cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Autismus Overdiagnostický? Mozná, protoze mnoho detí se zdá být "vykoreneno"

Poruchy autistického spektra (ASD) pricházejí s nekolika neurodevelopmentními príznaky a príznaky, které se prekrývají s jinými stavy - je mozné, ze nekteré casné ASD diagnózy jsou spatné, zejména u detí, které jiz nesplnují kritéria pro ASD, jak stárnou, výzkumníci z Johns Hopkins Bloomberg School of Verejné zdraví napsalo v casopise Pediatrie. Autori dodávají, ze pro lékare není snadné diagnostikovat mezi nekolika moznostmi v raném zivote.
Andrew W. Zimmerman, MD. a tým stanovil, jaký muze být vztah mezi spolecne se vyskytujícími podmínkami a zmenami diagnóz ASD. Získali informace z Národní zprávy o zdraví detí 2007 a zjistili, ze ti, kterí stále meli diagnózu ASD, mely tendenci mít bud závazné nebo stredne tezké ucení nebo rozvojové zpozdení ve srovnání s temi, jejichz pocátecní ASD diagnóza se zmenila, kdyz se stali starsími. Autori porovnávali deti, které mely ve veku 3 az 5 let diagnózu ASD se stejnými detmi, kdyz byli starsí, kterí meli jeste ASD diagnózu, a ti, kterí nemeli.
Ti ve veku 6-11 let se soucasnou diagnózou ASD - tito pacienti byli pravdepodobnejsí v raném veku, ze meli problémy s recem nebo závaznou nebo stredne závaznou úzkost ve srovnání s jejich protejsky, jejichz diagnóza se následne zmenila.
Ti ve veku 12-17 let se soucasnou diagnózou ASD - u techto pacientu bylo zjisteno, ze mají vyssí pravdepodobnost závazných nebo stredne závazných recových problému nebo (mírné) epilepsie (záchvaty) ve srovnání s temi, kterí jiz nemají ASD diagnózu.
Sluchové problémy - ti, kterí mají problémy s poruchou sluchu, mají vyssí pravdepodobnost, ze budou mít diagnostiku ASD pozdeji, ve srovnání s temi, kterí nemeli problémy se sluchem, dodali autori.
Nekolik spolecne se vyskytujících podmínek - pacienti s více soubezne se vyskytujícími stavy, kdyz byli malí, je dnes pravdepodobnejsí, ze mají stále diagnózu ASD ve srovnání s ostatními detmi. Více v tomto textu znamená alespon dva.
V Abstraktu ve stejném casopise dospeli autori k záveru:

"Tato zjistení naznacují, ze prítomnost spolecne se vyskytujících psychiatrických a neurodevelopmentálních stavu je spojena se zmenou diagnózy ASD. Otázkou zustává otázka, zda zmeny v diagnóze ASD jsou zpusobeny skutecnými etiologickými rozdíly nebo posuny v diagnostice."

Napsal Christian Nordqvist

Cvicení snizuje riziko plic a kolorektálního karcinomu u muzu stredního veku

Cvicení snizuje riziko plic a kolorektálního karcinomu u muzu stredního veku

Nový výzkum, který provedli vedci z University of Vermont, ukazuje, ze muzi stredního veku, kterí se úcastní mnoha kardiovaskulárních cvicení, mají snízené riziko vzniku rakoviny plic a kolorektálního karcinomu. Navíc tem, kterí cvicí, je méne pravdepodobné, ze umírají na rakovinu prostaty (i kdyz jejich riziko kontraindikace zustává stejné).

(Health)

Brainové skeny rozlisují dva typy empatie

Brainové skeny rozlisují dva typy empatie

Pomocí mozkových skenu výzkumníci zjistili, ze empatická péce a empatická tísen mají odlisné vzorce mozkové aktivity, které zustávají pozoruhodne konzistentní u jednotlivcu. Výzkumní pracovníci ukázali, ze empatická péce a empatická strach predstavují odlisné emocionální mapy. Psaní v Neuronu, výzkumníci z University of Colorado Boulder a kolegové popisují, jak vyvinuli mozkové markery, které by mohly predvídat intenzitu dvou forem empatie v dobrovolnících, kdyz naslouchali pravdivému popisu lidského utrpení.

(Health)