cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Domácnosti jsou dobré pro lidské zdraví? Pravda je "Nikdo opravdu neví"

Jak casto ctete o studii, která ríká, ze zvíre je dobré pro vase zdraví? Vetsina z nás by rekla pomerne casto. Zdá se, ze pouze tituly, které prokazují prínosy pro zdraví, zasáhly nadpisy, zatímco jiné, které bud nemají dukazy ani nevykazují nekteré nepríjemné údaje, jsou ignorovány, zjistil badatel Howard Herzog v srpnovém císle Aktuální smery v psychologické vede.
Profesor Herzog z oddelení psychologie na univerzite v západní Karolíne ríká, ze predchozí studie o vlivu domácích mazlícku na zivotnost a zdraví vedly k nepríznivým výsledkum.
Herzog napsal:

"Zatímco mazlícci jsou pro nekteré lidi nepochybne dobré, v soucasné dobe neexistují dostatecné dukazy, které by podporily tvrzení, ze majitelé domácích zvírat jsou zdravejsí nebo stastnejsí nebo ze zijí déle (ve srovnání s temi, kterí nemají zádné domácí mazlícky).
Zatímco nekterí výzkumníci uvádejí, ze pozitivní úcinky plynou z interakce se zvíraty, jiní zjistili, ze zdraví a stestí majitelu domácích zvírat není lepsí a v nekterých prípadech horsí nez u nepotravinárských majitelu. ""

Herzog souhlasí s tím, ze bylo provedeno nekolik studií, jako napríklad v roce 1980, který ukázal, ze majitelé domácích zvírat mají ctyrikrát vetsí pravdepodobnost, ze budou zít nejméne rok po infarktu nez jiní. Dodává vsak, ze studie s negativními výsledky jsou bud ignorovány, nebo proste nedosahují titulku.
Herzog vysvetlil:
"Zatímco média oplývají príbehy povzbuzujícími prínosy zvírat pro zdraví, studie, ve kterých bylo zjisteno, ze domácí zvírata nemají zádný dopad nebo dokonce negativní vliv na lidské fyzické nebo dusevní zdraví, se zrídka delají titulky."

Herzog citoval studie z roku 2010, která ukázala, ze lidé, kterí vlastnili domácí zvíre a meli srdecní infarkt, pravdepodobne zemreli behem jednoho roku nebo utrpí dalsí srdecní záchvaty ve srovnání s lidmi bez petty. Dodal, ze studie nebyla prijata médii.
Dalsí studie zjevne zjistila, ze krevní tlak starsích majitelu domácích zvírat se nelisil od jiných lidí stejného veku.
Domácí zvírata prinásejí s sebou choroby a alergie na cloveka, vcetne roztocu, cervu, salmonelózy, giardie a dalsích parazitu.

Nekteré rozsáhlé studie provedené v Evrope, Austrálii a USA nevykazovaly zádné fyzické ani psychologické výhody spojené s vlastnictvím zvírete.
Herzog zduraznuje, ze není anti-mazlícky, je vlastníkem domácího mazlícka. Vidí výhody ve zvlástních prípadech, napríklad u detí s autismem. Nicméne verí, ze lidé potrebují vedecky pristupovat ke studiím o výhodách vlastnictví domácích zvírat.
Dokud nebude proveden rádný výzkum a hlásení, jakýkoliv efekt, který muze zvíre mít na cloveka, zustane hypotézou a nikoliv ustáleným faktem, napsal.
Studie provedená na zacátku letosního roku, kterou provedli badatelé z Miamiské univerzity v Ohiu, zjistila, ze majitelé domácích zvírat jsou obvykle lepsí, mají lepsí sebevedomí, jsou svedomitejsí a spolecensky komunikující nez lidé bez domácího mazlícka. (Odkaz na clánek)
Studie provedená Michiganovými výzkumníky zjistila, ze majitelé psu meli o 34% vyssí pravdepodobnost dosazení federálních cílu fyzické aktivity. (Odkaz na clánek)

Napsal Christian Nordqvist

Vetsina predávkování vedoucích k návstevám nemocnicních nemocnic zahrnuje opiáty na predpis

Vetsina predávkování vedoucích k návstevám nemocnicních nemocnic zahrnuje opiáty na predpis

Predávkování opiáty je jednou z hlavních prícin smrti v USA. Nová studie nyní ukázala, ze vetsina návstev nemocnicního pohotovostního oddelení pro predávkování opiáty zahrnuje pouzití opiátu na predpis. V USA bylo v roce 2009 priblizne pul milionu návstev pohotovostních sluzeb v dusledku zneuzívání nebo zneuzívání opiátu na predpis.

(Health)

Nové maminky sebevrazedné riziko spojené s kockovitým parazitem Toxoplasma Gondii

Nové maminky sebevrazedné riziko spojené s kockovitým parazitem Toxoplasma Gondii

Zeny nesoucí protilátky IgG proti Toxoplasma gondii pri porodu mají vyssí riziko sebeposkození nebo sebevrazdy pozdeji, zejména pokud jsou hladiny protilátek vysoké, výzkumníci z Statens Serum Institut, Kodan, Dánsko a University of Maryland USA v Archivu psychiatrie.

(Health)