cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Bakterie v materském mléce identifikovány


Vedci ze Spanelska se podarilo identifikovat vsechny bakterie nalezené v materském mléce. Toto zjistení, publikované v casopise American Journal of Clinical Nutrition, ukazuje, ze mléko je mnohem víc nez se predpokládalo, protoze existuje více nez 700 ruzných typu bakterií.

Novorozené nápoje z materského mléka regulují vývoj bakteriální flóry. Biologická úloha bakterií, které se nacházejí v mléce, stále není zcela srozumitelná, presto je zásadní. Predchozí studie publikovaná v casopise Aktuální výziva a potravinárská veda zjistila, ze materské mléko obsahuje velké mnozství prátelských bakterií, které pomáhají detem absorbovat ziviny a rozvíjet imunitní systém.
Sekvenování DNA pomohlo spanelským vedcum identifikovat skupinu bakterií v mléce, známou jako mikrobiom. Mikrobiální bohatství materského mléka je urceno mnozstvím prenatálních a postnatálních faktoru.

První typ mléka, který zena produkuje behem tehotenství a v prvních dnech kojení, se nazývá kolostrum. Toto snadno strávitelné mléko je velmi výzivné a ideální první jídlo pro novorozence. Vedci zkoumali tento typ mléka a zjistili, ze v nem je více nez 700 druhu bakterií.
Podle spoluautoru studie María Carmen Collado a Alex Mira:

"Jedná se o jednu z prvních studií, které dokumentují tuto rozmanitost pomocí pyrosekvencní techniky (metodu urcování DNA sekvenování ve velkém merítku) na vzorcích kolostra na jedné strane a materským mlékem na druhé strane, která se shromazduje po jednom a sesti mesících kojení."

Analýza vzorku kolostra odhalila, ze nejcastejsími typy bakterií byly Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Weissella a Staphylococcus. Také byly analyzovány vzorky materského mléka produkované mezi prvním a sestým mesícem tehotenství, nejcastejsími bakteriemi byly Prevotella, Leptotrichia a Veillonella.
Autori dodali: "Nejsme schopni zjistit, zda tyto bakterie kolonizují ústa dítete nebo zda perorální bakterie dojceného dítete vstoupí do materského mléka a zmení tak jeho slození."
Materské mléko od matek, které byly bud nadváhou nebo obézní, bylo zjisteno, ze má méne bakterií nez materské mléko od matek, kterí meli zdravou váhu. Také zjistili, ze mléko od matek, které se narodilo pres plánovanou císarskou rec, spíse nez vaginální porod, bylo méne bohaté a melo méne mikroorganismu. To muze znamenat, ze hormonální stav matky muze ovlivnit slození materského mléka.
Autori uvedli: "Nedostatek signálu fyziologického stresu, stejne jako hormonální signály specifické pro práci, by mohly ovlivnit mikrobiální slození a rozmanitost materského mléka."
Pozití materského mléka je poprvé, kdy díte prichází do kontaktu s mikroorganismy, které skoncí v jeho trávicím systému. Vedci se v soucasné dobe snazí zjistit, zda je úloha bakterií imunní nebo metabolická.
Autori uzavírají:
"Pokud jsou bakterie materského mléka objevené v této studii dulezité pro vývoj imunitního systému, jeho pridání do kojenecké výzivy by mohlo snízit riziko alergií, astmatu a autoimunitních onemocnení."

Napsal Joseph Nordqvist

Vybíjení po dobu 2 minut denne muze snízit riziko zlomeniny kycle

Vybíjení po dobu 2 minut denne muze snízit riziko zlomeniny kycle

Krátké, kazdodenní záchvaty skákání nebo skákání mohou posílit kycelní kosti a snízit riziko zlomeniny po pádu, naznacuje nová studie starsích muzu. Úcastníci provedli skoky s ruznými pohyby, takze kycelní kosti zazily napetí a napetí v ruzných smerech. Image credit: Loughborough University Bones se stárnou s vekem.

(Health)

Imigracní lékari: Proc jsou pro zdravotní péci v USA klícová?

Imigracní lékari: Proc jsou pro zdravotní péci v USA klícová?

Priblizne ctvrtina lékaru v zemi je mezinárodními lékarskými absolventy. Tato ruznorodá komunita lékaru, z nichz mnozí získali své zdravotní tituly v zahranicí pred tím, nez vstoupí na posty ve Spojených státech, hrají v americké zdravotní péci významnou, ale casto prehlízenou roli. Mezinárodní zdravotní absolventi prispívají k U.

(Health)