cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Artroskopická chirurgie "neúcinná" pro zachycení kolen, uzamcení

Cástecná meniscektomie - forma artroskopického chirurgického zákroku pro pacienty s roztrhaným meniskem, prasknutí fibrokorázních prouzku v koleni - je neúcinná u jedincu s mechanickými príznaky degenerativního kolena.
Výzkumníci tvrdí, ze artroskopický chirurgický zákrok nezmírnuje mechanické príznaky u pacientu s roztrhaným meniskem.

To je záver nové studie, která byla nedávno zverejnena v roce 2006 Annals of Internal Medicine, vedené prof. Teppem Järvinenem, profesorem ortopedie a traumatologie na univerzite v Helsinkách ve Finsku.

Roztrhaný meniskus je jedním z nejbeznejsích príznaku degenerativního kolena - poskození kolenního kloubu s vekem. Objevuje se to, kdyz se poskodí jeden ze dvou menisci v koleni - cástice chrupavky ve tvaru C, které chrání a tlumí stehenní kosti a holenní kosti.

Mnoho lidí s degenerací kolen muze zaznamenat mechanické príznaky, jako je uzáver nebo chytnutí kloubu, které jsou casto pricítány cásti kolenního kloubu, která se mezi povrchy kloubu ukládá v dusledku trení zpusobeného roztrhaným meniskem.

Profesor Järvinen a kolegové poznamenávají, ze cástecná meniscektomie - chirurgické odstranení poskozené cásti roztrhaného menisku - se stala beznou praxí u pacientu s mechanickými príznaky, prestoze neexistují dostatecné dukazy o tom, ze je prospesné.

"Ortopedové se vetsinou shodují na prínosech artroskopických operací u pacientu trpících mechanickými príznaky, vedecké dukazy o prínosech jsou vsak vzácné a pred nasí studií jsou zcela zalozeny na nekontrolovaných následných studiích," ríká spoluautor Dr. Raine Sihvonen, odborník na ortopedii v nemocnici Hatanpää v Tampere ve Finsku.

Pro jejich studium se výzkumníci snazili lépe porozumet úcinnosti cástecné meniscektomie u takových pacientu.

Cástecná meniscektomie "nezmensuje, nezhorsuje mechanické symptomy"

Tým analyzoval údaje 146 pacientu ve veku 35-65 let, kterí byli soucástí Finské degenerativní meniskální léziové studie (FIDELITY).

Vsichni pacienti meli bolest na vnitrní strane kolena nejméne po dobu 3 mesícu, coz naznacovalo klinické vysetrení a zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) az po roztrhaný meniskus.

Rychlá fakta o slzách menisku
  • Mezi mladsími dospelými, zejména sportovci, je roztrhaný meniskus nejcasteji zpusoben silnou rotací kolen
  • Starsí dospelí jsou s nejvetsí pravdepodobností vystaveni roztrhanému menisku v dusledku degenerace kolen
  • Príznaky mohou zahrnovat pocit popadnutí, bolest, otok nebo ztuhlost, problémy narovnávání kolenního a kolenního zamcení.

Dalsí informace o poskození chrupavky

Pacienti nemeli kolenní osteoartritidu - stav, který je bezne spojen s degenerativním poskozením kolenního kloubu a meniskem, nebyl zpusoben izolovaným traumatem.

Poskozený meniskus kazdého pacienta byl potvrzen pomocí diagnostické operace klícových dír. Pacienti byli následne randomizováni, aby dostávali bud cástecnou meniscektomii nebo lécbu falesným.

Pred operací bylo u 69 pacientu hláseno mechanické príznaky, z nichz 32 (46%) bylo v cástecné meniscektomické skupine a 37 (49%) bylo ve skupine lécené falesne.

Z pruzkumu provádeného po 2, 6 a 12 mesících po lécbe se výzkumníci shledali jako 34 (49%) pacientu z dílcí skupiny s meniscektomií a 33 (43%) pacientu ve skupine lécené falesným syndromem zaznamenalo mechanické symptomy v urcitém okamziku následovat.

Ze 69 pacientu, kterí zaznamenali mechanické symptomy pred lécbou, 23 (72%) pacientu v skupine s cástecnou meniscektomií a 22 (59%) pacientu ve skupine lécené falesným onemocnením v prubehu sledování zaznamenalo tyto príznaky v urcitých casových intervalech.

Devet (28%) pacientu z dílcí skupiny s meniscektomií a 15 (41%) pacientu ze skupiny lécených falesnými dny hlásilo úplné zmírnení mechanických príznaku po celou dobu sledování.

Profesor Järvinen na základe svých zjistení dospel k záveru, ze "cástecné odstranení degenerativního roztrhaného menisku nezhorsuje nebo nezmírnuje mechanické príznaky ve srovnání s operacemi falesnými."

Krome toho výzkumníci ríkají, ze jejich nálezy naznacují, ze trauma související meniskální trhání a degenerativní roztrzení menisku jsou dve oddelené stavy a mely by být povazovány za takové.

Dr. Sihvonen dodává:

"Výzkum naznacuje, ze lécba roztrhaného menisku, který je ocividne traumatický u pacienta mladsího 35 let, zrejme zmírnuje mechanické symptomy.

U degenerativního kolena zdánlive podobné príznaky nemusí být ani zpusobeny meniskální slzou - pravdepodobneji jsou odrazem celkového zhorsení kolenního kloubu a náchylnosti ke zvýsení, jak se artritida dále rozvíjí. "

V lonském listopadu, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii naznacující, ze ztráta hmotnosti muze zpomalit degeneraci kolen u obézních jedincu.

Strach primeje mladé pacienty s rakovinou k zbytecným mastektomii

Strach primeje mladé pacienty s rakovinou k zbytecným mastektomii

Poté, co byla diagnostikována rakovina v jednom prsu, mnoho mladých zen se rozhodlo, ze druhá zdravá prsa bude odstranena procedurami nazvanými kontralaterální profylaktická mastektomie (CPM), i kdyz vedí, ze pravdepodobne nezlepsí zlepsení sance na prezití. Výzkumníci z Dana-Faber Cancer Institute zverejnili výsledky v casopise Annals of Internal Medicine.

(Health)

Byly nalezeny levý a pravotocivý gen

Byly nalezeny levý a pravotocivý gen

Vedci odhalili geny, které se podílejí na zjistení, zda je clovek levý nebo pravotocivý, podle studie zverejnené v casopise PLOS ONE. Výzkumní pracovníci z Velké Británie a Nizozemska uvedli, ze objevili souvislost mezi levou a pravotocivostí a sítí genu prítomných v rozvíjejících se embryích.

(Health)