cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pití dospívajících má dlouhodobý dopad na pamet a dovednosti ucení

Pití tezce jako dospívající muze zpusobit dlouhodobé poskození oblasti mozku, která rídí ucení a pamet, podle výzkumníku z Duke Medicine, kterí práve provedli novou studii.
Studie zkoumala bunecné zmeny, které doprovázely adolescentní expozici alkoholu u potkanu.

Studie, publikovaná v Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum, zkoumá, jak muze expozice alkoholu behem dospívání ovlivnit rust mozku, který se má plne rozvinout, coz vede k abnormalitám, které mohou ovlivnit chování dospelosti.

"V ocích zákona, jakmile lidé dosáhnou veku 18 let, jsou povazováni za dospelé, ale mozku stále zrází a zpresnuje az do poloviny 20. let," ríká vedoucí autorka Mary-Louise Risherová, postdoctorální výzkumná pracovnice v Duke Department of Psychiatry and Behavioral Sciences.

Zatímco dospívání je klícovým obdobím z hlediska kognitivního, emocního a sociálního zrání, stane se také dobou, kdy konzumace alkoholu casto zacíná a pokracuje na vysoké úrovni.

"Je dulezité, aby mladí lidé vedeli, ze kdyz se behem tohoto období vývoje intenzivne pijou, mohou docházet ke zmenám, které mají trvalý dopad na pamet a dalsí kognitivní funkce," ríká Risher.

Prestoze je siroce uznáváno, ze adolescenti reagují odlisne na dospelé, pokud jde o úcinky konzumace alkoholu na studium a motorické fungování, autori studie konstatují, ze dlouhodobé dusledky opakované expozice alkoholu v dospívání je treba dukladne proverit.

Pro tuto studii vedci pravidelne vystavovali mladé krysy hladinám alkoholu behem dospívání, coz by vedlo k poskození, nikoliv vsak sedaci u lidí po dobu 16 dnu. Poté krysy nedostaly zádný dalsí alkohol, coz jim umozní dospet do dospelosti v prubehu 24-29 dnu.

Predtím vedci prokázali, ze zvírata vystavená alkoholu behem dospívání vyrostou, ze budou méne nárocní na pametové úkoly nez zvírata, která nebyla vystavena alkoholu. Nicméne nevedeli, jak byl ovlivnen hipokampus, oblast mozku spojená s pametí a ucením.

Hyperaktivní LTP a zdánlive nezralé dendritické trny

V nové studii výzkumníci zmerili v hipokampu bunecný mechanismus známý jako dlouhodobá potenciace (LTP). LTP je mechanismus, kterým synagogy mozku posilují, protoze jsou opakovane pouzívány k naucení nových vecí nebo vzpomínkám.

Silná synaptická aktivita je nejlepsí pro efektivní ucení a v dusledku toho je LTP typicky nejvyssí u mladsích lidí, kterí musí pri získávání dospelosti získat velké mnozství nové pameti.

Vedci predpovídali, ze u dospelých krys, kterí byli behem dospívání vystaveni alkoholu, by bylo mozno nalézt nizsí hladiny LTP. Nicméne to, co nasli, bylo úplný opak.

Starsí autor Scott Swartzwelder, profesor psychiatrie a behaviorálních ved ve vedeckém vedci a vedoucí kariérního vedeckého výzkumu v Medical Center v Durhamu, vysvetluje zjistení:

"Na první rumenec byste si mysleli, ze zvírata budou chytrejsí, ale je to opak toho, co jsme nasli. A to vlastne dává smysl, protoze pokud produkujete prílis mnoho LTP v jednom z techto obvodu, existuje cas, kdy uz nemuzete vyrábet. "

Následkem toho zvíre produkující prílis mnoho LTP nakonec prestane ucit. "Abyste se ucil efektivne, vás mozek potrebuje jemnou rovnováhu excitace a inhibice - prílis mnoho v obou smerech a okruhy nefungují optimálne," ríká prof. Swartzwelder.

Strukturní zmena v nervových bunkách hipokampu byla pozorována vedle hyperaktivního LTP. Dendritické trny, které jsou zivotne dulezité pro komunikaci mezi bunkami a bunkami, se zdály být lysé a hubovité, jako by byly nezralé. Zralé trny jsou kratsí a vypadají podobne jako houby.

"Behem dospívajícího alkoholu dochází k necemu, co mení zpusob, jakým hipokampus a dalsí oblasti mozku fungují a jak skutecne vypadají bunky - jak LTP, tak dendritické trny mají nezralý vzhled v dospelosti," uvádí prof. Swartzwelder.

Podle Rishera muze být nezralá kvalita techto mozkových bunek spojena s nezvycnostmi v chování. "Je docela mozné, ze alkohol narusuje proces dozrávání, který muze pozdeji ovlivnit tyto kognitivní funkce," dodává. "To je neco, ceho jsme touzili prozkoumat v probíhajících studiích."

Vedle toho výzkumníci plánují proverit dalsí bunecné zmeny a dlouhodobejsí úcinky expozice alkoholu na mozek.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes provedl clánek zamerený na téma "Spotlight", který zkoumal, zda má nejaká zdravotní výhoda v dusledku mírné konzumace alkoholu.

Frontotemporální demence: Co je známo?

Frontotemporální demence: Co je známo?

Obsahy Témata Príciny Príznaky Diagnostika Lécba Frontotemporální demence se týká skupiny poruch, které zpusobují demence v mladsím veku. Priblizne 60 procent lidí, kterí rozvíjejí frontotemporální demenci, je ve veku od 45 do 64 let. Tento typ demence je neobvyklý.

(Health)

Co je to peprový sprej, a je to nebezpecné?

Co je to peprový sprej, a je to nebezpecné?

Obsah Co je to? Fyzikální úcinky Lécba pouzívá komplikace Peprový sprej je bezne pouzíván orgány pro vymáhání práva a opravy v celých Spojených státech, aby pomohl potlacit a zatýkat lidi, jejichz chování je násilné nebo nespolupracující. Jednotlivci mohou také pouzít k obrane pred útokem lidí nebo zvírat.

(Health)