cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Americané konzumují prílis mnoho pridaného cukru

Americané konzumují prílis mnoho kalorií z pridaných cukru, pricemz podle nejnovejsí zprávy od amerických stredisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) USA priblizne 13% celkového príjmu kalorického obsahu dospelých pochází ze zdroju, jako je cukr a kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktózy. .
Zpráva obsahovala údaje o pridané spotrebe cukru mezi roky 2005 a 2010 u dospelých v USA.
Bylo zjisteno, ze spotreba cukru je prekvapive vyssí nez to, co by melo být povazováno za "normální". 2010 Dietární smernice pro Americany, 2010 doporucujeme konzumovat více nez 5% az 15% denního príjmu kalorií z pevných tuku a pridaných cukru, presto mnoho Americanu konzumuje mnohem víc, nez je tento doporucený limit.
Americká srdecní asociace (AHA) ve skutecnosti jiz vyzvala Americany, aby snízily prídavek cukru vzhledem k ohromnému dukazu, ze prílis mnoho cukru je spojeno se zdravotním stavem, jako je obezita, vysoký krevní tlak a rizikové faktory pro srdecní onemocnení a mrtvici.
Studie publikovaná v roce 2006 Sborník z Národní akademie ved odhalil mechanismus, kterým muze dieta s vysokým obsahem fruktózy, jako je napríklad pridaný cukr a kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktózy, prispívat k rozvoji obezity a diabetu.


Nealkoholické nápoje jsou hlavním zdrojem pridaných cukru, ale nehlavní (prectete si níze)
Zpráva ukázala, ze v prumeru muzi konzumují více cukru nez zeny denne (335 kalorií nez 239). Avsak jako procento denního príjmu kalorií byl rozdíl mezi pohlavími jen okrajove - muzi spotrebovávali v prumeru 12,7% svých kalorií z pridaných cukru oproti 13,2% u zen.
  • Mladí muzi a zeny ve veku 20-39 konzumovaly nejvíce kalorií z pridaného cukru (14,1% a 14,5%).

  • Celková spotreba kalorií z pridaných cukru se s vekem snízila.
  • Muzi ve veku 40-59 let spotrebovávali 12,5% svých kalorií z pridaného cukru

  • Muzi ve veku 60 let konzumovali 10,7% svých kalorií z pridaných cukru

  • U zen ve veku od 40 do 59 let bylo 12,9% denní spotreby kalorií z pridaného cukru

  • U zen ve veku 60 let bylo 11,2% denní spotreby kalorií z pridaných cukru
Výzkumníci navíc zaznamenali rozdíly v celkových kaloriích spotrebovaných z pridané cukry podle rasy a etnicity. Nehispánstí cernosi spotrebovávali více kalorií z pridaných cukru nez jakákoli jiná rasa nebo etnická skupina, coz predstavuje 14,5% príjmu kalorií u muzu a 15,2% u zen. Mezi bílými a mexickými Americany bylo procento pridaných cukru spotrebováno méne.
Lidé v kategorii s nejnizsími príjmy mely tendenci spotrebovávat více pridaného cukru nez ti, kterí byli v kategoriích se stredními príjmy a vyssími príjmy. Napríklad pouze 11,6% denního príjmu kalorií pocházelo z pridaných cukru u zen ve skupine s vysokým príjmem ve srovnání s ohromujícími 15,7% u zen s nizsími príjmy domácností.
Vetsina pridaných cukru pocházela z jídla spíse nez z nápoju - prekvapení pro mnohé.
Je dulezité poznamenat, ze pridané cukry neobsahují cukry z prirozene se vyskytujících zdroju, jako je mléko nebo ovoce.
Napsal Joseph Nordqvist

Chili papriky, marihuana muze snízit strevní zánet

Chili papriky, marihuana muze snízit strevní zánet

Zatímco chilli papricky a marihuana mají velmi odlisné úcinky na mozku, nová studie ukazuje, ze pri jejich spotrebe nemusí být jejich vliv na streva tak odlisný. Výzkumníci zjistili, ze chilli papricky a marihuana mohou snízit zánet strev. Výzkumníci zjistili, ze kapsaicin - sloucenina, která dává chilli paprickám jejich teplo - se zameruje na receptor ve streve, který produkuje slouceninu nazvanou anandamid, která je chemicky podobná slouceninám v marihuane.

(Health)

Deti s ADHD jsou pravdepodobneji postizeny autem

Deti s ADHD jsou pravdepodobneji postizeny autem

Díte s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) má vetsí sanci na to, ze se ocitne v ulicích ve srovnání s ostatními detmi bez vývojového postizení, uvedli výzkumníci v lékarském casopise Pediatrics. Zcela jednoduse proto, ze se snadno odvracejí, napsali autori.

(Health)