cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD: Mladsí deti mohou být nadmerne diagnostikovány "

Porucha pozornosti s hyperaktivitou postihuje miliony detí ve Spojených státech kazdý rok. Zatímco zatím není známo, co zpusobuje stav, vedci poukázali na radu rizikových faktoru. Nový výzkum naznacuje, ze datum narození dítete muze ovlivnit pravdepodobnost diagnózy stavu.
Nová studie naznacuje, ze ADHD muze být u detí mladsího skolního veku nadmerne diagnostikována a prehnaná.

Porucha hyperaktivity s nedostatkem pozornosti (ADHD) je dusevní porucha charakterizovaná nepozorností, hyperaktivitou a impulsivitou, které vsechny interferují s kazdodenním fungováním u detí.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze od roku 2011 byla diagnostikována ADHD u priblizne 6,4 milionu detí ve veku od 4 do 17 let.

Zatímco vedci v soucasné dobe nevedí, co zpusobuje ADHD, výzkum ukázal radu rizikových faktoru. Nemoc se zdá být castejsí u muzu nez u zen, pricemz chlapci jsou více nez dvakrát casteji diagnostikováni s ADHD.

Mezi dalsí rizikové faktory patrí genetika, poranení mozku, nízká hmotnost pri narození, príjem tabáku nebo alkoholu behem tehotenství a také gestacní expozice nekterým toxinum zivotního prostredí.

Nový výzkum, publikovaný v Medical Journal of Australia, naznacuje, ze muze existovat také souvislost mezi datem narození detí a rizikem diagnostiky ADHD.

Posouzení úcinku data narození u australských detí

Tým výzkumníku vedený Dr. Martinem Whitelym z Curtin University v Perthu v západní Austrálii se rozhodl analyzovat data podle roku a mesíce narození ze 311 384 skoláku rozdelených do dvou petiletých skupin.

Jedna skupina skolních detí byla ve veku od 6 do 10 let a narozena v období od cervence 2003 do cervna 2008, zatímco deti ve druhé skupine byly ve veku 11-15 let a narodily se od cervence 1998 do cervna 2003.

Z techto detí dostalo 5,937 detí (neboli 1,9%) lécbu ADHD, pricemz chlapci dostávali léky ve vyssí míre nez dívky - 2,9% oproti 0,8%.

Analýza ukázala, ze nejmensí deti ve skolní tríde mají vetsí pravdepodobnost, ze dostanou léky proti ADHD nez jejich starsí spoluzáci.

Presneji receno, u 6-10leté skupiny detí, které se narodily v cervnu - coz je poslední mesíc doporuceného veku pro vstup do skoly - bylo priblizne dvakrát vetsí pravdepodobnost, ze dostanou léky nez deti narozené v prvním skolním vstupním mesíci, coz je predchozí cervenec.

Ve druhém pásmu, zahrnujícím deti ve veku 11-15 let, byl úcinek méne výrazný, ale statisticky významný.

Výsledky mohou naznacovat nadmernou diagnózu

Autori tvrdí, ze tyto výsledky potvrzují predchozí mezinárodní studie.

Napríklad 1,9 procenta léku predepisující lék je srovnatelná s mírou stanovenou tchajwanskou studií citovanou autory - 1,6 procenta. Navíc autori dodávají, ze tchajwanská studie spolu s dalsími tremi severoamerickými studiemi zjistila, ze dávkování léku na lécbu ADHD je "alespon" dvakrát vyssí.

Zjistení by mohla znamenat, ze ADHD je nadmerne diagnostikována, doporucuje Dr. Whitely a tým. S odkazem na predchozí clánek, který zrejme podporuje tento záver, písí:

"Frances, který vedl vývojovou pracovní skupinu DSM-IV Americké psychiatrické asociace, tvrdil, ze podobná zjistení v Severní Americe naznacují, ze vývojová nezralost je chybne oznacována jako dusevní porucha a zbytecne lécena stimulacními léky. Zatímco povazuje ADHD za legitimní diagnózu, on tvrdí, ze je nadmerne diagnostikován a precitlivelý. "

Autori dospeli k záveru, ze i kdyz jsou predepsané dávky pomerne nízké, "existují významné obavy ohledne validity ADHD jako diagnózy".

Prectete si, jak mohou být alergie behem tehotenství spojena s autismem a ADHD.

Rust zlucových kamenu vyssí mezi obézní deti a mládez

Rust zlucových kamenu vyssí mezi obézní deti a mládez

Obézní a nadváhající deti nebo dospívající mají znacne vyssí riziko rozvoje zlucových kamenu ve srovnání se svými vrstevníky normální hmotnosti, uvedli výzkumníci z Kaiser Permanente, USA, v casopise Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. Zaludecní kameny nejsou obvykle pozorovány u detí, dodávají výzkumníci.

(Health)

Deset zdravotních výhod sexu

Deset zdravotních výhod sexu

Zadejte "sexuální zdraví" do vyhledávace a je pravdepodobné, ze budete bombardován stránkami clánku, které se týkají vseho a vseho, od sexuálních norem a rad týkajících se vztahu, kontroly porodu a tehotenství az po informace o STD a jak se vyhnout jim. O cem se méne casto diskutuje, jsou vsak bohaté fyzické a psychologické zdravotní výhody sexu.

(Health)