cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Americané jsou zdravejsí a zijí déle "

Americané zijí déle a vedou zdravejsí zivoty ve srovnání s pred 20 lety, podle nové studie publikované v Americký zurnál verejného zdraví.

Výzkumní pracovníci z University of Massachusetts Medical School (UMMS) analyzovali data z nekolika zdravotnických setrení sponzorovaných vládou, které byly provedeny za posledních 21 let.

Vedci tvrdí, ze poprvé byli schopni merit, jak se v prubehu casu zmenila kvalita zivota upravená délka zivota (QALE) vsech Americanu.

"QALE nám ríká více nez jak dlouho clovek muze ocekávat, ze bude zít." Ríká nám, jaká je relativní kvalita techto pridaných let z hlediska fyzické, emocní a dusevní pohody, "ríká doktor Allison Rosen, Zdravotní vedy na UMMS.

Pokracuje:

"Ackoli mnohé studie merily toto ruznými zpusoby, je to poprvé, co jsme mohli zachytit tento typ informací v celé populaci USA po delsí dobu."

Zvýsení kvality zivota a zdraví v USA

Výsledky techto údaju celkove ukázaly, ze Americané zijí déle, vykazují méne symptomu onemocnení, mají více energie a vykazují méne zhorsení v kazdodenních úkolech ve srovnání s jednou generací.

Autori studie uvádejí, ze pokud jde o ocekávanou délku zivota, clovek, který je ve veku 25 let, muze ocekávat, ze bude zít o 2,4 let vyssí kvality v porovnání s osobou, která byla v roce 1987 25 let, 65letý muze ocekávat, ze zít o 1,7 let déle.

Vedci tvrdí, ze tyto výsledky budou pravdepodobne výsledkem zlepsení zdravotní péce a skutecnosti, ze dnes je mozné lécit mnoho dalsích podmínek ve srovnání s pred 25 lety.

Dr. Rosen dodává:

"Dnes je mnohem méne pravdepodobné, ze by se pacient, který se zotavil z infarktu, stal institucionalizovaným nebo potrebují péci po celý den tak, jak by kdysi meli."

Poznamenávají, ze dnes jsou Americané mnohem pravdepodobneji postizeni poklesem kvality zivota spojeným s chronickými, degenerativními chorobami, jako je demence a Alzheimerova choroba, zatímco mladsí Americané pravdepodobne budou mít zdravotní problémy související se "sedavým zivotním stylem".

Ale analýza nebyla dobrá zpráva. Zjistení prokázala nárust úzkosti u mladých a stredních Americanu od roku 2001, zatímco starsí lidé prokázali znacné zvýsení problému s chuzí za posledních 10 let.

Studie ukazuje "presné merení" zdraví USA

Vedci tvrdí, ze predchozí studie ukázaly nepresnosti pri urcování zdravotních trendu a dodaly, ze je obtízné prenést tolik ruzných promenných, jako je telesná pohoda a dusevní zdraví, aby se rovnalo jedinému císlu.

Dále se ríká, ze pruzkumy, které merí kvalitu zivota, jsou casto navzájem nekonzistentní, protoze vsechny predstavují ruzné definice.

Jelikoz vsak jejich zjistení pro tuto studii byly odhaleny z nekolika národních pruzkumu, které se Americanum dotazovaly na jejich zdraví ruznými zpusoby behem období 21 let, umoznily jim identifikovat oblasti, kde se studie prekrývají.

To znamenalo, ze by mohly stavet "jednu rozsáhlou datovou sadu" pokrývající celou americkou populaci behem dvou desetiletí.

"Komplexní opatrení o celkovém zdraví národa prakticky neexistují," dodává Dr. Rosen. "Tato studie ukazuje, jak mohou existující národní údaje systematicky merit, zda se populace stává zdravejsím - nejen ze zije déle."

Dr. Rosen dospívá k záveru, ze dusledná míra populacního zdraví znamená významný pokrok ve schopnosti merit dopad reformy zdravotní péce na celkové zdraví vsech Americanu.

Somogyový efekt: príciny a prevence

Somogyový efekt: príciny a prevence

Obsah Co je to? Somogyi efekt versus fenomén úsvitu Symptomy Príciny Diagnostika Lécba a prevence Výhled Somogyiov efekt, známý také jako rebound efekt, se vyskytuje u lidí s diabetem. Hypoglykemie nebo nízká hladina glukózy v krvi v pozdním vecere zpusobuje rebound úcinek v tele, coz vede k hyperglykémii nebo vysokému krevnímu cukru v casných ranních hodinách.

(Health)

Dieta s vysokým obsahem soli muze poskodit játra

Dieta s vysokým obsahem soli muze poskodit játra

Je známo, ze konzumace prílisné soli je spojena s vysokým krevním tlakem. Nyní nová studie naznacuje, ze muze také vést k poskození jater u dospelých a rozvoj embryí. Vetsina soli, kterou jíme, pochází z zpracovaných potravin a potravin pripravených v restauracích. Nová studie, vedená Jinanskou univerzitou v Guangzhou v Cíne, je publikována v casopise Journal of Agricultural and Food Chemistry.

(Health)