cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Antibakteriální mýdla spadají pod kontrolu FDA

Mýdla a telový prásek, které jsou oznaceny jako "antibakteriální", se nyní dostaly pod strelu z Úradu pro potraviny a léciva, protoze vládní agentura predlozila navrhované pravidlo, které bude vyzadovat, aby výrobci techto výrobku dokázali, ze jsou dlouhodobe bezpecná.

V rámci rozsáhlejsího prehledu Úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA) budou muset výrobci také ukázat, jak jsou jejich produkty úcinnejsí pri prevenci nemocí a sírení infekce nez bezná mýdla a voda.

Pokud tyto spolecnosti nejsou schopny tyto pozadavky splnit, budou muset preformulovat nebo zmenit své výrobky, aby je udrzely na trhu.

"Antibakteriální mýdla a telový krém jsou uzívány siroce a casto spotrebiteli v kazdodenních domácích, pracovních, skolních a verejných prostranstvích, kde je riziko infekce relativne nízké," ríká Dr. Janet Woodcock, reditel Centra FDA pro hodnocení drog a Výzkum (CDER).

"Vzhledem k rozsáhlému vystavení spotrebitelu prísadám antibakteriálních mýdel, veríme, ze by melo být jasne prokázáno, ze antibakteriální mýdlo vyuzívá k vyvázení potenciálního rizika," dodává.

Vzhledem k rozsírenému pouzívání antibakteriálních mýdel sirokou verejností FDA uvádí skupiny zdravotní péce a skupiny spotrebitelu, které presvedcily agenturu, aby znovu prezkoumala údaje o tom, zda jsou slozky techto výrobku "obecne uznávány jako bezpecné a úcinné. "

Vázené klady a zápory


FDA pozaduje, aby výrobci antibakteriálních mýdel dokázali, ze jejich výrobky jsou bezpecné a úcinné.

V posledních letech byly ve vedeckých studiích pozorne analyzovány dve z hlavních slozek antibakteriálních mýdel, triklosanu a triclocarbanu.

Jedna studie, publikovaná v casopise Environmentální veda a technologie, navrhl, ze triklosan pohánel vývoj rezistentních bakterií v tocích a rekách.

Dalsí studie podporovaná Národními ústavy zdravotnictví naznacila, ze triclocarban muze poskodit osetrující deti, zatímco jiný navrhl, ze dezinfekce rukou mohou ve skutecnosti zpusobit vypuknutí noroviru.

Presto, jiný výzkum chválil pozitivní úcinky antibakteriálních mýdel. Jedna studie napríklad naznacuje, ze tyto produkty mohou v nemocnicích snízit pocet infekcí MRSA.

Vycistení pro FDA

Zástupci FDA ríkají, ze navrhované pravidlo se vztahuje pouze na antibakteriální mýdla a výplachy, které se pouzívají s vodou, coz znamená, ze dezinfikují ruce, rucní ubrousky nebo jiné prostredky, které se pouzívají v zdravotnických zarízeních.

Agentura tvrdí, ze nekteré údaje naznacují, ze dlouhodobé pusobení prísad, jako je triclosan a triclocarban, mohou predstavovat rizika, jako jsou hormonální úcinky nebo bakteriální rezistence.

Krome toho FDA konstatuje, ze v soucasnosti neexistují zádné dukazy o tom, ze antibakteriální mýdla jsou úcinnejsí nez cisté mýdlo a voda pri predcházení nemocem.

Chcete-li pokracovat v marketingu svých výrobku, výrobci budou muset prokázat dodatecné údaje FDA o bezpecnosti a úcinnosti svých mýdel, vcetne informací z klinických studií.

Agentura na ochranu zivotního prostredí (EPA) nedávno vyhodnotila triclosan a dospela k záveru, ze chemická látka je zpusobilá pro opetovné registrace, "pokud jsou provedena opatrení a související zmeny na stítku identifikované v CERVENÉ [rozhodnutí o registraci zpusobilosti] a pozadované údaje," coz je proc FDA prinásí antibakteriální mýdla pod takovou kontrolu.

Dr. Sandra Kweder z Úradu pro nové drogy v CDER vyzývá spotrebitele, aby se vzdelávali o produktech, které pouzívají, a dodali:

"Mytí obycejného mýdla a tekoucí vody je jedním z nejdulezitejsích kroku, které mohou spotrebitelé prijmout, aby zabránili onemocnení a zabránili sírení bakterií jiným osobám."

Antibakteriální mýdlové produkty nemusí být v soucasné dobe odstranovány z trhu a verejnost je vyzvána k pripomínkování na 180 dní.

Obezita Poradenství - Medicare Chcete-li pridat Pokrytí

Obezita Poradenství - Medicare Chcete-li pridat Pokrytí

Príjemci Medicare budou schopni získat pokrytí pro preventivní obezitou, CMS (Centra pro Medicare a Medicaid Services) dnes oznámila. CMS ríká, ze je to soucást rozsirující se rady preventivních sluzeb, které CMS dodává od svého podpisu zákona o cenove dostupné péci.

(Health)

Narkomani mohou prestat kourit s dalsí terapií

Narkomani mohou prestat kourit s dalsí terapií

Nový výzkum Národního ústavu pro zneuzívání drog, který je soucástí Národního ústavu zdravotnictví, naznacuje, ze lidé, kterí jsou závislí na kokainu nebo metamfetaminu, mohou prestat kourit, zatímco jsou léceni kvuli jejich závislostem na látkách, a to, ze jejich ukoncení nebrání jejich lécba.

(Health)