cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pred podáním prípravku Clopidogrel by melo dojít k genetickému testování? Ocividne ne

Studie v prosinci roku JAMA uvádí, ze navzdory doporucení Federálního úradu pro potraviny a léciva (FDA), ze existuje urcitý typ genetického testování genotypu CYP2C19 pred podáním klopidogrelu k identifikaci tech jedincu, kterí mohou léky reagovat méne, prezkoumání a analýza predchozích studií nevedla k celkovému významnému spojení mezi CYP2C19 genotypu a kardiovaskulárních príhod.
Asi 40 milionu pacientu na celém svete uzívá prípravek Clopidogrel, antiagregacní lécivo k lécbe nebo prevenci tvorby krevních srazenin ze zhrubnutí vnitrního vylození tepen (aterotrombotické príhody) a po perkutánní koronární revaskularizaci, jako je napr. Balonová angioplastika.
Základní informace v clánku uvádí, ze:

"Navzdory celkovým prínosum mohou být nekterí jedinci méne citliví na klopidogrel nez ostatní, protoze klopidogrel je prekurzor aktivovaný nekolika enzymy, vcetne CYP2C19, a bezná genetická variace v CYP2C19 mení enzymovou aktivitu. "

Podle argumentu The American Heart Association a American College of Cardiologists nejsou k dispozici dostatecné dukazy CYP2C19 genotypové testování.
Michael V. Holmes, M.B.B.S., M.Sc., University College v Londýne a tým se rozhodli provést systematický prezkum a metaanalýzu k urcení CYP2C19 genotypové síly a kvality ve vztahu k její schopnosti reagovat na klopidogrel. Identifikovali 32 studií z lékarské literatury, které splnovaly jejich kritéria, které se skládaly ze studií uvádejících metabolismus klopidogrelu, reaktivity krevních desticek nebo klinicky významných výsledku, jako jsou príhody kardiovaskulárních onemocnení (CVD) a krvácení, jakoz i informace o CYP2C19 genotyp.
Do 32 studií bylo zarazeno celkem 42 016 pacientu, z toho 3 545 hlásených prípadu CVD, 579 hlásených trombóz stentu a 1 433 prípadu krvácení. Z 32 studií sestávalo z randomizovaných studií (návrh "modifikace úcinku"), zatímco dalsích 26 sestávalo z jedincu vystavených pusobení klopidogrelu (návrh "pouze pro lécbu").
Objevili, ze v analýze pouze pro lécbu se jedná o pacienty s 1 nebo více CYP2C19 Alela, alternativní forma genu, spojená s nizsím enzymovým úcinkem, vykazovala nizsí hladinu aktivních metabolitu klopidogrelu, nizsí riziko krvácení, nizsí inhibici krevních desticek a vyssí riziko výskytu KVO. Výzkumní pracovníci zduraznili dukazy o zkreslení malých studií a poznamenali, ze kdyz omezili hodnocení na studie, které obsahovaly 200 nebo více událostí, byl bodový odhad snízen.

Poznamenali to CYP2C19 genotyp nebyl spojen se zmenami úcinku klopidogrelu na koncové body CVD nebo krvácení ve studiích úcinnosti modifikace a uvedl, ze omezení zahrnuje selektivní hlásení výsledku.
Vedci dospeli k záveru:
"Pres sdruzování mezi CYP2C19 genotyp, metabolismus klopidogrelu a agregace trombocytu, tento systematický prehled a metaanalýza neukazují klinicky významnou asociaci genotypu s kardiovaskulárními výsledky s moznou výjimkou trombózy stentu. Nase posouzení identifikovalo problémy související s konstrukcí a analýzou farmakogenetických studií, které jsou dulezité pro pochopení významu CYP2C19 genotyp."

Editorial: Farmakogenomika a klopidogrel - Iracionální exuberance?

Podle Steven E. Nissen, MD, z Clevelandské klinické nadace, komentár v doprovodném redakci, mnoho faktoru vedlo k nerealistickým ocekáváním CYP2C19 úcinnosti genotypu klopidogrelu. Pokracoval v tom, ze je nutná velká randomizovaná kontrolovaná studie, která dostatecne testuje farmakogenomickou hypotézu klopidogrelu.
Nissen poznamenal:
"Pri neexistenci takové studie by lékari meli pouzívat CYP2C19 nebo testování reaktivity krevních desticek zrídka, pokud vubec, a interpretovat výsledky opatrne. Je stále pravdepodobné, ze farmakogenomika má jasnou budoucnost v kardiovaskulární medicíne, ale farmakogenomický prístup k farmakoterapii musí podstoupit stejné prísné testování úcinnosti a efektivity nákladu, které jsou nutné pro jiné terapie. Nadmerné prijetí na základe omezených biochemických údaju neslouzí verejnému zájmu. "

Napsal Petra Rattue

Pitný caj muze zmenit zenský genový výraz

Pitný caj muze zmenit zenský genový výraz

Zdá se, ze nemuzeme dostat caj; statistiky ukazují, ze témer 80 procent domácností ve Spojených státech ho vypije. Ale víte, co tento populární nápoj delá, jakmile projde nasimi rty? Nový výzkum poukazuje na to, jak caj ovlivnuje expresi genu. Podle nového výzkumu muze pitný caj vést k epigenetickým zmenám u zen.

(Health)

Wet AMD: Malá studie ukazuje, ze nová genová terapie je bezpecná u lidí

Wet AMD: Malá studie ukazuje, ze nová genová terapie je bezpecná u lidí

Jedna lécba neovaskulární nebo vlhké makulární degenerace související s vekem neutralizuje protein spojený s onemocnením za pouzití opakovaných ocních injekcí, nepohodlného a obtízného rezimu, který pacientum zpusobuje mnoho úzkostí. Genetická terapie - je-li prokázána jako bezpecná a úcinná - nabízí atraktivní alternativu, protoze jedna injekce muze poskytnout trvalé úcinky.

(Health)