cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Antibiotická rezistence Hlavní problém verejného zdraví

Antibiotická rezistence zustává hlavním ohrozením verejného zdraví po celém svete a z velké cásti je prícinou zneuzití antibiotik, ríká Evropské stredisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
ECDC vydal zprávu v prohlásení, které bylo zverejneno v nedeli, aby se shodovalo s pátým Evropským dnem pro informovanost o antibiotikách.
Antibiotická rezistence je hlavní zdravotní problém, protoze zvysuje náklady na zdravotní péci, zpusobuje, ze lidé zustávají v nemocnici delsí dobu, vedou k selhání lécby a nekdy k smrti.
Odhaduje se, ze kazdý rok v EU uhyne 25 000 lidí z bakteriálních infekcí rezistentních na antibiotika, uvedl profesor Peter Hawkey, klinický mikrobiolog a predseda britské vládní pracovní skupiny pro rezistenci na antibiotiky.
ECDC, jehoz úkolem je identifikovat, vyhodnocovat a sdelovat ohrození lidského zdraví v dusledku infekcních onemocnení, také vydala nové údaje z clenských státu o odolnosti a spotrebe antibiotik.

Zvýsení kombinované odolnosti proti více antibiotikum

Nové údaje ECDC ukazují na poslední ctyri roky významný nárust kombinované rezistence na více antibiotik v roce 2008 Klebsiella pneumoniae a E-coli, ve více nez jedné tretine zemí EU a Evropského hospodárského prostoru (EHP). (EHP jsou vsechny zeme EU plus Island, Lichtenstejnsko a Norsko).
V nekolika clenských státech je mezi 25 a více nez 60% K pneumoniae z infekcí krevního reciste vykazují kombinovanou rezistenci k více antibiotikum.
K pneumoniae je gramnegativní bakterie, která normálne zije neskodne ve streve, ale stále více se objevuje jako skodlivý "superbug", který zpusobuje infekce mocových cest, dýchacích cest a krevních cest, zejména v nemocnicních zarízeních, kde se rychle sírí mezi pacienty prostrednictvím rukou zdravotní péce a je castou prícinou vypuknutí nemocnice.
E-coli také se vyskytuje prirozene v lidském streve, ale urcité kmeny mohou vést k infekcím. Jedná se o hlavní prícinu infekcí mocových cest získaných v komunite a nemocnici a také jednoho z nejbeznejsích patogenu po celém svete.
K temto superbugum muze dojít jakákoli osoba, ale ti, kterí mají oslabený imunitní systém, jsou nejzranitelnejsí.
Jakmile lidé nakazií techto infekcí, zachovává se jen málo mozností lécby: existuje jen nekolik antibiotik poslední rady, které jsou schopné zvládnout tyto superbugy.

Zvyste spotrebu antibiotik

Údaje ECDC ukazují, ze spotreba karbapenemu, hlavní trída antibiotik poslední rady, se v letech 2007 az 2010 výrazne zvýsila v zemích EU / EHP.
Zpráva naznacuje, ze je to pravdepodobne zpusobeno zvýsenou rezistencí více léciv na gram-negativní infekce, jako jsou pneumonie nebo infekce krve, které jsou casto léceny karbapenemy.
To je znepokojivý trend, protoze podíl karbapenemu odolného K pneumoniae je v nekterých zemích v EU jiz vysoká a rostoucí, ríká reditel ECDC Marc Sprenger.

Nekteré dobré zprávy: MRSA ubývající nebo stabilizující

Nicméne na tiskové konferenci organizované ECDC a Evropskou komisí v Bruselu Sprenger ríká:
"Existují naopak nekteré dobré zprávy: v posledních letech je odolný proti meticilinu Staphylococcus aureus (MRSA) vykazuje ve vetsine zemí EU bud snízení nebo stabilizaci."
Nicméne, naléhá na vsechny, aby "zustaly ostrazité", protoze "procento Staphylococcus aureus odolnost vuci meticilinu zustává nad více nez jednou ctvrtinou vykazujících zemí nad 25%, zejména v jizní a východní Evrope. "

Vyhrazené úsilí

Robert-Jan Smits, generální reditel pro výzkum a inovace v Evropské komisi, tvrdí, ze znepokojivé zvýsení odolnosti proti antibiotikum, které se objevuje v císlech ECDC, vyzaduje "vyclenené výzkumné úsilí".
"Proto jsme investovali letos více penez nez kdy jindy do výzkumu antimikrobiální rezistence, abychom udrzeli nasi schopnost bojovat proti smrtelným infekcím," dodává.

Sprenger poznamenává, ze v akcním plánu (pdf), který byl v lonském roce zahájen v EU, jiz probíhá mnohostranný prístup.
"Musíme nadále pracovat na techto cinnostech spolecne," naléhave vyzývá Sprengera. "Dulezité je také spojit síly po celém svete a oznacit globální solidaritu proti této hrozbe," dodává.
Letosní Svetová zdravotnická organizace v Evrope podporuje plán a rada aktivit se bude konat tento týden také ve Spojených státech, Kanade a Austrálii, aby se shodovala s Evropským dnem pro informovanost o antibiotikách.
Ve Velké Británii agentura pro ochranu zdraví vydala leták (zdroj jiz není k dispozici na www.hpa.org.uk) zvysovat povedomí o nevhodném pouzívání antibiotik a o tom, jak je pouzívat zodpovedne.
Leták naléhá na pacienty, kterí navstevují svého lékare s príznaky nachlazení a chripky, aby nepozádali o jejich lécbu antibiotika a pripomíná jim, ze nachlazení a vetsina kasle, sinusitida, bolesti usí a bolest v krku se casto zlepsují bez antibiotik.
Napsal Catharine Paddock PhD

"Extrémní obezita" spojená s "podstatne vyssími" úmrtnostmi

"Extrémní obezita" spojená s "podstatne vyssími" úmrtnostmi

Trída 3 obezita je spojena s podstatne zvýsenou mírou úmrtí, podle nové studie provedené National Cancer Institute. Jinak známá jako "extrémní obezita", obezita trídy 3 se v USA od poloviny 80. let více nez desetkrát zvýsila a v soucasné dobe postihuje 6% americké dospelé populace.

(Health)

Operace genového variantu spojeného s ADHD, kterou vedci prokázali

Operace genového variantu spojeného s ADHD, kterou vedci prokázali

Nadnárodní spolupráce mezi výzkumnými pracovníky ze Spanelska, Mexika a Argentiny ukázala, ze mysi by mohly poskytnout prehled o tom, jak specifické receptorové podtypy v mozku mohou být zodpovedné pri zvysování rizika pro osoby s hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHD) a pomáhají vysvetlit, jak stimulanty pracovat na lécbe príznaku ADHD.

(Health)