cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dospívající stále kourí, ale procento kleslo

Nová zpráva, která vychází z Národního setrení o uzívání a zdraví drog (SÚMSH) v oblasti zneuzívání látek a správy dusevních zdraví (SAMHSA), ukazuje, ze uzívání cigaret mezi nezletilými se snízilo z 11,9% v roce 2004 na 8,3% v roce 2010 nejnovejsí dostupné údaje) a u mladých dospelých se snízila z 39,5% v roce 2004 na 34,2% v roce 2010, i kdyz znacná cást nezletilých i mladých dospelých stále kourí.
Definice "proudu" byla definována jako kourení alespon jednou za poslední mesíc. Správce SAMHSA Pamela S. Hyde prohlásil:

"Ackoli bylo dosazeno urcitého pokroku v boji proti kourení mládí, faktem zustává, ze jeden z 12 dospívajících kourí a jeden ze trí mladých dospelých kourí - coz znamená, ze prílis mnoho mladých lidí stále ohrozuje jejich zivoty. Zpráva o prevenci uzívání tabáku mezi mládezí a mladými dospelými uvádí, ze kourení je hlavním duvodem smrti, kterým se dá predejít, a musíme vyuzít vsech prílezitostí, abychom zabránili detem a mladým dospelým, aby se stali zahanbenými, ochromujícími dospelými kuráky zítrka. "

Podle údaju zprávy NSDUH, která byla zalozena na 157 524 osobách ve veku od 12 do 17 let a 158 794 osobách ve veku od 18 do 25 let, se podíl nezletilých, kterí denne kourili, snízil z 3,3% v roce 2004 na 1,9% v roce 2010 , zatímco denní kourení mladých dospelých osob se rovnez snízilo z 20,4% v roce 2004 na 15,8% v roce 2010.
Procento denních mladých dospelých kuráku, kterí kourili 26 nebo více cigaret denne, kleslo z 6% na 3,4% behem 6letého období, zatímco ti, kterí fajcili 5 nebo méne cigaret denne, se zvýsili z 24,4% na 28,6% od roku 2004 do roku 2010.
Cílem spolecnosti SAMHSA je zabránit nelegálnímu prodeji tabáku mladistvým a spotrebe cigaret prostrednictvím programu Synar Amendment, federálního a státního partnerství, který ve své poslední zpráve ukázal, ze prumerná míra porusování maloobchodních prodeju tabákových výrobku se snízila na 9,3%, coz je nejnizsí sazba v programech 14 let dlouhá historie.
Napsal Petra Rattue

Pill-kamera slibná alternativa k endoskopii pro diagnostiku rakoviny

Pill-kamera slibná alternativa k endoskopii pro diagnostiku rakoviny

Výzkumní pracovníci v USA vyvinuli high-tech kameru, kterou muzete polykat, která porizuje detailní obraz vnitrností pazeráku (jícnu) a zaludku. Slibné výsledky malé studie u 13 lidí naznacují, ze prístroj muze nabídnout rychlejsí, levnejsí, bezpecnejsí a pohodlnejsí zpusob, jak odhalit casné príznaky rakoviny jícnu nez endoskopie, kde je kamera a svetlo na konci tenké trubice potlacil pazi, casto v ústech.

(Health)

Expozice plodu na znecistení ovzdusí zvysuje riziko detských rakovin

Expozice plodu na znecistení ovzdusí zvysuje riziko detských rakovin

Tehotné zeny vystavené znecistení ovzdusí dávají svým detem zvýsené riziko vzniku trí ruzných druhu rakoviny, uvádí nový výzkum predlozený na výrocním zasedání AACR v roce 2013. Ve své studii výzkumníci zjistili, ze dlouhodobé vystavení znecistení ovzdusí souvisejícím s dopravou muze zvýsit detské riziko akutní lymfoblastické leukémie a dalsích dvou vzácných detských rakovin.

(Health)