cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Posouzení propuknutí MERS v Jizní Koreji: mohlo by se to stát jinam?

Za poslední dva mesíce byla Jizní Korea zachycena vypuknutím koronaviru na respiracním syndromu na Stredním východe, ale tento týden se zeme prohlásila za prakticky prostou viru zabijáka.
Zatímco Jizní Korea oznámila "de facto konec" vypuknutí, WHO nepotvrdí konec az do uplynutí 28 dní bez hlásení nových infekcí.

"Podle úsudku lékarských odborníku a vlády se lidé mohou cítit v bezpecí," uvedl predseda vlády Hwang Kyo-ahn na schuzi vlády v úterý poté, co byl poslední den z karantény odstranen poslední den.

Vypuknutí epidemie vyvolalo v celé zemi velký poplach, skoly se zavrely, turisté zrusili návstevy a ekonomika se výrazne zpomalila v dusledku syndromu respiracního onemocnení na Stredním východe (MERS). K dnesnímu dni bylo v zemi potvrzeno 185 prípadu, z nichz virus zemrel 36 lidí.

Zatímco Jizní Korea oznámila "de facto konec" vypuknutí, Svetová zdravotnická organizace (WHO) nepotvrdí ukoncení az do uplynutí 28 dní bez hlásení nových infekcí - poslední hlásená infekce v Jizní Koreji byla 4. cervence , 2015.

Existují dve hlavní otázky, které byly vzneseny po vypuknutí: jak se virus podarilo ovlivnit tolik lidí v zemi, která je daleko od zemepisné oblasti, kde je virus nejcastejsím? Mohla by se podobná epidemie vyskytnout iv jiných zemích se sofistikovanými systémy zdravotní péce?

V tomto bode Spotlight se pokousíme resit tyto dve otázky a zároven poskytneme prehled o viru nejprve identifikovaném v Saúdské Arábii v roce 2012.

Puvody vypuknutí

MERS je virové respiracní onemocnení, které patrí k velké skupine viru, které zpusobují závazné onemocnení od bezného nachlazení az po tezký akutní respiracní syndrom (SARS).

Virus sdílí spolecné príznaky s temito nemocemi, pricemz typické prípady jsou charakterizovány kaslem, horeckou, dusností a pneumonií. V tezkých prípadech mohou pacienti zaznamenat selhání dýchání, selhání orgánu a septický sok. Lidé s oslabeným imunitním systémem, starsí pacienti a jedinci s chronickými nemocemi se jeví jako zranitelnejsí vuci závazným prípadum MERS.

MERS je virus zoonózy - onemocnení, které se prenásí ze zvírat na cloveka. Vetsina prípadu pochází z Blízkého východu a kdyz byly hláseny prípady mimo tuto oblast, mely tendenci zahrnovat cestující, kterí navstívili tento region.

MRS epidemie v Jizní Koreji zacala v kvetnu 2015 a byla vysledována jedinému cloveku, který cestoval na Blízký východ a behem své cesty navstívil ctyri zeme. Vrátil se do Jizní Koreje dne 4. kvetna, rozvinul príznaky 11. kvetna a byl diagnostikován s virem 20. kvetna.

Rychlá fakta o MERS
  • Priblizne 30% lidí, kterí vyvinou MERS, zemrou z viru
  • V soucasné dobe neexistuje zádná ockovací látka, která by MERS zabránila
  • Na rozdíl od nekterých viru se nezdá, ze se MERS mezi komunitami snadno sírí.

Dalsí informace o sluzbe MERS

Ve dnech mezi prvním vývojem príznaku a diagnózou pacient navstívil ctyri oddelené zdravotnické zarízení. V tomto prípade muze prispet k sírení viru praxe "lékarského nakupování".

Doktor Stanley Perlman z oddelení mikrobiologie a pediatrie na univerzite v Iowe se domnívá, ze spatná manipulace s tímto pocátecním pacientem zpusobila, ze výskyt byl tak spatný, jaký byl:

"Kdyz pacient MERS prisel do USA nebo do Evropy, byli izolováni, kdyz se objevilo neco, co se deje. V takovém prípade se pacient pohnul po nemocnicích a rodinní príslusníci nebyli chráneni, a proto se to zhorsilo jiné ne arabské zeme. "

Na zacátku cervna bylo odhadnuto, ze pacient infikoval alespon 22 dalsích lidí, vcetne kolegu, príbuzných a zdravotnických pracovníku.

Velké mnozství prípadu MERS v epidemii pochází ze dvou nemocnic, které navstívil první pacient: St Mary v Pyeongtaech a Lékarské centrum Samsung v Soulu, z nichz bylo vysledováno více nez 50 potvrzených prípadu.

"Uprímne se omlouváme za to, ze nase hlavy jsou pro lidi velice znepokojující, protoze se lékarské centrum Samsung stalo centrem rozsirování MERS," rekl prezident nemocnice Song Jae-hoon v omluve vydaném pro zarízení zacházení s ohniskem.

Bylo navrzeno nekolik teorií, které vysvetlují, proc virus, který se rozpozná jako virus, který se mezi komunitami nijak zvlást neomezuje, se podarilo ovlivnit tolik lidí. Mohl to být nový kmen MERS nebo v nekterých nemocnicích mohlo dojít k vázným poruchám v opatreních na kontrolu infekce. V soucasné dobe je tento duvod nepotvrzen.

Vzhledem k tomu, ze pocet hlásených prípadu se zacal zvysovat, zacaly se v celostátním merítku rozvíjet dalsí príznaky. Návstevy supermarketu a verejných akcí, jako napríklad baseballové hry, poklesly, koncerty byly odlozeny a podle úradu cestovního ruchu více nez 54 000 turistu zrusilo návstevy zeme.

Vzhledem k tomu, ze nejvetsí výskyt epidemie MERS mimo Blízký východ se podarilo, jaká opatrení zavedla Jizní Korea s cílem prinést virus pod kontrolu?

Jak Jizní Korea kontrolovala vypuknutí MERS?

Korejská vláda podnítila osvedcenou metodu k resení sírení viru - metodu s koreny v "rízení odolnosti", kterou praktikovali guvernéri z 14. století v Benátkách k zastavení sírení moru.

Opatrení zahrnovala sledování vsech osob, které se dostaly do kontaktu s lidmi nakazenými tímto virem, izolovaly tyto osoby v karanténe a posílily opatrení na kontrolu infekce.


MERS je relativne nový stav, pro který není znám zádný lék nebo vakcína. Vedci jsou také presne presvedceni, jak virus prenásí mezi lidmi.

Více nez 16 000 lidí bylo izolovaných v karanténe, vcetne obyvatel celé vesnice po potvrzení prípadu MERS. Vsichni jednotlivci zarazení do karanténních podmínek byli pravidelne sledováni - bud osobne zdravotnickými pracovníky, pokud jsou izolováni v nemocnicích nebo mobilním telefonem, pokud jsou doma izolováni.

Byla zavedena prísná opatrení pro kontrolu infekce, jako je napríklad utesnení rukojeti vozíku supermarketu pred a po pouzití a dezinfekce stanic metra a vlaku.

Pokyny pro kontrolu infekce byly vydány verejnosti a doporucovaly, aby se lidé vyhýbali návsteve preplnených míst a nosili masky na verejnosti. Více nez tisíc skol po celé zemi bylo vypnuto kvuli obavám z viru.

Panel slozený z mezinárodních a místních odborníku z oblasti zdraví, kterí byli pripraveni posoudit ohnisko, vyjádril znepokojení nad úcinkem nekterých opatrení - zejména uzavrení skol - na morálku národa.

Asistent generálního reditele pro zdravotní bezpecnost WHO Dr. Keiji Fukuda uvedl, ze prenos viru ve skolách nebyl známkou vypuknutí, zatímco "na druhé strane uzavrení skol vytvárí obavy a obavy na] skutecném odrazu nebezpecí. "

Rekl také Fukudovi Veda Insider ze praxe nosení oblicejových masek nemá smysl, nebot riziko ulovení MERS na ulici je neuveritelne nízké. "Pokud vsak lidé cítí bezpecnejsí, nevidím zádnou skodu," dodal.

Nekterá z techto opatrení mohou být povazována za prílis prísná. Jejich provedení vsak mohlo být zpusobeno kritikou, kterou vláda obdrzela v pocátecních fázích vypuknutí, kdyz mnozí verili, ze k boji proti viru nedoslo dost.

"Existují veci, které by se daly lépe udelat," priznal doktor Jong-Koo Lee, odborník na verejné zdraví na Soulské národní univerzite.

V kazdém prípade WHO na zacátku týdne uvedla, ze tyto zesílené opatrení v oblasti verejného zdraví jsou odpovedné za to, ze virus MERS je pod kontrolou. Orgány budou i nadále bdelé, ale podle predsedy vlády se domnívají, ze siroká verejnost se jiz nemusí bát.

Má-li zbytek sveta nahlízet na toto "buzení"?

"Toto je globální výzva moderní doby: infekce [...] se nyní muze objevit kdekoli na svete velmi rychle," varuje Dr. Fukuda.

S WHO, které se týká vypuknutí epidemie jako "buzení po boku", by se mely ostatní zeme více obávat mozného opakování jiných událostí?

"V nasem propojeném svete mohou patogeny rychle cestovat a ohniska se mohou objevit na necekaných místech," ríká Dr. Shin Young-soo, regionální reditel WHO pro západní Pacifik.


Základní hygienická opatrení, jako je mytí rukou, durazne pomáhají predcházet sírení infekcí dýchacích cest.

Doktor Perlman vsak osobne verí, ze lidé v USA by se nemeli starat o tuto nemoc - "ale chápu faktor strachu," dodává.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze MERS predstavuje velmi malé riziko pro sirokou americkou verejnost, pricemz pouze dva prípady byly nekdy hláseny v USA - oba v kvetnu 2014, zahrnující nedávné návstevy Saúdské Arábie a nezávislé na navzájem. Soucasne bylo pro virus testováno více nez 500 jedincu s negativními výsledky.

Nedávno ve Velké Británii bylo pohotovostní oddelení nemocnice uzavreno kvuli obavám, ze pacienti s MERS jsou prítomni. Zacátkem tohoto týdne bylo oznámeno, ze oba pacienti, kterí se obe zúcastnili, byli negativní na virus. Od roku 2013 nebyly v zemi hláseny zádné prípady.

Odborníci se domnívají, ze výbuch MERS v Jizní Koreji není výjimecný ve srovnání s predchozími výskyty v Saúdské Arábii, kde byl virus poprvé objeven. Krome toho se verí, ze protoze korejské úrady zacaly otestovat tak dukladne MERS, bylo zaznamenáno mnoho mírných prípadu, které mohly být propusteny v predchozích ohniscích.

Vetsina úmrtí v tomto ohnisku byla také mezi pacienty s jiz existujícími chronickými stavy, jako je rakovina a koronární onemocnení srdce.

MERS se mezi lidmi dobre nerozsíril a jakmile korejské úrady agresivne sledovaly opatrení na kontrolu infekce, virus byl dobre kontrolován. Zdá se, ze vzplanutí se vyskytlo pouze behem krátké doby, kdy nebyly pouzity úcinné kontroly infekce.

Dokud si orgány uvedomí riziko, ze tyto viry predstavují a zavedou efektivní metody kontroly infekce jako standardní strategie péce, MERS by nemelo predstavovat riziko pro zeme s moderními a sofistikovanými systémy zdravotní péce.

CDC doporucuje, aby jednotlivci kontaktovali poskytovatele zdravotní péce o MERS za následujících okolností:

  • Pokud do 14 dnu po ceste z zeme v nebo v blízkosti Arabského poloostrova rozvinou horecku nebo respiracní príznaky
  • Pokud mají blízký kontakt s nekým, kdo vykazuje tyto príznaky, který nedávno cestoval z této oblasti
  • Pokud do 14 dnu po tom, co se v Jizní Koreji objeví horecka nebo respiracní príznaky,

Za techto okolností je riziko vzniku MERS povazováno za extrémne nízké.

Mnoho testu TB vede k chybným diagnózám, varuje Svetová zdravotnická organizace

Mnoho testu TB vede k chybným diagnózám, varuje Svetová zdravotnická organizace

Mnoho soucasných krevních testu pouzívaných k diagnostice aktivní tuberkulózy (tuberkulóze) casto vede k nesprávným diagnózám, nevhodným lécbám a váznému riziku poskození lidí, Svetová zdravotnická organizace (WHO) varovala dnes v politickém doporucení. Zeme by mely zakázat neschválené krevní testy a pouzívat pouze ty, které doporucuje WHO - mikrobiologické nebo molekulární testy.

(Health)

Ebola boj v Libérii potrebuje "pruznejsí prístup," ríkají MSF

Ebola boj v Libérii potrebuje "pruznejsí prístup," ríkají MSF

Ebola epidemie v Libérii vstupuje do nové fáze, která musí být splnena s rychlou a flexibilní reakcí, jinak hrozí nebezpecí podkopání tezce získaných zisku, ríkají lékari bez hranic / MSF. Humanitní charita MSF varují, ze je zapotrebí nový prístup, aby rychle reagoval na nové prípady Ebola, aby se zabránilo výskytu epidemie.

(Health)