cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Adjuvantní terapie: Co potrebujete vedet

Obsah

 1. Typy adjuvantní lécby
 2. Které typy rakoviny se pouzívá adjuvantní terapie?
 3. Existují nejaké alternativy?
Kdyz je nekdo diagnostikován rakovinou, lékar jim predlozí lécebný plán vysvetlující jejich dalsí kroky.

Nekdy lékar doporucí dalsí lécbu poté, co dokoncí primární lécbu, nejcasteji chirurgický zákrok nebo zárení. To se nazývá adjuvantní terapie. Je urcena ke snízení rizika návratu rakoviny. Neoadjuvantní lécba je lécba pred primární lécbou, která pomáhá lépe zabíjet nebo odstranovat rakovinu.

Typy adjuvantní terapie se lisí v závislosti na druhu rakoviny, na kterou se pouzívá, stejne jako na samotných pacientech. Specialisté na rakovinu nabízejí prehled toho, co lidé potrebují vedet o adjuvantní terapii.

Typy adjuvantní lécby


Chemoterapie se casto provádí prostrednictvím zilky cloveka. Lécba probíhá v cyklech, takze telo má moznost lécit mezi dávkami.

Dnes existuje nekolik typu adjuvantní terapie. Mayo Clinic nacrtává lécbu rakoviny, která se nejcasteji pouzívá:

 • Chemoterapie: Chemoterapie je lécba rakoviny, která uzívá léky k zabíjení rakovinných bunek osetrením vsech bunek. Tradicne se podává pacientovou zílou, ale na trhu jsou také nekteré chemoterapeutické pilulky.
 • Hormonální terapie: Hormonální terapie zastavuje produkci nekterých hormonu ve snaze zastavit jejich úcinek na rakovinu. Ne vsechny rakoviny jsou citlivé na hormony, takze lékari nejprve analyzují kazdý prípad, aby zjistili, zda muze tento typ adjuvantní terapie vyuzít.
 • Radiacní terapie: Radiacní terapie zabíjí rakovinové bunky pomocí vysokoenergetického energetického paprsku, podobného rentgenovému paprsku. Pomáhá zamerit se na puvodní místo rakoviny, stejne jako oblast kolem ní. Radiacní terapie muze být podána interne nebo externe.
 • Cílená lécba: Cílená terapie funguje podobne jako chemoterapie k zabíjení rakovinných bunek. Hlavním a nejdulezitejsím rozdílem je to, ze se zameruje pouze na rakovinové bunky místo osetrení celého tela.
 • Imunoterapie: Imunoterapie je nove se objevující lécba rakoviny, která vykazuje slibné výsledky. Pomocí imunitního systému tela imunoterapie zabíjí rakovinové bunky pomocí prirozeného obranného systému tela.
Co potrebujete vedet o chemoterapiiChemoterapie je dulezitá lécba rakoviny. Co to zahrnuje? Kliknete zde pro více informací.Prectete si ted

Které typy rakoviny se pouzívá adjuvantní terapie?

Adjuvantní terapie je nejvýhodnejsí pro pokrocilé stadia nebo agresivní rakoviny. Rekl Dr. Patrick Kupelian Zdravotní novinky dnes ze tyto rakoviny mohou bud mít struktury kolem nich, jako jsou nádory, nebo jsou spojeny s vysokým rizikem mít rakovinné bunky jinde v tele.

Dr. Kupelian je viceprezidentem klinických zálezitostí v oblasti onkologických systému spolecnosti Varian Medical Systems. Popisuje seznam rakovin, které jsou bezne léceny adjuvantní terapií:

 • Rakoviny mozku
 • Rakovina hlavy a krku
 • Rakovina prsu
 • Rakovina plic
 • Rakovina hrdla a zaludku
 • Rakovina slinivky
 • Kolorektální karcinom
 • Rakovina prostaty
 • Rakovina delozního hrdla
 • Rakovina endometria
 • Rakovina vajecníku
 • Rakovina mocového mechýre
 • Rakovina varlat

Kdo je adjuvantní terapií?


Adjuvantní terapie nemusí být pro vsechny, protoze muze být vyzadována urcitá úroven zdraví.

Adjuvantní lécba není pro vsechny. Jakákoli lécba rakoviny je extrémne zdanená a ne kazdý pacient bude fyzicky schopen zvládnout dalsí lécbu. Z tohoto duvodu je dulezité, aby lidé diskutovali o moznostech s lékarem.

Odborníci z oblasti rakoviny ríkají, ze ideální kandidát na adjuvantní terapii bude mít prospech z extra lécby, dostatecne tak, aby prevázil nevýhody mozných vedlejsích úcinku a nepríjemnosti probíhající lécby.

"Jedním z príkladu [dobrého kandidáta] by byl mladý pacient s rakovinou prsu [který mel] rakovinu, která se rozsírila do velkého poctu lymfatických uzlin v axile nebo podpazí," ríká doktor Kupelian.

"Operace se provádí za úcelem odstranení nádoru v prsu a lymfatických uzlinách v axilii. Tento pacient je stále vystaven vysokému riziku, ze se rakovina vrátí jak do zbývajících prsních / mízních uzlin, tak i do orgánu, jako je mozkový, plicní, nebo kostí.

Po zákroku se pacientovi podává adjuvantní radiacní terapie do prsou a lymfatických uzlin (ke snízení pravdepodobnosti návratu rakoviny do prsou a lymfatických uzlin), krome adjuvantní chemoterapie (ke snízení pravdepodobnosti návratu rakoviny v orgánech, jako je mozek, plic nebo kosti). "

Dr. Kupelian

Navíc je dulezité, aby lidé byli dostatecne zdraví na to, aby mohli zvládnout adjuvantní terapii, dodává Dr. Hanna Luu, specialistka na rakovinu prsu a generální reditel OncoGambit, webovou sluzbu, která vytvárí personalizované plány lécení rakoviny.

"Ideálním pacientem pro lécbu adjuvantní lécby je pacient se stredním az vysokým rizikem rekurence rakoviny, bez jakýchkoli jiných závazných onemocnení, jako je srdecní nebo jaterní onemocnení a s dobrým výkonem," rekl Dr. Luu MNT. "Urcujeme stav výkonu pacienta pomocí systému hodnocení oznacovaného jako stav výkonu ECOG."

Dr. Luu nacrtává ruzné známky poskytované pacientum na základe jejich soucasného zdraví a schopností:

Stupen 0: Plne aktivní, schopný provádet veskerou cinnost

Stupen 1: Omezeno ve fyzicky namáhavé cinnosti, ale ambulantní a schopné provádet lehké domácí práce, kancelárské práce

Stupen 2: Ambulantní a schopni se postarat o sebe sama, ale nemohou provádet zádné pracovní cinnosti

Stupen 3: Schopný pouze omezenou péci o sebe, omezený na postel nebo kreslo více nez 50 procent hodin bdení

Stupen 4: Úplne zdravotne postizená, nemuze vykonávat zádnou vlastní péci, úplne omezená na postel nebo na zidli

Nezádoucí úcinky s adjuvantní terapií závisí na tom, jakou lécbu lidé dostanou. Muze se dokonce zintenzivnit v závislosti na soucasném zdravotním stavu a jiném lécení, které jiz byly poskytnuty.

Pochopení lécby umozní lidem, aby se k tomu pripravili. Napríklad chemoterapie muze trvat mesíce a dokonce nechat pacienty, kterí se v té dobe nemohou o sebe postarat.

Nekteré prípravy by mely být ucineny tak, aby lidé meli dalsí podporu doma a behem lécby. Mohou dokonce zapomenout na skolu nebo práci.

Melissa Thompson, nedávná survivor rakoviny prsu a zástupce v Poradním výboru pro pacienty a rodinu v Cancer Center Memorial Sloan-Kettering, prosla chemoterapií po dvojité mastektomii teprve týdny po porodu svého prvního dítete. Nabídla radu MNT o príprave adjuvantní lécby u ostatních pacientu.

"Chemoterapie je jen jedna kapitola mnohem vetsího príbehu, v té dobe se cítí, jako by nikdy nekoncí." Protoze úcinky chemoterapie jsou kumulativní, kazdý den, který prochází, se cítí fyzicky i psychologicky obtíznejsí. nebo ti, kterí jsou v nem, vedí, ze nakonec je na konci tunelu svetlo a tím prichází zivot a optimismus. "

Melissa Thompsonová

Lidé by meli pravidelne mluvit se svým týmem o rakovine o tom, jak se cítí behem primární lécby a po ní. To pomáhá týmu zajistit, aby rakovina presne urcila.

Je dulezité, aby se lidé dotazovali na prípadné vedlejsí úcinky a jaké jsou vseobecné prípravy pro narusení jejich zivota. Pokud je adjuvantní terapie pro nekoho prílis, meli by lékari vedet, nez prijmou dalsí kroky v plánu lécby.

Existují nejaké alternativy?

Neexistuje zádná skutecná alternativa k adjuvantní terapii. Vychází z rizika návratu rakoviny v kazdém prípade. Lékari mohou doporucit méne intenzivní lécbu adjuvantní terapií nez ostatní, ale je to rozhodnutí, které musí být ucineno na základe kazdé osobní situace.


Prestoze neexistuje zádná alternativa k adjuvantní terapii, muze být doporucen zivot v zdravém zivotním stylu.

Existují vsak nekteré veci, které mohou lidé udelat, aby zvýsily své sance na prezití. Zdravý zivotní styl zalozený na dobré výzive a pravidelné cinnosti muze pomoci lidem s rakovinou zít déle.

"V soucasné dobe neexistují alternativy k adjuvantní terapii, ale pro pacienty se mohou doporucovat doplnkové terapie," vysvetluje Dr. Luu. "Prestoze údaje jsou omezené, dieta obsahující 80 procent ovoce a zeleniny a mírné cvicení, které zahrnuje 300 minut aktivity týdne, bylo prokázáno, ze zlepsuje prezití u pacientu s nádorovým onemocnením, vcetne tech s pokrocilými stadii."

"Meditace, jóga a akupunktura mohou zmírnit nekteré vedlejsí úcinky spojené s lécbou, proto poskytovatelé zdravotní péce casto povzbuzují pacienty k úcasti na techto aktivitách."

Rekurentní ztráta tehotenství muze být prevencí progesteronem

Rekurentní ztráta tehotenství muze být prevencí progesteronem

Opakovaná ztráta tehotenství se vyskytuje az u jedné ctvrtiny vsech tehotenství. Nový výzkum vsak naznacuje, ze dávka progesteronu muze pomoci zenám úspesne prenáset tehotenství na termín. Nový výzkum naznacuje, ze lécba progesteronem muze zabránit opakovanému potratu. Opakovaná ztráta tehotenství (RPL) je klinický stav, ke kterému dochází, kdyz zena má dve nebo více neúspesných tehotenství behem prvních 4-6 týdnu tehotenství.

(Health)

HPV vakcína by mohla snízit riziko rakoviny delozního hrdla

HPV vakcína by mohla snízit riziko rakoviny delozního hrdla

Podle nálezu dvou výzkumu zverejnených Online First v The Lancet Oncology, bivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV) (GlaxoSmithKline, Cervarix) poskytuje výjimecnou ochranu proti závaznejsímu bezprostrednímu predchudci invazivního karcinomu delozního cípku (ICC). Je zvláste úcinný pri ochrane mladých dívek pred sexuálne aktivním zivotem.

(Health)