cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Americané jsou zdravejsí a zijí déle "

Americané zijí déle a vedou zdravejsí zivoty ve srovnání s pred 20 lety, podle nové studie publikované v Americký zurnál verejného zdraví.

Výzkumní pracovníci z University of Massachusetts Medical School (UMMS) analyzovali data z nekolika zdravotnických setrení sponzorovaných vládou, které byly provedeny za posledních 21 let.

Vedci tvrdí, ze poprvé byli schopni merit, jak se v prubehu casu zmenila kvalita zivota upravená délka zivota (QALE) vsech Americanu.

"QALE nám ríká více nez jak dlouho clovek muze ocekávat, ze bude zít." Ríká nám, jaká je relativní kvalita techto pridaných let z hlediska fyzické, emocní a dusevní pohody, "ríká doktor Allison Rosen, Zdravotní vedy na UMMS.

Pokracuje:

"Ackoli mnohé studie merily toto ruznými zpusoby, je to poprvé, co jsme mohli zachytit tento typ informací v celé populaci USA po delsí dobu."

Zvýsení kvality zivota a zdraví v USA

Výsledky techto údaju celkove ukázaly, ze Americané zijí déle, vykazují méne symptomu onemocnení, mají více energie a vykazují méne zhorsení v kazdodenních úkolech ve srovnání s jednou generací.

Autori studie uvádejí, ze pokud jde o ocekávanou délku zivota, clovek, který je ve veku 25 let, muze ocekávat, ze bude zít o 2,4 let vyssí kvality v porovnání s osobou, která byla v roce 1987 25 let, 65letý muze ocekávat, ze zít o 1,7 let déle.

Vedci tvrdí, ze tyto výsledky budou pravdepodobne výsledkem zlepsení zdravotní péce a skutecnosti, ze dnes je mozné lécit mnoho dalsích podmínek ve srovnání s pred 25 lety.

Dr. Rosen dodává:

"Dnes je mnohem méne pravdepodobné, ze by se pacient, který se zotavil z infarktu, stal institucionalizovaným nebo potrebují péci po celý den tak, jak by kdysi meli."

Poznamenávají, ze dnes jsou Americané mnohem pravdepodobneji postizeni poklesem kvality zivota spojeným s chronickými, degenerativními chorobami, jako je demence a Alzheimerova choroba, zatímco mladsí Americané pravdepodobne budou mít zdravotní problémy související se "sedavým zivotním stylem".

Ale analýza nebyla dobrá zpráva. Zjistení prokázala nárust úzkosti u mladých a stredních Americanu od roku 2001, zatímco starsí lidé prokázali znacné zvýsení problému s chuzí za posledních 10 let.

Studie ukazuje "presné merení" zdraví USA

Vedci tvrdí, ze predchozí studie ukázaly nepresnosti pri urcování zdravotních trendu a dodaly, ze je obtízné prenést tolik ruzných promenných, jako je telesná pohoda a dusevní zdraví, aby se rovnalo jedinému císlu.

Dále se ríká, ze pruzkumy, které merí kvalitu zivota, jsou casto navzájem nekonzistentní, protoze vsechny predstavují ruzné definice.

Jelikoz vsak jejich zjistení pro tuto studii byly odhaleny z nekolika národních pruzkumu, které se Americanum dotazovaly na jejich zdraví ruznými zpusoby behem období 21 let, umoznily jim identifikovat oblasti, kde se studie prekrývají.

To znamenalo, ze by mohly stavet "jednu rozsáhlou datovou sadu" pokrývající celou americkou populaci behem dvou desetiletí.

"Komplexní opatrení o celkovém zdraví národa prakticky neexistují," dodává Dr. Rosen. "Tato studie ukazuje, jak mohou existující národní údaje systematicky merit, zda se populace stává zdravejsím - nejen ze zije déle."

Dr. Rosen dospívá k záveru, ze dusledná míra populacního zdraví znamená významný pokrok ve schopnosti merit dopad reformy zdravotní péce na celkové zdraví vsech Americanu.

Lední dárci, kterí dostávají "regulovaná placená opatrení", by meli být zvazováni, ríká výzkumník

Lední dárci, kterí dostávají "regulovaná placená opatrení", by meli být zvazováni, ríká výzkumník

V clánku o osobním pohledu, zverejneném dnes na bmj.com, Sue Rabbitt Roff z univerzity v Dundee vysvetluje: "Je cas prozkoumat, jak platit za zivé ledviny ve Velké Británii pod prísnými pravidly, které zarucují prístup ke spravedlnosti." Roff podporuje organizaci, kde by hodnoty pred a pooperacní péce byly ekvivalentní tomu, co v soucasné dobe platí pro dárce ledvin ve Spojeném království, by standardní platba byla rovna prumernému rocním príjemum ve výsi 28 000 liber.

(Health)

Marihuana: Muze zpomalit progresi Parkinsonovy nemoci?

Marihuana: Muze zpomalit progresi Parkinsonovy nemoci?

Parkinsonova nemoc je druhou nejcastejsí neurologickou chorobou ve Spojených státech, která zpusobuje tres, pomalost pohybu, posturální nestabilitu a narusenou rovnováhu a koordinaci. Ale nálezy z nové recenze naznacují, ze príznaky tohoto stavu by mohly být zlepseny s marihuanou. Nová recenze naznacuje, ze marihuana muze zlepsit symptomy Parkinsonovy nemoci, ale je zapotrebí dalsího výzkumu.

(Health)