cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD souvisí s pomalejsím vývojem mozku

Podle studie provedené Národními institucemi zdravotní péce mají deti s poruchou pozornosti / hyperaktivity (ADHD) zkusenost s vývojovým zpozdením v celních oblastech mozku.
Studie je zverejnena v roce 2006 Biologická psychiatrie.

Tým zkoumal 234 detí s ADHD a 231 normálne se rozvíjejících detí. Kazdý z mozku dítete byl skenován az ctyrikrát od veku 10 az 17. Tým pak vyuzil pokrocilou technologii neuroimagingu, aby mapoval trajektorie vývoje povrchu na více nez 80 000 bodech v mozku.
Povrch mozkové kury - slozená sedá tkán, která tvorí nejvzdálenejsí cást mozku - roste v detství. Výzkumníci vsak zjistili, ze tento proces byl zpozden v oblastech celního mozku u detí s ADHD.

Podle výzkumníku dosáhly normálne rozvíjející se deti 50% plochy píku v pravé prefrontální kure v prumeru 12,7 let ve srovnání s 14,6 roky u detí s ADHD.
Doktor Phillip Shaw, lékar, který studuje ADHD u Národního ústavu dusevního zdraví, vysvetlil: "Vzhledem k tomu, ze jiné slozky kortikálního vývoje jsou také zpozdené, naznacuje to, ze v oblasti mozku je globální zpozdení v oblasti mozku významné pro kontrolu cinnosti a pozornosti. "
Dr. John Krystal, redaktor biologické psychiatrie, rekl: "Tato data zduraznují dulezitost pozdejsích prístupu k strukture mozku. Vidíme zpozdení v rozvoji mozku, nyní se musíme snazit pochopit príciny tohoto vývojového zpozdení u ADHD."
Dr. Shaw vysvetlil, ze zjistení studie "nás vede k hledání genu, které kontrolují nacasování vývoje mozku v poruche, a otevírají nové cíle pro lécbu".
Dalsí výzkum, který rozsírí tato opatrení do dospelosti, bude rovnez zásadní. Takové údaje by pomohly urcit, zda nastane urcitý stupen normalizace nebo zda se tyto zpozdení projeví v dlouhotrvajícím kortikálním deficitu.
Napsal Grace Rattue

Zdravotní prínos jíst placenty "neprokázaný"

Zdravotní prínos jíst placenty "neprokázaný"

Po porodu se mnoho zen rozhodne konzumovat své placenty pro více prínosu pro zdraví. Nový prehled studií zkoumajících spotrebu placenty vsak neprokázal zádné vedecké dukazy o techto výhodách nebo ze tato praxe je bezriziková. Nekterí zdravotní obhájci uvádejí, ze jíst placentu po porodu muze pomoci predejít poporodní depresi a zmírnit bolest.

(Health)

Rostoucí spotreba energetických nápoju muze ohrozit verejné zdraví, tvrdí WHO

Rostoucí spotreba energetických nápoju muze ohrozit verejné zdraví, tvrdí WHO

Energetické nápoje: nápoj, který tvrdí výrobci, muze zvýsit fyzickou a dusevní výkonnost. Mnozí z nás je pijí a mnozí z nás si myslí, ze jsou neskodné. Ale v novém prehledu výzkumníci ze Svetové zdravotnické organizace tvrdí, ze rostoucí spotreba energetických nápoju muze predstavovat hrozbu pro verejné zdraví.

(Health)