cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Autismus Overdiagnostický? Mozná, protoze mnoho detí se zdá být "vykoreneno"

Poruchy autistického spektra (ASD) pricházejí s nekolika neurodevelopmentními príznaky a príznaky, které se prekrývají s jinými stavy - je mozné, ze nekteré casné ASD diagnózy jsou spatné, zejména u detí, které jiz nesplnují kritéria pro ASD, jak stárnou, výzkumníci z Johns Hopkins Bloomberg School of Verejné zdraví napsalo v casopise Pediatrie. Autori dodávají, ze pro lékare není snadné diagnostikovat mezi nekolika moznostmi v raném zivote.
Andrew W. Zimmerman, MD. a tým stanovil, jaký muze být vztah mezi spolecne se vyskytujícími podmínkami a zmenami diagnóz ASD. Získali informace z Národní zprávy o zdraví detí 2007 a zjistili, ze ti, kterí stále meli diagnózu ASD, mely tendenci mít bud závazné nebo stredne tezké ucení nebo rozvojové zpozdení ve srovnání s temi, jejichz pocátecní ASD diagnóza se zmenila, kdyz se stali starsími. Autori porovnávali deti, které mely ve veku 3 az 5 let diagnózu ASD se stejnými detmi, kdyz byli starsí, kterí meli jeste ASD diagnózu, a ti, kterí nemeli.
Ti ve veku 6-11 let se soucasnou diagnózou ASD - tito pacienti byli pravdepodobnejsí v raném veku, ze meli problémy s recem nebo závaznou nebo stredne závaznou úzkost ve srovnání s jejich protejsky, jejichz diagnóza se následne zmenila.
Ti ve veku 12-17 let se soucasnou diagnózou ASD - u techto pacientu bylo zjisteno, ze mají vyssí pravdepodobnost závazných nebo stredne závazných recových problému nebo (mírné) epilepsie (záchvaty) ve srovnání s temi, kterí jiz nemají ASD diagnózu.
Sluchové problémy - ti, kterí mají problémy s poruchou sluchu, mají vyssí pravdepodobnost, ze budou mít diagnostiku ASD pozdeji, ve srovnání s temi, kterí nemeli problémy se sluchem, dodali autori.
Nekolik spolecne se vyskytujících podmínek - pacienti s více soubezne se vyskytujícími stavy, kdyz byli malí, je dnes pravdepodobnejsí, ze mají stále diagnózu ASD ve srovnání s ostatními detmi. Více v tomto textu znamená alespon dva.
V Abstraktu ve stejném casopise dospeli autori k záveru:

"Tato zjistení naznacují, ze prítomnost spolecne se vyskytujících psychiatrických a neurodevelopmentálních stavu je spojena se zmenou diagnózy ASD. Otázkou zustává otázka, zda zmeny v diagnóze ASD jsou zpusobeny skutecnými etiologickými rozdíly nebo posuny v diagnostice."

Napsal Christian Nordqvist

Více nez 4.400 detí zranených na závody kazdým rokem

Více nez 4.400 detí zranených na závody kazdým rokem

Více nez 4.400 detí je zraneno na zábavních jídech kazdý rok v USA, podle nové studie. Výzkum byl veden vedci v Centra pro výzkum úrazu a politiku Výzkumného ústavu v Nationwide detské nemocnici a byl publikován v klinické pediatrii. Tým se rozhodl podívat na zranení detí spojených s zábavními jízdami, vcetne: jízdy na pevných místech - jízdy v zábavních parcích mobilní jízdy - jízdy na veletrzích a festivalech jízdy na nádrazích - jízdy na místních nákupních strediscích, obchodech, restauracích nebo arkádách Po analýze data z Národního systému elektronického sledování zranení (NEISS), výsledky ukázaly, ze od roku 1990 do roku 2010 bylo 92885 detí do veku 18 let léceno na tísnových oddeleních v U.

(Health)

Prílis mnoho antibiotik predepsaných pro deti, USA

Prílis mnoho antibiotik predepsaných pro deti, USA

Americkým detem se prílis casto predepisují antibiotika, casto za virové infekce dýchacích cest, pro které neposkytují zádné prínosy, tvrdí výzkumníci v casopise Pediatrics. Autori dodávají, ze uzívání sirokospektrálních antibiotik vzrustá jiz nekolik let, coz prinásí dodatecné náklady, které lze vyloucit, na lékarskou péci, stejne jako podporu rezistence vuci antibiotikum.

(Health)