cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Historie astmatu spojená s rizikovým faktorem pro srdecní selhání

Nová studie se stala první, která odhalila vazbu mezi historií astmatu a zvýsenou pravdepodobností hypertrofie levé komory, rizikovým faktorem srdecního selhání.
Výzkumníci spojili anamnézu astmatu s vyssím rizikem hypertrofie levé komory.

Odhaduje se, ze priblizne 1 z 12 lidí ve Spojených státech (nebo asi 25 milionu lidí) zije s astmatem a pocet je na vzestupu.

Predchozí studie souvisejí s astmatem se zvýseným rizikem kardiovaskulárních stavu, vcetne infarktu, srdecních chorob a mrtvice.

Nyní je nový výzkum - nedávno zverejnen v casopise JACC: Selhání srdce - naznacuje, ze lidé, kterí mají v anamnéze astma, mohou být také vystaveni vetsímu riziku hypertrofie levé komory (LVH).

LVH je stav charakterizovaný zhrubnutím a zvetsením levé komory, která je srdcovou komorou odpovednou za cerpání krve bohaté na kyslík v tele.

Mnoho pacientu s LVH nemá zádné známky nebo príznaky, zvláste v casných stádiích. Pokud dojde k príznakum, mohou se jednat o dechové bolesti, bolest na hrudi, únavu, bolest srdce a závrate nebo mdloby.

Vysoký krevní tlak je nejcastejsí prícinou LVH, ackoli tento stav muze vzniknout jako dusledek stenózy aortální chlopne a dalsích stavu, které zatezují srdce.

Vyssí LVM s historií astmatu

Nová studie Dr. Lu Qi z Výzkumného centra pro obezitu Tulane University v New Orleans v Los Angeles a její kolegové hodnotili zdravotní data 1 118 dospelých, kterí byli soucástí studie Bogalusa Heart Study.

Vsichni dospelí vyplnili dotazníky popisující jejich historii astmatu z detství. Predmety byly sledovány po dobu priblizne 10 let.

Ve dvou az ctyrech casových bodech behem sledování byla hodnocena levostranná komora (LVM) úcastníku - tedy velikost levé komory - pomocí echokardiografie. Vedci se podíleli na velikosti tela úcastníku tím, ze indexují své LVM na výsku a poskytují jim index LVMI (left ventricular mass index).

Ve srovnání s dospelými, kterí nemeli anamnézu astmatu, bylo zjisteno, ze u pacientu s dýchacími stavy v anamnéze byla vyssí strední hodnota LVM a vyssí LVMI.

Souvislost mezi historií astmatu a vetsím LVM a LVMI byla silnejsí u úcastníku, kterí meli vyssí systolický krevní tlak, hlásí tým.

Zjistení zustala po tom, co byly zaznamenány dalsí klícové rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnení, vcetne veku, stavu kourení, srdecní frekvence a pouzití léku proti krevnímu tlaku.

Kdyz uvedli, co naznacují výsledky, vedci rekli:

"Nase údaje naznacují, ze agresivní modifikace zivotního stylu nebo dokonce farmakologická lécba mohou být aplikovány na osoby s anamnézou astmatu, zejména ty, které jsou také postizeny vysokým krevním tlakem, ke snízení rizikovosti kardiovaskulárního rizika."

"Dalsí studie jsou oprávneny overit nase nálezy v jiných kohortách," dodává tým.

Je treba více výzkumu

Zatímco nálezy týmu vyvolávají dalsí otázky o tom, jak historie astmatu ovlivnuje zdraví srdce, Dr. John S. Gottdiener z lékarské fakulty University of Maryland v Baltimore konstatuje, ze chybející výchozí echokardiografie je hlavním omezením studie.

"Vsichni víme, je rozdíl v levé komorové masce mezi temi, kterí udelali a nemeli diagnózu astmatických let pred provedením echokardiografie," píse v redakci spojeném s výzkumem.

"Tesíme se na dalsí studie, které presne urcují asociaci astmatu se smrtí, srdecním selháním, infarktem myokardu a mrtvicí," dodává Dr. Gottdiener.

"Zvlástní hodnota se bude ucit, jak vázné a dlouhé musí být vystavení astmatu významnému riziku. To spolu s urcením potenciálních patofyziologických mechanismu pomuze inteligentne navrhnout úcinné preventivní intervence validované randomizovanými kontrolovanými studiemi."

Zjistete, jak muze astma v ranním veku zvýsit riziko detské obezity.

Sjogrenuv syndrom: Jak ovlivnil výkon Venuse Williamsové?

Sjogrenuv syndrom: Jak ovlivnil výkon Venuse Williamsové?

Venuse Williamsová, sestra tenisové sampióna Sereny a sedmnásobná hlavní vítezka a dvakrát titulová série US Open, hrála v letosním roce 11 zápasu na turné zen. Vzhledem k tomu, ze tenisový svet se soustredí na Spojené státy a US Open v New Yorku, Williams se opet musel zbavit konkurence kvuli ponekud vzácné autoimunitní poruse nazvané Sjogrenuv syndrom.

(Health)

Lécba zalozená na kmenových bunkách na diabetes typu 2 ukazuje slib

Lécba zalozená na kmenových bunkách na diabetes typu 2 ukazuje slib

V nové studii, publikované v casopise Stem Cell Reports, výzkumníci odhalili, jak kombinace transplantace kmenových bunek a antidiabetických léku úspesne lécila mysi s diabetem 2. typu. Tento obrázek ukazuje transplantované pankreatické beta bunky odvozené od lidských embryonálních kmenových bunek. Záver: Jennifer Bruin z University of British Columbia, vedoucí studie Timothy Kieffer z University of British Columbia v Kanade, a kolegové ríkají, ze tato zjistení mohou vést k tomu, ze první inzulínová substitucní terapie zalozená na kmenových bunkách bude testována u lidí s Diabetes typu 2.

(Health)