cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zákon o cenove dostupné péci vede ke zlepsení zdraví mladých dospelých

Nová studie naznacuje, ze po nárustu poskytování zdravotního pojistení, který je pripisován zákonem o cenove dostupné péci, pocet mladých dospelých, kterí se hlásili s vynikajícím fyzickým a dusevním zdravím, výrazne vzrostl.

Dne 23. zárí 2010 zákon o cenove príznivé péci zajistoval, ze zdravotní plány, které kryjí deti, musí poskytnout pokrytí, které mají k dispozici, dokud nedosáhnou veku 26 let. Pred touto zmenou pojistovny mohli odstranit zapsané deti v raném veku, obvykle 19.

Deti mohou zustat ve zdravotním plánu svých rodicu i v prípade, ze se ození, prestanou zít s rodici, jiz nejsou nad nimi financne závislí nebo se mohou zapsat do zdravotního plánu zamestnavatele.

V zárí 2011 oznámily Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), ze behem prvních 3 mesícu roku 2011 se pocet mladých dospelých ve veku 19-25 let bez pojistení snízil z 10 milionu v roce 2010 na 9,1 milionu.

V prosinci 2011 vyplývá, ze výsledky pruzkumu národních zdravotních rozhovoru (NHIS) naznacují, ze pocet mladých dospelých s pojistením vzrostl od zavedení zákona o cenove dostupné péci o 3,1 milionu.

Pruzkumy agentury Reuters / Ipsos zverejnené 24. cervna 2012 zjistily, ze 56% dotázaných bylo proti zákonu o cenove dostupné péci ve srovnání se 44% respondentu. Navzdory pojistnému krytí a rozsírení prístupu mezi mladými dospelými, politika zustala s americkou verejností velice nepopulární.

Jaké zdravotní dusledky má politika?

Podle výzkumníku je vsak zatím málo známo o dusledcích této politiky na celkový zdravotní stav, zdravotní výdaje a zdravotní péci. Dr. Kao-Ping Chua z Harvardské univerzity a Dr. Benjamin D. Sommers z Harvardské skoly verejného zdraví provedli studii, jejímz cílem je resit toto.

Studovali 60 505 dospelých ve veku 19 az 34 let, kterí byli zarazeni do pruzkumu panelu z lékarského zámeru v letech 2002-2011, operace provádené kazdorocne Agenturou pro výzkum a kvalitu ve zdravotnictví. Intervencní skupina 26.453 mladých dospelých ve veku 19-25 let byla porovnána s kontrolní skupinou 34 052 dospelých ve veku 26-34 let.


Výzkum naznacuje, ze rozsírené pojistné krytí pro mladé dospelé vedlo ke zlepsení zdraví.

Rok realizace politiky z roku 2010 byl ze studie vyloucen a rok 2011 byl pouzit jako post-implementacní období.

Studie, publikovaná v JAMA a financovaný programem PhD v oblasti zdravotnictví v Harvarde, zjistí, ze nové pojistení bylo spojeno se zvýsením pokrytí o 7,2% u mladých dospelých osob, nárustem pravdepodobnosti výskytu vynikajícího fyzického zdraví o 6,2% a zvýsení o 4% pravdepodobnost samohodnocení vynikající dusevní zdraví.

Výzkumníci také uvádejí, ze ackoli nebyly statisticky významné zmeny ve vyuzívání zdravotní péce u mladých dospelých, nové pojistení bylo spojeno s poklesem výdaju z mladých dospelých s výdaji na 3,7%.

Celkové rocní výdajové výdaje se snízily o 18% u mladé dospelé skupiny, coz bylo relativní vzhledem ke snízení kontrolní skupiny.

Pojistné krytí "muze zlepsit klid"

Dr. Chua a Dr. Sommers uvádejí, ze predchozí výzkum zdokumentoval rychlé zlepsení zdravotního stavu u nízkopríjmových a starsích dospelých, kterí získali pokrytí Medicaidem a Medicare. Zejména jedna studie zjistila, ze tyto zisky nastaly pred jakýmikoli zmenami ve zdravotní péci, coz naznacuje, ze pojistení muze zlepsit klid a vnímání zdraví.

Tento návrh je podporen skutecností, ze výzkumy dr. Chua a Dr. Sommersho zjistili, ze mezi skupinou mladých dospelých nebyly statisticky významné zmeny ve výsi vyuzití zdravotní péce.

Vedci si uvedomují, ze jejich studie je omezena skutecností, ze mela k dispozici pouze 1 rok dat k analýze po provedení zákona o cenove dostupné péci. Studie také není schopna vzít v úvahu dalsí faktory, které by mohly ovlivnit výsledky mezi intervencními a kontrolními skupinami. Dalsí studie budou muset resit tyto problémy.

Zlepsování zdraví mladých dospelých, které tento výzkum zjistilo, souvisí se zákonem o cenove dostupné péci. Pouze dalsí studie a cas vám reknou, zda to zlepsí názor americké verejnosti na tuto politiku.

Chcete-li se dozvedet více o zákonu o cenove dostupné péci, navstivte nás clánek v Knowledge Center.

Generické verze plazmového redení krve schválené FDA

Generické verze plazmového redení krve schválené FDA

Generické verze léku pro ztencení krve - Plavix (clopidogrel bisulfate) - byly schváleny FDA (Food and Drug Administration). Clopidogrel bisulfát snizuje pravdepodobnost srázení krevních desticek a vzniku krevních srazenin v krevních cévách, coz vede ke snízení rizika mrtvice a srdecního záchvatu.

(Health)

V dnech zvýsené fyzické aktivity pijeme více alkoholu

V dnech zvýsené fyzické aktivity pijeme více alkoholu

Pracoval jste tvrde v posilovne dnes? Je pravdepodobné, ze se budete chtít doprát pití nebo dvema, podle nové studie. Vedci z Northwestern University v Evanstonu, IL, zjistili, ze v dnech, kdy cvicení stoupá, dochází k konzumaci alkoholu. Bude tato dáma lécit sklenici vína? Výzkumníci ríkají, ze pijeme více alkoholu v dnech, kdy se úcastníme vyssích výkonu.

(Health)