cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Reklamy proti kourení zvysují sance na ukoncení

Vzdelání prostrednictvím anti-kourení médií prostrednictvím televize, rozhlasu, billboardu, casopisu a novin znacne zvýsilo sance, ze soucasní kuráci prestanou pracovat, podle nové zprávy vydané CDC na pocest dne Svetového dne bez tabáku.
Toto zjistení bylo zahrnuto v rámci týdenní zprávy o týdenní chorobe a úmrtnosti (MMWR) a bylo zjisteno, ze je pravdivé ve 14 ze 17 studovaných zemí.
CDC zkoumalo údaje ze 17 zemí, které se zúcastnily pruzkumu globálního tabáku dospelých (Global Adult Tobacco Survey, GATS). Podívali se na vztah mezi vedomím antismokingových zpráv a zámerem o odvykání kourení.

Pomery kurzu byly upraveny podle demografických charakteristik, povedomí o reklamách na tabák a povedomí o varovných stítcích na obalech na cigarety.
Výsledky ukázaly, ze v devíti z 17 zemí melo zámer prestat být velmi spojeno s povedomím o antismokingových zprávách v jediném mediálním kanálu ve srovnání s zádným vedomím. Ve 14 zemích, úmysl ukoncit byl zejména spojen s vedomím zpráv ve více kanálech v porovnání s zádným vedomím.
Anti-kourové zprávy v masových mediálních kanálech mohou prispet ke snízení príjmu tabáku tím, ze vyzývají kurata k premýslení o ukoncení a mohou být úcinnejsí ve více nez jednom kanálu.
Z celkového poctu 265 564 úcastníku, 50 209 z nich uvedlo, ze jsou soucasnými kuráky. Ve vsech zemích se tito úcastníci behem posledních 30 dnu na vsech ctyrech mediálních kanálech dozvedeli informace o anti-kourení.
Více nez polovina subjektu si vsimla kampane proti sírení kourení v nejméne jednom ze ctyr mediálních kanálu ve vsech zemích. Dodatecne, více zvednutých na antismokingových zprávách z televize nez jakýkoli jiný typ mediálního kanálu.

Mezi úcastníky 10 439 respondentu uvedlo, ze plánují ukoncení studia. Dalsí významná zjistení zahrnují:

  • V peti z 17 zemí úcastníci, kterí hodlají opustit, byli> 30%
  • Pocet subjektu, kterí zaznamenali výstrazný stítek za posledních 30 dní, byl vysoký ve vsech zemích, a to v rozmezí od 70,7% v Indii az po 97,9% v Rumunsku
  • Velké rozdíly byly zjisteny u procentuálních subjektu, kterí zaznamenali v posledních 30 dnech jakýkoli druh marketingu pro tabák, pricemz ve trech zemích (Egypt, Thajsko a Vietnam) 0% a v Indonésii 87,3%.
Úsilí, jako jsou tipy CDC od bývalých kuráku, jsou kampane zamerené na vzdelávání tabáku nezbytné k tomu, aby vydrzely 1 milion dolaru za hodinu, který se pouzívá v prodeji pro tabák v USA
Kampan Tipy vyvolala znacný skok v voláních na císlo 1-800-QUIT-NOW, císlo quit-line, stejne jako návstevy webových stránek CDC. Oba poskytují kurákum bezplatnou pomoc pri ukoncení.
Napsal Kelly Fitzgerald

NHS bude muset být re-reformována behem peti let, ve Velké Británii

NHS bude muset být re-reformována behem peti let, ve Velké Británii

Za pet let bude NHS vyzadovat dalsí reformu, upozorní vydavatele trí predních zdravotnických publikací. Navíc pozádají o verejnou debatu o budoucnosti NHS, aby "zachránilo nejaké dobro" od vládních "skodlivých" reforem. Podle druhé zprávy BMJ o zrusení zákona o zdravotní a sociální péci by nyní v roce 2013 usetrila více nez 1 miliarda liber.

(Health)

Jaké jsou prínosy ceylonové skorice?

Jaké jsou prínosy ceylonové skorice?

Obsahy Výhody Formy a dávky Potenciální rizika Takeaway Cinnamon je korení, které pouzívá mnoho ruzných kultur jako korení pro pikantní a sladké potraviny. Existují ruzné odrudy skorice. Ceylonová skorice, také známá jako Cinnamon zeylanicum a skoricová kassia jsou nejcastejsí. Cassia skorice je castejsí.

(Health)