cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Amy Winehouseova smrt a ne k rehabilitaci; Co je zneuzívání látek?

Skladatelka Amy Winehouse zemrela tento víkend a pripojila se k dlouhé rade hudebních umelcu, kterí zneuzívali látky z neznámých duvodu. Prestoze oficiální pitva není úplná, svet se zajímá o to, co se stalo, a kdyby byla její historie zneuzívání drog na vine. Co skutecne znamená zneuzívání návykových látek a jaké jsou príciny a úcinky?
Zneuzívání drog je termín bezne uzívaný pro léky na predpis s klinickou úcinností, ale potenciálem zneuzití a známými nezádoucími úcinky spojenými s nesprávným pouzitím, jako jsou psychiatrické léky se sedativními, anxiolytickými, analgetickými nebo stimulacními vlastnostmi.
Zneuzívání predpisu bylo promenlivé a nekonzistentne definováno na základe stavu predepisování léku, uzívání, které se vyskytují bez lékarského predpisu, zámerné uzívání k dosazení otravných úcinku, zpusob podání, spoluspalování alkoholem a prítomnost nebo absence príznaku zneuzívání nebo závislosti.
Tolerance se týká farmakologické vlastnosti látek, u nichz chronické pouzití vede ke zmene centrálního nervového systému, coz znamená, ze je zapotrebí vetsího mnozství látky, aby se dosáhlo pozadovaných úcinku. Zastavení nebo snízení pouzívání této látky by mohlo zpusobit abstinencní príznaky.
Winehouseova smrt následuje po celý zivot zneuzívání návykových látek. Ackoli ona hledala lécbu pro svou drogu a alkohol závislosti mnohokrát, to vypadá, ze ti nejblizsí k ní nemohli zachránit.
Ian Drew, vrchní hudební redaktor na Us Weekly komentovala k tisku o svých vztazích, vcetne napjatého spojení s jejím bývalým manzelem Blake Fielder Civil:

"Blake byl velkým duvodem, proc se podle jejích blízkých dostala k drogám závislých na drogách. Samozrejme, Blakeova rodina obvinuje Amy, bez ohledu na to, ze je to velmi vzájemne závislý vztah.

V závislosti na skutecné sloucenine muze zneuzívání drog vcetne alkoholu vést ke zdravotním potízím, sociálním problémum, nemocnosti, zranením, nechránenému sexu, násilí, úmrtí, nehodám v motorových vozidlech, vrazdám, sebevrazdám, fyzické závislosti nebo psychické závislosti.
Existuje vysoká míra sebevrazdy u alkoholiku a jiných drogových závislých. Duvody, proc se predpokládá, ze zpusobují zvýsené riziko sebevrazdy, zahrnují dlouhodobé zneuzívání alkoholu a jiných drog, které zpusobují fyziologické zkreslení chemie mozku a sociální izolaci. Dalsím faktorem jsou akutní intoxikacní úcinky léku, které mohou zpusobit sebevrazdu. Samovrazda je také velmi castá u dospívajících alkoholiku, pricemz 1 ze 4 sebevrazd u dospívajících souvisí se zneuzíváním alkoholu.

Ve Spojených státech priblizne 30% sebevrazd souvisí se zneuzíváním alkoholu. Zneuzívání alkoholu je také spojeno se zvýseným rizikem spáchání trestných cinu vcetne týrání detí, domácího násilí, znásilnení, vloupání a napadení.
Zneuzívání drog, vcetne alkoholu a léku na predpis, muze vyvolat symptomatologii podobnou dusevnímu onemocnení. To se muze objevit jak ve stavu pod vlivem alkoholu, tak i behem stahování. V nekterých prípadech mohou psychiatrické poruchy vyvolané touto látkou pretrvávat dlouho po detoxikaci, jako je prodlouzená psychóza nebo deprese po zneuzívání amfetaminu nebo kokainu. Dlouhodobý abstinencní syndrom muze také nastat s pretrvávajícími príznaky po mesících po ukoncení uzívání. Benzodiazepiny jsou nejvýznamnejsím lékem pro vyvolání prodlouzených úcinku pri vysazení, pricemz príznaky nekdy pretrvávají roky po ukoncení uzívání.

Zneuzití halucinogenu muze zpusobit bludné a jiné psychotické jevy dlouho po ukoncení uzívání a konopí muze vyvolat záchvaty paniky behem intoxikace a pri pouzití muze zpusobit stav podobný dystymiím. Tezká úzkost a deprese jsou obvykle vyvolávány trvalým zneuzíváním alkoholu, které ve vetsine prípadu narustá s prodlouzenou abstinencí. Dokonce i mírné uzívání alkoholu muze u nekterých jedincu zvýsit úzkost a deprese. Ve vetsine prípadu dochází k psychickým poruchám vyvolaným lécivem pri prodlouzené abstinenci.
Podle tiskové zprávy Winehouse matka Janis videla tento den blízící se cas:

"Janis verila, ze smrt její dcery byla jen otázkou casu, kdy se setkali jen pred 24 hodinami." (Amy) se zdálo, ze to není.

Zdroje: casopis Lancet, správa o zneuzívání návykových látek a správa sluzeb pro dusevní zdraví a nás týdenní casopis
Napsal Sy Kraft

Cigaretové prísady - pochybnosti o jejich bezpecnosti

Cigaretové prísady - pochybnosti o jejich bezpecnosti

Podle analýzy publikované v publikaci PLoS Medicine nelze vedecký výzkum, který provádí tabákový prumysl o bezpecnosti cigaretových prísad, provádet v nominální hodnote. Vedoucí výzkumu Stanton Glantz z Centra pro výzkum a vzdelávání v oblasti tabáku na Kalifornské univerzite v San Francisku a jeho tým prezkoumali údaje z projektu Project MIX, coz byla studie provedená tabákovou spolecností Philip Morris, vedci predvedli chemickou analýzu potenciální toxicity 333 prísad do cigaret.

(Health)

Lécba glaukomu muze spocívat v zamerování na "tuhé bunky", které brání odtoku tekutin

Lécba glaukomu muze spocívat v zamerování na "tuhé bunky", které brání odtoku tekutin

Unikátní mezinárodní studie, která je neobvyklá, protoze poukazuje na mechanický rys bunek jako prícinu onemocnení, naznacuje, ze glaukom vzniká, kdyz nekteré bunky v oku ztuhnou a zabranují odtoku tekutiny a vyvolávají tlak. Lécby, které se zamerují na tuto tuhost, by mohly vést k lécení glaukomu, ríkají vedci.

(Health)