cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD u dívek: Jak se lisí?

Obsah

 1. Symptomy
 2. Jak se u dívky lisí ADHD?
 3. Lécba
Pozorne deficientní hyperaktivní porucha je porucha neurodevelopmentu, která postihuje miliony detí po celém svete a casto pokracuje az do dospelosti.

Tri hlavní typy hyperaktivní poruchy s nedostatecnou pozorností jsou hyperaktivní-impulsivní, nepozorná a kombinace.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují, ze 11% detí ve veku 4-17 let ve Spojených státech má deficit hyperaktivní poruchy (ADHD).

CDC rovnez odhaduje, ze v USA jsou chlapci témer trikrát casteji diagnostikováni ADHD nez dívky. To vedlo k nesprávné víre mezi mnoha rodici, pecovateli a uciteli, ze ADHD je "porucha chlapcu", která se u dívek vyskytuje jen zrídka.

Instituce Díte mysli tvrdí, ze dívky mohou zustat nediagnostikované, protoze se jejich príznaky lisí od chlapcu a nezaskrtávají zretelnejsí krabice s príznaky a príznaky.

Symptomy

Hlavní príznaky a príznaky ADHD se mohou vztahovat jak na chlapce, tak na dívky, ale tyto príznaky jsou zvláste spojeny s dívkami:


Nedostatek koncentrace nebo snadné rozptylování muze být príznakem ADHD pro dívky.
 • Nepozornost: Dívkám s ADHD se muze tezko soustredit. Mozná nebudou schopni se dostatecne dlouho soustredit na dokoncení úkolu doma nebo ve skole. Nicméne, pokud objeví neco zajímavého, mohou být zcela pohlceni.
 • Distractibility: Dívky s ADHD mohou být snadno rozptýleny tím, co se deje venku, nebo jejich vlastními myslenkami.
 • Hyperaktivita: I kdyz jsou nekteré dívky nadmerne aktivní a neohrozené, jako chlapci, jiné jsou v jejich pohybech tissí. Mohou se fidget, shuffle ve svých zidlích, nebo doodle.
 • Impulsivita: Dívky mohou být nadmerné, coz jim muze zpusobit zpomalení nebo premýslení o tom, co ríkají. Muze být pro ne tezké vedet, co je a není spolecensky vhodné, a to muze vést k obtízím pri vytvárení a udrzování prátel.
 • Výkonné poruchy: Organizacní schopnosti mohou predstavovat výzvu. Dívky s ADHD mohou mít spatné dovednosti v oblasti rízení casu a muze se jim zdát, ze je tezké sledovat vícestupnové smery nebo dokoncit úkol. Mohou casto ztratit polozky, jako je telefon nebo dulezité dokumenty.
Jaký je rozdíl mezi ADD a ADHD?Klepnutím sem se dozvíte více o ADD a ADHD.Prectete si ted

Jak se príznaky mohou v prubehu casu menit

Dívky s ADHD, u kterých není diagnostikována porucha az do dospelosti, jsou vystaveny riziku vzniku dalsích podmínek. Jsou také více pravdepodobné, ze budou celit jedné nebo více z následujících výzev:

 • Nízké sebevedomí
 • Resení strategií rízených neregulovanými emocemi namísto logiky resení problému
 • Tendence prisuzovat úspech a obtíze vnejsím faktorum, jako je stestí nebo náhoda, místo toho, aby videli své vlastní ciny jako zodpovedné
 • Vysoká úroven stresu
 • Úzkostná porucha
 • Deprese

Mozné komplikace, pokud nejsou léceny

Dr. Ellen Littmanová, spoluautorka Porozumení detem s ADHD, ríká, ze pokud je dívka s ADHD ponechána nediagnostikovaná nebo nelécená, kdyz vstoupí do dospívání a dospívání, bude témer nevyhnutelne narazit na "radu problému s úpravou".

To muze vést k jedné nebo více dalsím poruchám, jako je deprese, úzkost nebo poruchy príjmu potravy, jako je bulimie.

Zeny s ADHD mají vyssí pravdepodobnost, ze se budou podílet na vysoce rizikovém sexuálním chování a ze budou záviset na závislosti na látkách, tvrdí Dr. Littman.

Krome toho mohou zeny s ADHD zaznamenat chronický stres, coz muze zvýsit riziko onemocnení souvisejících se stresem, jako je fibromyalgie - porucha, která zpusobuje únavu a bolest ve svalech.

Podle Dr. Kathleen Nadeau: "Dívky s nelécenou ADHD jsou ohrozeny chronickým nízkým sebevedomím, nedostatecným výkonem, úzkostí, depresí, tehotenstvím a raným kourením behem strední a strední skoly."

Dodává, ze v dospelosti se s vetsí pravdepodobností potýkají s "rozvodem, financními krizemi, jednostranným rodicem dítetem s ADHD, nikdy nekoncí vysokou skolu, nezamestnaností, zneuzíváním návykových látek, poruchami stravování a stálým stresem z duvodu potízí pri rízení pozadavku kazdodenního zivota. "

To muze vést k nedostatecnému úspechu v ruzných aspektech zivota.

Vcasné varovné signály

Vcasné príznaky, ze dívka muze mít ADHD, zahrnují následující:

 • Obtíznost sledování skolních úkolu a termínu, i kdyz dívka delá velké úsilí, aby zustala organizovaná
 • Casto bezí pozde, navzdory snahám zustat v plánu
 • Mít potíze s spaním v noci a vstávání ráno
 • Skoky z jednoho tématu konverzace do jiného bez varování
 • Casto prerusují lidi, kdyz mluví
 • Nepozornost ve skole a doma
 • Zapomnel si, co práve cetla nebo jí rekla jiná osoba

Rizikové faktory pro ADHD

Rada faktoru muze dát díteti nebo dospívající vetsí riziko vzniku ADHD.

Tyto zahrnují:

 • Nekdo v biologické rodine má ADHD nebo jinou poruchu dusevního zdraví
 • Pouzívání nebo kourení matek v tehotenství
 • Predcasné narození
 • Vystavení materské zvýkackám behem tehotenství
 • Environmentální toxiny
 • Vysoká spotreba rafinovaných cukru a prísad do stravy

Jak se u dívky lisí ADHD?


Pravidelné cvicení a cas strávený venku mohou pomoci pri zvládání ADHD u dívek.

Chlapci jsou pravdepodobnejsí nez dívky, kterí dostanou diagnózu ADHD, ale to muze být proto, ze se u dívky casto vyskytuje jinak. Príznaky mohou být méne zrejmé a nemusí odpovídat bezným stereotypum spojeným s ADHD.

Výzkumy naznacují, ze zatímco vetsina chlapcu s ADHD má sklon vyjadrovat fyzickou a slovní frustraci, dívky mají vetsí pravdepodobnost, ze internalizují svuj hnev a bolest.

Výzkum provádený Dr. Stephenem Hinshawem, autorem knihy Výbuch ADHD, dospívá k záveru, ze dívky s kombinovaným typem ADHD (hyperaktivním-impulsním a nepozorným) jsou mnohem pravdepodobnejsí, ze se sebeposkozují nebo se pokusí o sebevrazdu.

Priblizne 40 procent dívek vsak v dospívání prekonává jejich hyperaktivní a impulzivní symptomy.

Kdy videt odborníka

Pokud si opatrovníci myslí, ze dívka má ADHD, meli by konzultovat pediatra, praktického lékare nebo osetrovatele.

Nekterí pediatri mají odborné vzdelání v oblasti chování a vývoje a mnozí mají v oblasti zvlástní zájem. Mezi dalsí specialisty patrí detstí psychiatri, psychologové a pracovní terapeuti.

Dalsí uzitecné kontakty lze nalézt prostrednictvím:

 • Úredníci ve skole detí
 • Místní podpurná skupina rodicu

Lécba

Lékar muze predepsat léky, psychoterapii nebo obojí, ale opatrovatelé mohou také povzbudit dívku, aby spravovala ADHD mnoha zpusoby.

Tyto zahrnují:

 • Povzbuzuje ji, aby cvicil nebo hrával týmový sport
 • Poskytování pravidelných prílezitostí k trávení casu venku a v prírode
 • Dalsí informace o výzive ao tom, jak dieta ovlivnuje symptomy ADHD
 • Podporuje odpocinek a spánek
 • Vytvárení jednoduchých a predvídatelných rutin pro jídlo, domácí úkoly, hru a postel
 • Uznávání a odmenování malých úspechu
 • Zkoumání mozností odborné lécby
 • Ctení príslusného výzkumu, knih nebo clánku
 • Hledání vhodné behaviorální terapie ve skupine
 • Podpora rízení casu nastavením budíku na casové aktivity a termíny

Kdyz dívka vstoupí do dospívání a stane se více nezávislá, bude pravdepodobne potrebovat podporu, aby jí pomohla regulovat vlastní chování.


Bipolární a úzkostná porucha muze mít podobné príznaky jako ADHD.

To muze zahrnovat:

 • Porozumení a prijímání jejích výzev místo toho, aby se soudila a obvinovala se
 • Identifikace zdroju stresu v kazdodenním zivote a provádení zmen na nizsí úrovne stresu
 • Zjednodusení jejího plánu co nejvíce
 • Naucit se jasne pozádat o strukturu a podporu rodiny a prátel
 • Naplánujte si denní "casový limit" pro sebe
 • Rozvíjení zdravých návyku sebe-péce, jako je varení výzivných jídel
 • Sel do postele v pravidelné hodine, aby se ujistil, ze je dostatek casu na spaní
 • Zameruje se na veci, které miluje, a uprednostnuje je

Jiné stavy s podobnými príznaky

ADHD muze být obtízné diagnostikovat, cástecne proto, ze rada dalsích stavu má podobné príznaky.

Tyto podmínky zahrnují:

 • Autismus nebo Aspergeruv syndrom
 • Úzkostná porucha
 • Bipolární porucha
 • Potravinové alergie nebo citlivost
 • Sluchove postizení
 • Hypotyreóza
 • Anémie s nedostatkem zeleza
 • Olovená toxicita
 • Nutricní nedostatky
 • Poruchy záchvatu
 • Senzorické poruchy
 • Poruchy spánku

Muze být nutné vyloucit tyto stavy pred diagnostikováním ADHD.

Diabetes typu 2 a ocekávaná délka zivota

Diabetes typu 2 a ocekávaná délka zivota

Ocekávaná délka zivota s diabetem typu 2 Jak diabetes ovlivnuje ocekávanou délku zivota Faktory, které zvysují riziko Rostoucí ocekávaná délka zivota Diabetes muze zpusobit vázné zdravotní komplikace a ovlivnit ocekávanou délku zivota. Kolik zivota cloveka je snízeno, závisí na kombinaci faktoru, jako je závaznost prípadu, dalsí komplikace a reakce na lécbu.

(Health)

Nová lécba dusevních poruch muze být zahájena, jelikoz studie regulace genu postupují

Nová lécba dusevních poruch muze být zahájena, jelikoz studie regulace genu postupují

Nový zpusob popisu casove závislého vývoje mozku navrhl skupina výzkumníku z Kalifornské univerzity v San Diegu a Institut Pasteur v Parízi. Práce zalozily na hierarchickém stromu koherentních genových skupin (CGG) a transkripcních faktoru (TF). To by mohlo mít za následek vznik nových léku pro lécbu celé rady dusevních poruch, jako je schizofrenie a poruchy autistického spektra (ASD).

(Health)