cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD u dívek: Jak se lisí?

Obsah

 1. Symptomy
 2. Jak se u dívky lisí ADHD?
 3. Lécba
Pozorne deficientní hyperaktivní porucha je porucha neurodevelopmentu, která postihuje miliony detí po celém svete a casto pokracuje az do dospelosti.

Tri hlavní typy hyperaktivní poruchy s nedostatecnou pozorností jsou hyperaktivní-impulsivní, nepozorná a kombinace.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze 11% detí ve veku 4-17 let ve Spojených státech má deficit hyperaktivní poruchy (ADHD).

CDC rovnez odhaduje, ze v USA jsou chlapci témer trikrát casteji diagnostikováni ADHD nez dívky. To vedlo k nesprávné víre mezi mnoha rodici, pecovateli a uciteli, ze ADHD je "porucha chlapcu", která se u dívek vyskytuje jen zrídka.

Instituce Díte mysli tvrdí, ze dívky mohou zustat nediagnostikované, protoze se jejich príznaky lisí od chlapcu a nezaskrtávají zretelnejsí krabice s príznaky a príznaky.

Symptomy

Hlavní príznaky a príznaky ADHD se mohou vztahovat jak na chlapce, tak na dívky, ale tyto príznaky jsou zvláste spojeny s dívkami:


Nedostatek koncentrace nebo snadné rozptylování muze být príznakem ADHD pro dívky.
 • Nepozornost: Dívkám s ADHD se muze tezko soustredit. Mozná nebudou schopni se dostatecne dlouho soustredit na dokoncení úkolu doma nebo ve skole. Nicméne, pokud objeví neco zajímavého, mohou být zcela pohlceni.
 • Distractibility: Dívky s ADHD mohou být snadno rozptýleny tím, co se deje venku, nebo jejich vlastními myslenkami.
 • Hyperaktivita: I kdyz jsou nekteré dívky nadmerne aktivní a neohrozené, jako chlapci, jiné jsou v jejich pohybech tissí. Mohou se fidget, shuffle ve svých zidlích, nebo doodle.
 • Impulsivita: Dívky mohou být nadmerné, coz jim muze zpusobit zpomalení nebo premýslení o tom, co ríkají. Muze být pro ne tezké vedet, co je a není spolecensky vhodné, a to muze vést k obtízím pri vytvárení a udrzování prátel.
 • Výkonné poruchy: Organizacní schopnosti mohou predstavovat výzvu. Dívky s ADHD mohou mít spatné dovednosti v oblasti rízení casu a muze se jim zdát, ze je tezké sledovat vícestupnové smery nebo dokoncit úkol. Mohou casto ztratit polozky, jako je telefon nebo dulezité dokumenty.
Jaký je rozdíl mezi ADD a ADHD?Klepnutím sem se dozvíte více o ADD a ADHD.Prectete si ted

Jak se príznaky mohou v prubehu casu menit

Dívky s ADHD, u kterých není diagnostikována porucha az do dospelosti, jsou vystaveny riziku vzniku dalsích podmínek. Jsou také více pravdepodobné, ze budou celit jedné nebo více z následujících výzev:

 • Nízké sebevedomí
 • Resení strategií rízených neregulovanými emocemi namísto logiky resení problému
 • Tendence prisuzovat úspech a obtíze vnejsím faktorum, jako je stestí nebo náhoda, místo toho, aby videli své vlastní ciny jako zodpovedné
 • Vysoká úroven stresu
 • Úzkostná porucha
 • Deprese

Mozné komplikace, pokud nejsou léceny

Dr. Ellen Littmanová, spoluautorka Porozumení detem s ADHD, ríká, ze pokud je dívka s ADHD ponechána nediagnostikovaná nebo nelécená, kdyz vstoupí do dospívání a dospívání, bude témer nevyhnutelne narazit na "radu problému s úpravou".

To muze vést k jedné nebo více dalsím poruchám, jako je deprese, úzkost nebo poruchy príjmu potravy, jako je bulimie.

Zeny s ADHD mají vyssí pravdepodobnost, ze se budou podílet na vysoce rizikovém sexuálním chování a ze budou záviset na závislosti na látkách, tvrdí Dr. Littman.

Krome toho mohou zeny s ADHD zaznamenat chronický stres, coz muze zvýsit riziko onemocnení souvisejících se stresem, jako je fibromyalgie - porucha, která zpusobuje únavu a bolest ve svalech.

Podle Dr. Kathleen Nadeau: "Dívky s nelécenou ADHD jsou ohrozeny chronickým nízkým sebevedomím, nedostatecným výkonem, úzkostí, depresí, tehotenstvím a raným kourením behem strední a strední skoly."

Dodává, ze v dospelosti se s vetsí pravdepodobností potýkají s "rozvodem, financními krizemi, jednostranným rodicem dítetem s ADHD, nikdy nekoncí vysokou skolu, nezamestnaností, zneuzíváním návykových látek, poruchami stravování a stálým stresem z duvodu potízí pri rízení pozadavku kazdodenního zivota. "

To muze vést k nedostatecnému úspechu v ruzných aspektech zivota.

Vcasné varovné signály

Vcasné príznaky, ze dívka muze mít ADHD, zahrnují následující:

 • Obtíznost sledování skolních úkolu a termínu, i kdyz dívka delá velké úsilí, aby zustala organizovaná
 • Casto bezí pozde, navzdory snahám zustat v plánu
 • Mít potíze s spaním v noci a vstávání ráno
 • Skoky z jednoho tématu konverzace do jiného bez varování
 • Casto prerusují lidi, kdyz mluví
 • Nepozornost ve skole a doma
 • Zapomnel si, co práve cetla nebo jí rekla jiná osoba

Rizikové faktory pro ADHD

Rada faktoru muze dát díteti nebo dospívající vetsí riziko vzniku ADHD.

Tyto zahrnují:

 • Nekdo v biologické rodine má ADHD nebo jinou poruchu dusevního zdraví
 • Pouzívání nebo kourení matek v tehotenství
 • Predcasné narození
 • Vystavení materské zvýkackám behem tehotenství
 • Environmentální toxiny
 • Vysoká spotreba rafinovaných cukru a prísad do stravy

Jak se u dívky lisí ADHD?


Pravidelné cvicení a cas strávený venku mohou pomoci pri zvládání ADHD u dívek.

Chlapci jsou pravdepodobnejsí nez dívky, kterí dostanou diagnózu ADHD, ale to muze být proto, ze se u dívky casto vyskytuje jinak. Príznaky mohou být méne zrejmé a nemusí odpovídat bezným stereotypum spojeným s ADHD.

Výzkumy naznacují, ze zatímco vetsina chlapcu s ADHD má sklon vyjadrovat fyzickou a slovní frustraci, dívky mají vetsí pravdepodobnost, ze internalizují svuj hnev a bolest.

Výzkum provádený Dr. Stephenem Hinshawem, autorem knihy Výbuch ADHD, dospívá k záveru, ze dívky s kombinovaným typem ADHD (hyperaktivním-impulsním a nepozorným) jsou mnohem pravdepodobnejsí, ze se sebeposkozují nebo se pokusí o sebevrazdu.

Priblizne 40 procent dívek vsak v dospívání prekonává jejich hyperaktivní a impulzivní symptomy.

Kdy videt odborníka

Pokud si opatrovníci myslí, ze dívka má ADHD, meli by konzultovat pediatra, praktického lékare nebo osetrovatele.

Nekterí pediatri mají odborné vzdelání v oblasti chování a vývoje a mnozí mají v oblasti zvlástní zájem. Mezi dalsí specialisty patrí detstí psychiatri, psychologové a pracovní terapeuti.

Dalsí uzitecné kontakty lze nalézt prostrednictvím:

 • Úredníci ve skole detí
 • Místní podpurná skupina rodicu

Lécba

Lékar muze predepsat léky, psychoterapii nebo obojí, ale opatrovatelé mohou také povzbudit dívku, aby spravovala ADHD mnoha zpusoby.

Tyto zahrnují:

 • Povzbuzuje ji, aby cvicil nebo hrával týmový sport
 • Poskytování pravidelných prílezitostí k trávení casu venku a v prírode
 • Dalsí informace o výzive ao tom, jak dieta ovlivnuje symptomy ADHD
 • Podporuje odpocinek a spánek
 • Vytvárení jednoduchých a predvídatelných rutin pro jídlo, domácí úkoly, hru a postel
 • Uznávání a odmenování malých úspechu
 • Zkoumání mozností odborné lécby
 • Ctení príslusného výzkumu, knih nebo clánku
 • Hledání vhodné behaviorální terapie ve skupine
 • Podpora rízení casu nastavením budíku na casové aktivity a termíny

Kdyz dívka vstoupí do dospívání a stane se více nezávislá, bude pravdepodobne potrebovat podporu, aby jí pomohla regulovat vlastní chování.


Bipolární a úzkostná porucha muze mít podobné príznaky jako ADHD.

To muze zahrnovat:

 • Porozumení a prijímání jejích výzev místo toho, aby se soudila a obvinovala se
 • Identifikace zdroju stresu v kazdodenním zivote a provádení zmen na nizsí úrovne stresu
 • Zjednodusení jejího plánu co nejvíce
 • Naucit se jasne pozádat o strukturu a podporu rodiny a prátel
 • Naplánujte si denní "casový limit" pro sebe
 • Rozvíjení zdravých návyku sebe-péce, jako je varení výzivných jídel
 • Sel do postele v pravidelné hodine, aby se ujistil, ze je dostatek casu na spaní
 • Zameruje se na veci, které miluje, a uprednostnuje je

Jiné stavy s podobnými príznaky

ADHD muze být obtízné diagnostikovat, cástecne proto, ze rada dalsích stavu má podobné príznaky.

Tyto podmínky zahrnují:

 • Autismus nebo Aspergeruv syndrom
 • Úzkostná porucha
 • Bipolární porucha
 • Potravinové alergie nebo citlivost
 • Sluchove postizení
 • Hypotyreóza
 • Anémie s nedostatkem zeleza
 • Olovená toxicita
 • Nutricní nedostatky
 • Poruchy záchvatu
 • Senzorické poruchy
 • Poruchy spánku

Muze být nutné vyloucit tyto stavy pred diagnostikováním ADHD.

Nab-Paclitaxel porazí docetaxel jako lécbu první linie pro metastatický karcinom prsu

Nab-Paclitaxel porazí docetaxel jako lécbu první linie pro metastatický karcinom prsu

Nab-paclitaxel (Abraxane pro injekcní suspenzi) v dávce 150 mg / m2 týdne zlepsuje celkové prezití (OS) v mnohem vyssí míre nez u konvencní monoterapie taxanem u zen s dríve nelécenou metastazující rakovinou prsu (MBC) podle výsledku studie fáze II zverejnené na 34. rocníku sympozia Rakovina prsu v San Antoniu (SABCS).

(Health)

Alzheimerovy znaky se lisí napríc závody

Alzheimerovy znaky se lisí napríc závody

Nová studie ukázala, ze zmeny a patologické stavy spojené s Alzheimerovou chorobou se mohou lisit v závislosti na rase. Vedci zjistili, ze vliv Alzheimerovy choroby se muze lisit v závislosti na rase. Nálezy, publikované v neurologii, porovnávaly neurologickou poruchu u bílých Americanu evropského puvodu a afroamericanu a ukázalo se, ze je to výrazný kontrast.

(Health)