cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Antigeny specifické Treg bunky pro lécbu Crohnovy nemoci - pokus

TxCell predstavuje konecné pozitivní výsledky klinické studie fáze I / II s antigenem specifickými Treg bunkami pri Crohnove nemoci.
V týdnu United European Gastroenterology Week (UEGW) ve Stockholmu predstavil spolecnost TxCell SA konecné pozitivní výsledky studie fáze I / II OvaSave® vyvinuté pro lécbu pacientu se závaznou chronickou aktivní Crohnovou chorobou (CATS-1). TxCell SA je francouzská biotechnologická spolecnost, která vyvíjí imunoterapie zalozenou na bunkách Treg na lécbu tezkých chronických zánetlivých onemocnení s vysokými nesplnenými lécebnými potrebami.
Crohnova choroba je chronické zánetlivé onemocnení strev, které muze postihnout jakoukoli cást gastrointestinálního traktu z úst do konecníku, coz zpusobuje sirokou skálu symptomu, které mohou být zakázány. Zatím existující lécba neposkytuje pacientum uspokojivou úlevu.
Studie CATS-1 byla první otevrená, nekontrolovaná, multicentrická fáze I / II studie zamerená na posouzení snásenlivosti a úcinnosti OvaSave®, antigenní specifické regulacní imunoterapie zalozené na T bunkách u 20 pacientu se závaznými a chronickými a relapsující aktivní Crohnova nemoc, která selhala soucasná lécba vcetne mnoha biologických pacientu. Behem 12týdenního období studie byli pacienti ze sesti lokalit ve Francii rozdeleni do ctyr skupin, aby dostávali jednu dávku 106, 107, 108 nebo 109 bunek OvaSave® injikovaných intravenózne.
Výsledky studie ukázaly, ze prípravek OvaSave® je dobre tolerován a vykazuje pozitivní trend úcinnosti, pricemz 40% vsech pacientu reagovalo pozitivne pet týdnu po lécbe.
Výrazne 75% pacientu odpovedelo pozitivne na nejlepsí skupinu dávek, pricemz 38% dostalo do penze pet týdnu po lécbe. Na základe výsledku TxCell plánuje pokracovat v klinickém vývoji prípravku OvaSave® s kontrolovanou studií fáze II.
François Meyer, generální reditel spolecnosti TxCell, uvedl: "Výsledky ukazují potenciál naseho antigenu specifického Treg bunecného prístupu pro lécbu více chronických zánetlivých onemocnení. 160 000 lidí je postizeno tezkou Crohnovou chorobou v Evrope a USA. pozitivní výsledky poskytnou novou nadeji pacientum v refrakterním stavu onemocnení. "
Miguel Forte, hlavní lékar TxCell, dodal: "Otevrené dukazy o tolerancním profilu a významném klinickém úcinku souvisejícího s dávkou jsou velmi povzbudivé, coz bude základem pro dalsí kroky plánu klinického rozvoje prípravku OvaSave® u Crohnova Spolecnost zahájí studie fáze II ve stejné populaci pacientu. "
Napsal: Petra Rattue

Technika pro editaci genu zmení model Huntingtonovy mysi

Technika pro editaci genu zmení model Huntingtonovy mysi

Výzkum, který byl publikován tento týden v casopise Journal of Clinical Investigation, nabízí nadeji lidem s Huntingtonovou chorobou. Genetické úpravy mohou být klícem k eventuálnímu vylécení. Pokroky v editaci genu by mohly v budoucnosti vyústit v lécbu Huntingtonovy nemoci. Huntingtonova nemoc, zdedený stav, zpusobuje progresivní degeneraci nervových bunek v mozku.

(Health)

Mobilní telefony nevyvolávají nádory, velké studijní zprávy

Mobilní telefony nevyvolávají nádory, velké studijní zprávy

Dánská studie zahrnující 358 403 osob behem 18 let nenalezla zádný dukaz o souvislostech mezi dlouhodobým uzíváním mobilních telefonu a rizikem nádoru mozku nebo CNS (centrální nervový systém). Vedci z dánské Cancer Society a Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) uvedli v BMJ (British Medical Journal), ze je to nejvetsí studie, která kdy byla provedena, aby se zjistilo, zda existuje spojení mezi dlouhodobým uzíváním mobilních telefonu a riziko rakoviny.

(Health)