cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Artritida - Úzkost dvakrát tak bezná jako deprese

Priblizne jedna tretina dospelých pacientu s artritidou v USA ve veku 45 let trpí úzkostí nebo depresí, uvedli výzkumníci z CDC v casopise Artritida péce a výzkum. Autori dodali, ze prevalence úzkosti u dospelých s artritidou je témer dvakrát vyssí nez deprese, a to navzdory dalsím studiím zamereným na vazbu na artritidu.

27 milionu pacientu ve veku 25 let bylo diagnostikováno s osteoartritidou a dalsích 1,3 milionu pacientu s revmatoidní artritidou. CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) odhaduje, ze priblizne 50 milionu lidí postihuje artritida v USA. Nemoc je hlavní prícinou postizení v zemi.
Podle predchozího výzkumu je deprese castá u pacientu s artritidou a dalsími chronickými onemocneními a onemocneními. Vedci a odborníci v oblasti zdravotnictví vsak jiz dávno ríkali, ze úzkost mezi lidmi s artritidou je castá, nedostatecná a nedostatecná. Az donedávna se úzkost nebrala do úvahy jako rizikový faktor deprese.
Vedoucí týmu Dr. Louise Murphy, která pracuje na programu artritidy v CDC v Atlante v Georgii, a kolegové shromázdili údaje o úcastnících CDC Pruzkumy stavu artritidy a vlivu na zdraví. Vedci tvrdí, ze vzorek je reprezentativní pro lidi v USA s príznaky artritidy, kterí jsou ve veku nejméne 45 let. Identifikovali 1793 pacientu, kterí byli diagnostikováni s artritidou nebo jiným revmatickým onemocnením.
Pouzívali Merící váhy proti vlivu artritidy posoudit úzkost a depresi u úcastníku.
Zjistili, ze:

  • 31% pacientu s artritidou trpelo úzkostí

  • 18% pacientu s artritidou trpelo depresí

  • Jedna tretina úcastníku trpela alespon jedním ze dvou stavu - úzkost a / nebo deprese

  • 84% pacientu s artritidou, kterí meli depresi, uvedlo, ze mají také strach
Pouze polovina pacientu s depresí nebo úzkostí dostala lékarskou pomoc za svou úzkost nebo depresi behem predchozích dvanácti mesícu.
Dr. Murphy rekl:
"Vzhledem k jejich vysokému výskytu a úcinným moznostem lécby, které jsou k dispozici, doporucujeme, aby vsichni lidé s artritidou byli vysetrováni na úzkost a depresi. U tolika pacientu s artritidou, kterí nehledají lécbu dusevního zdraví, poskytovatelum zdravotní péce chybí intervencní prílezitost, kvalita zivota pro osoby s artritidou. "

Napsal Christian Nordqvist

Lidé s autistickými vlastnostmi mohou být více kreativní, tvrdí studie

Lidé s autistickými vlastnostmi mohou být více kreativní, tvrdí studie

Nový výzkum naznacuje, ze osoby s autistickými vlastnostmi mohou mít pokrocilejsí dovednosti v oblasti tvorivosti nez ti, kterí nemají takové rysy. V testech "odlisného myslení" se u jednotlivcu s vysokou úrovní autistických vlastností pravdepodobne vyskytly originální a neobvyklé nápady. Autismus je vývojová porucha charakterizovaná problémy se sociálními, emocionálními a komunikacními dovednostmi.

(Health)

Co potrebujete vedet o celulitide

Co potrebujete vedet o celulitide

Obsah Co je celulitida? Typy lécby Príznaky Príciny Diagnostika Domácí léky Prevence Celulitida, která není zamenována s celulitidou, je bakteriální infekce dermis - hluboké vrstvy kuze - stejne jako podkozní tkáne, tuk a mekká tkán, které jsou pod kuzí.

(Health)