cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Antibakteriální mýdla spadají pod kontrolu FDA

Mýdla a telový prásek, které jsou oznaceny jako "antibakteriální", se nyní dostaly pod strelu z Úradu pro potraviny a léciva, protoze vládní agentura predlozila navrhované pravidlo, které bude vyzadovat, aby výrobci techto výrobku dokázali, ze jsou dlouhodobe bezpecná.

V rámci rozsáhlejsího prehledu Úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA) budou muset výrobci také ukázat, jak jsou jejich produkty úcinnejsí pri prevenci nemocí a sírení infekce nez bezná mýdla a voda.

Pokud tyto spolecnosti nejsou schopny tyto pozadavky splnit, budou muset preformulovat nebo zmenit své výrobky, aby je udrzely na trhu.

"Antibakteriální mýdla a telový krém jsou uzívány siroce a casto spotrebiteli v kazdodenních domácích, pracovních, skolních a verejných prostranstvích, kde je riziko infekce relativne nízké," ríká Dr. Janet Woodcock, reditel Centra FDA pro hodnocení drog a Výzkum (CDER).

"Vzhledem k rozsáhlému vystavení spotrebitelu prísadám antibakteriálních mýdel, veríme, ze by melo být jasne prokázáno, ze antibakteriální mýdlo vyuzívá k vyvázení potenciálního rizika," dodává.

Vzhledem k rozsírenému pouzívání antibakteriálních mýdel sirokou verejností FDA uvádí skupiny zdravotní péce a skupiny spotrebitelu, které presvedcily agenturu, aby znovu prezkoumala údaje o tom, zda jsou slozky techto výrobku "obecne uznávány jako bezpecné a úcinné. "

Vázené klady a zápory


FDA pozaduje, aby výrobci antibakteriálních mýdel dokázali, ze jejich výrobky jsou bezpecné a úcinné.

V posledních letech byly ve vedeckých studiích pozorne analyzovány dve z hlavních slozek antibakteriálních mýdel, triklosanu a triclocarbanu.

Jedna studie, publikovaná v casopise Environmentální veda a technologie, navrhl, ze triklosan pohánel vývoj rezistentních bakterií v tocích a rekách.

Dalsí studie podporovaná Národními ústavy zdravotnictví naznacila, ze triclocarban muze poskodit osetrující deti, zatímco jiný navrhl, ze dezinfekce rukou mohou ve skutecnosti zpusobit vypuknutí noroviru.

Presto, jiný výzkum chválil pozitivní úcinky antibakteriálních mýdel. Jedna studie napríklad naznacuje, ze tyto produkty mohou v nemocnicích snízit pocet infekcí MRSA.

Vycistení pro FDA

Zástupci FDA ríkají, ze navrhované pravidlo se vztahuje pouze na antibakteriální mýdla a výplachy, které se pouzívají s vodou, coz znamená, ze dezinfikují ruce, rucní ubrousky nebo jiné prostredky, které se pouzívají v zdravotnických zarízeních.

Agentura tvrdí, ze nekteré údaje naznacují, ze dlouhodobé pusobení prísad, jako je triclosan a triclocarban, mohou predstavovat rizika, jako jsou hormonální úcinky nebo bakteriální rezistence.

Krome toho FDA konstatuje, ze v soucasnosti neexistují zádné dukazy o tom, ze antibakteriální mýdla jsou úcinnejsí nez cisté mýdlo a voda pri predcházení nemocem.

Chcete-li pokracovat v marketingu svých výrobku, výrobci budou muset prokázat dodatecné údaje FDA o bezpecnosti a úcinnosti svých mýdel, vcetne informací z klinických studií.

Agentura na ochranu zivotního prostredí (EPA) nedávno vyhodnotila triclosan a dospela k záveru, ze chemická látka je zpusobilá pro opetovné registrace, "pokud jsou provedena opatrení a související zmeny na stítku identifikované v CERVENÉ [rozhodnutí o registraci zpusobilosti] a pozadované údaje," coz je proc FDA prinásí antibakteriální mýdla pod takovou kontrolu.

Dr. Sandra Kweder z Úradu pro nové drogy v CDER vyzývá spotrebitele, aby se vzdelávali o produktech, které pouzívají, a dodali:

"Mytí obycejného mýdla a tekoucí vody je jedním z nejdulezitejsích kroku, které mohou spotrebitelé prijmout, aby zabránili onemocnení a zabránili sírení bakterií jiným osobám."

Antibakteriální mýdlové produkty nemusí být v soucasné dobe odstranovány z trhu a verejnost je vyzvána k pripomínkování na 180 dní.

Mining Ebola tweets prinásí cenné informace o ohnisku

Mining Ebola tweets prinásí cenné informace o ohnisku

Minulý rok, ve 3 dnech pred oficiálním oznámením ohniska, více nez 60 milionu lidí obdrzelo tweety o epidemii Ebola v západní Africe, ríkají autori nové studie publikované v casopise American Journal of Infection Control, který zkoumá uzitecnou roli Twitteru mohou hrát pri monitorování a kontrole epidemie.

(Health)

Pohankový med pomáhá detem s kaslem víc nez snizující lécbu

Pohankový med pomáhá detem s kaslem víc nez snizující lécbu

Pokud díte má kasel a nachlazení, jediná dávka pohanky tesne pred spaním muze zmírnit kasel a pomáhat mu lépe spát, ve srovnání s tím, ze nedává nic nebo lék na lék proti kasli (OTC), podle clánku v Archivy pediatrické a adolescentní medicíny (JAMA / Archives), prosinec.

(Health)