4. Rizika a vedlejsí úcinky
 5. Výhled
Pres to, ze jsou velmi jedovaté rostliny, lidé pouzívají belladonnu mnoha ruznými zpusoby v celé historii.

Zatímco to bylo pouzíváno jako jed v minulosti, vedci dnes extrahovat chemikálie od belladonna pro pouzití v medicíne. Tyto chemikálie, pouzívané pod dohledem lékare, mohou lécit celou radu onemocnení, od nadmerného mocení v noci az po syndrom drázdivého streva (IBS).

Co je belladonna?


Závod Belladonna muze být také nazýván smrtící hnízdo.

Belladonna (Atropa belladonna) je jedovatá rostlina, puvodem z cástí Asie a Evropy. To je nekdy známé jako smrtelné hnízdo.

Belladonna vyrábí malé, cerné bobule, které nesmí jíst. Jedení bobulí nebo listu muze být smrtící. Podobne jako jedovatý brectan, osoba, jejíz kuze prichází do prímého kontaktu s listy, muze vyvolat vyrázku.

Ve staroveku lidé pouzívali belladonu za své toxické vlastnosti jako orální jed nebo na spickách sípu.

Nekterí ucenci verí, ze Shakespeare odkazoval na Belladonna ve své hre "Romeo a Julie". Je mozné, ze belladonka byla jedem, kterou Julie pila, aby jí zabila smrt.

Jak cas postupoval, lidé pouzívali Belladonu pro kosmetické a lécebné úcely. Napríklad lékari ji pouzívali jako antiseptikum pred operací ve stredoveké Evrope.

Behem italské renesance, která trvala od 14. do 16. století, módní zeny vypili stávu z bobulí belladonové, aby rozsírili své záky. Belladonna dluzí své jméno tomuto postupu, protoze to znamená "krásná zena" v italstine.

V moderní dobe optometristé casto pouzívají Belladonu k rozsirování záku pri vysetrování ocí osoby.

Jiné nedávné pouzití belladonony zahrnují krémy bez prídavných látek a dalsí doplnky z bylin. Navzdory komercní dostupnosti jsou lidé durazne doporucováni pouzívat Belladonu opatrne a pod lékarskou pécí.

Lécivé pouzití

Pri správném uzívání ve vhodných dávkách je prípravek Belladonna bezpecný k pouzití jako soucást pravidelných lékarských postupu.

Je dulezité si uvedomit, ze prijímání i malého mnozství listu nebo bobulí muze být smrtící. Malé deti a kojenci jsou zvláste ohrozeny. Ujistete se, ze pri ukládání léku, které obsahují belladonu, budte opatrní.

Scopolamin a atropin


Belladonna obsahuje chemikálie pouzívané k lécbe stavu, jako je syndrom drázdivého streva.

Belladonna obsahuje dve chemikálie pouzívané pro lécebné úcely.

První chemikálie je skopolamin, který se pouzívá predevsím pro snízení výboje tela. Je také uzitecné pri snizování zaludecní kyseliny, která muze pomoci jak s nevolností, tak s kyselým refluxem.

Scopolamin se také pouzívá k regulaci srdecní frekvence a relaxacních svalu.

Druhá sloucenina extrahovaná z belladony je atropin. Podobne jako skopolamin muze být atropin pouzit jako pomucka ke snízení telesného výboje, ale není tak úcinný jako skopolamin, je-li pouzit jako svalový relaxant a pri regulaci srdecní frekvence.

Také atropin muze být pouzit k rozsírení ocí. V nekterých prípadech funguje atropin jako protilátka proti jedu a chemickým bojovým látkám.

Jakmile je jednou extrahována, jedna nebo obe chemikálie jsou kombinovány s jinými lécivy, které pomáhají lécit nekteré nemoci a stavy.

Nekterá lécba jsou zamerena na:

 • pohybová nemoc
 • syndrom drázdivého streva
 • zaludecní vredy
 • nadmerné nocní mocení
 • divertikulitida
 • Parkinsonova choroba
 • ruzové oko

Pri uzívání jako soucást predepsaného léku je belladonna povazována za prevázne bezpecnou. Stejne jako vsechny léky mohou mít vedlejsí úcinky a lidé by meli velmi peclive zvázit jejich pouzití.

Stejne jako u vsech potenciálne skodlivých léku, je nejlepsí, abyste pred pouzitím prípravku obsahujícího belladonu hovorili s lékarem.

Alternativní léky

Stejne jako mnoho známých rostlin a výtazku je belladonna k dispozici v nekterých alternativních lécích a doplncích, které jsou dostupné mimo prodejnu.

Na rozdíl od tradicních léciv nespecifikuje Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) zádné doplnky, coz znamená, ze casto nejsou testovány na bezpecnost nebo na úcinnost jejich tvrzených výsledku.

Firmy, které vyrábely výrobky obsahující belladonské státy, mohou zlepsit ruzné podmínky. Tyto zahrnují:

 • bezná chripka
 • horecka
 • Cerný kasel
 • senná rýma
 • bolest ucha
 • astma
 • pohybová nemoc
 • chripka
 • kasel a bolest v krku
 • bolesti kloubu a zad
 • bolesti s artritidou
 • krece nebo koliky podobné bolest v zaludku nebo zlucových cestách
 • nervové problémy
 • dna
 • zánet
 • Parkinsonova choroba
 • hemoroidy

Belladonna je slozka krému, nekterých tekutin, mastí a v nekterých prípadech cípku.

Existuje jen málo výzkumu úcinnosti belladony pri lécbe nekteré z výse uvedených stavu. Je dulezité zvázit potenciální nezádoucí úcinky pred uzíváním prípravku Belladonna jako doplnek.

Rizika a vedlejsí úcinky


Rozmazané videní a halucinace jsou potenciálními vedlejsími úcinky belladonky.

Belladonna je povazována za jedovatou rostlinu s historickým pouzitím jako jed. Navzdory tomu, ze je prodáván jako príplatek na prepázce, pravdepodobne není bezpecné spotrebovat. Je také dulezité si uvedomit, ze FDA nesleduje kvalitu a cistotu suplementu belladonové.

Existuje nekolik nezádoucích úcinku, které je treba zvázit pred pouzitím belladony. Mezi tyto nezádoucí úcinky patrí:

 • suchá ústa
 • cervená, suchá kuze
 • neschopnost potu
 • svalové krece
 • rozmazané videní
 • rozsírené záky
 • halucinace
 • neschopnost mocit
 • krece
 • záchvaty
 • kóma

Zeny, které jsou tehotné nebo kojí, mohou být navíc ohrozeny, protoze nekteré z vedlejsích úcinku belladony se mohou vyskytnout u nenarozeného dítete a muze vysusit produkci mléka.

Vedle vedlejsích úcinku muze mít Belladonna zhorsení nekterých podmínek. Patrí sem poruchy, které nekterí výrobci tvrdí, ze belladonna pomáhá.

Podmínky, které muze zpusobit zhorsení belladony, zahrnují:

 • reflux kyseliny
 • horecka
 • rychlý srdecní tep
 • gastrointestinální (GI) infekce traktu
 • vysoký krevní tlak
 • zácpa
 • problémy s mocením

Belladonna má také negativní interakce s nekterými léky, jako jsou alergie a deprese. Nezádoucí úcinky interakce zahrnují rychlý srdecní rytmus a vyrázky.

Výhled

Belladonna muze být bezpecný bylinný prípravek nebo cást léku, ale pouze pokud je správne pouzíván pod lékarskou pécí a dohledem. Existuje rada vedlejsích úcinku, které je treba vzít v úvahu pred pouzitím belladony jako doplnek.

Je treba provést dodatecný výzkum, který by overil úcinnost belladonové vedle rizik. Jednotlivci by meli peclive zvázit své moznosti predtím, nez vyzkousí belladonu jako náhradní nebo doplnkovou lécbu.

Laryngospasmus: Príciny, symptomy a lécby

Laryngospasmus: Príciny, symptomy a lécby

Obsah Co je laryngospasmus? Co zpusobuje laryngospazmus? Lécba laryngospasmu Kdy videt lékare o laryngospasmu Lidé, kterí trpí laryngospasmem, mají náhlé potíze s dýcháním a mluvením. Laryngospasmus je svalový spasmus v hlasivkách, nekdy nazývaný laryngeální spasm.

(Health)

Nový biologicky rozlozitelný implantát "zachycuje" sírení rakovinných bunek

Nový biologicky rozlozitelný implantát "zachycuje" sírení rakovinných bunek

Výzkumníci vytvorili malý implantát, který úspesne zachycuje vcasné cirkulacní nádorové bunky u mysí - vývoj, o kterém se ríká, muze vést k novým strategiím snizujícím progresi rakoviny u lidí. Vedci tvrdí, ze biologicky odbouratelný implantát, z nehoz se mnoho z nich zobrazuje, úspesne "zachycuje" sírení rakovinných bunek u mysí a zastavuje progresi onemocnení.

(Health)