cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD v detství muze vést k obezite v dospelosti

Chlapci, u nichz je diagnostikována porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), mají dvakrát vyssí pravdepodobnost, ze se stanou obézní v dospelosti nez ti, kterí nemeli tento stav, kdyz byli mladí, ukázala nová dlouhodobá studie.
Nález, publikovaný v casopise Pediatrie, to odhalilo muzi, kterí mají ADHD v detském veku, meli vetsí pravdepodobnost, ze budou mít vyssí index telesné hmotnosti (BMI) a obezitu - dokonce i kdyz jiz neprojevují príznaky onemocnení. Mezi temito muzi nezálezelo na socioekonomickém postavení - zdálo se totiz, ze mají predispozici stát se obézní.
Charakteristiky spojené s ADHD, jako jsou spatné plánovací dovednosti a kontrola impulzu, mohou vést ke spatným stravovacím návykum a výberu potravin a tendenci k prejídání.
Studijní spoluautor Dr. Francisco Xavier Castellanos, profesor detské a adolescentní psychiatrie v detském studijním centru v NYU Langone Medical Center v New Yorku, rekl:

"Koneckoncu, chlapci, kterí byli hyperaktivní, kdyz byli sledováni po dobu více nez 30 let, se ukázali být pravdepodobnejsí obézní nez srovnatelní deti ze stejných komunit, coz se zdá být odrazem jejich rané hyperaktivity. jaká je jejich soucasná diagnóza, takze si myslíme, ze to jsou dlouhodobé problémy, které se pravdepodobne objevily v raném dospívání. "

Studie sledovala 111 muzu, kterí byli diagnostikováni s ADHD v detství, a kontrolovali je ve veku 18, 25 a 41 let. V dobe, kdy zkoumali dospelost, bylo 41% obézních - ve srovnání s 22% v kontrolní skupine bez ADHD.
Autori naznacují, ze zjistení jsou ponekud matoucí. Castellanos rekl:
"Vzorek výsledku byl do jisté míry protiintuitivní, mysleli jsme si, ze bychom dosáhli nejsilnejsího úcinku u tech muzu, kterí projevili ADHD jako dospelé, a to nebylo, coz naznacuje, ze to není neco, co je velmi úzce spojeno s aktuální diagnózu, ale tendenci mít diagnózu. "

Budoucí studie budou muset být odhaleny, aby zjistily, zda jsou zeny s detskou ADHD stejne pravdepodobné jako muzi s detskou ADHD, aby se stali obézními v pozdejsím veku, a zda by rízení tohoto stavu pomocí léku mohlo mít nejaký rozdíl.
ADHD je obecne známo, ze je castejsí u chlapcu nez u dívcích, pricemz 12% amerických chlapcu ve veku od 3 do 17 let je diagnostikováno, podle Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení.
Stále vzrustá zájem o vazbu mezi ADHD a obezitou, protoze u detí s poruchou byly zaznamenány vyssí míry obezity. Jedná se o dulezitý zdravotní problém, protoze obezita muze vést k cukrovce, srdecním onemocnením, rakovine a dalsím chronickým chorobám.
Studie publikovaná v Mezinárodní zurnál obezity, podporily soucasné výsledky, které naznacují, ze v detství dochází k ADHD, je spojeno s obezitou - více symptomu, které deti zobrazují - cím vyssí je jejich riziko.
Napsal Kelly Fitzgerald

Cytisine je levná a úcinná pri pomáhání kourením

Cytisine je levná a úcinná pri pomáhání kourením

Tabex, lécivo s nízkými náklady, které obsahuje cytisin, náhrazka nikotinu odvozená z semen laburnum, ztrojnásobí pravdepodobnost, ze se clovek úspesne prestane kourit, ve srovnání s placebem, uvedli výzkumníci v casopisu New England Journal of Medicine (NEJM). Tabex je jiz více nez ctyri desetiletí k dispozici v cástech východní Evropy.

(Health)

iPad 2 muze zasahovat do srdecních implantátu, navrhuje studie

iPad 2 muze zasahovat do srdecních implantátu, navrhuje studie

Magnety v tabletách iPad 2 a jejich krytech jsou schopny zasahovat do srdecních implantátu, vcetne kardiostimulátoru, naznacuje nová, malá studie, která byla predstavena ve ctvrtek na 34. výrocních vedeckých zasedáních spolecnosti Heart Rhythm 2013. Výzkum provedla 14letá stredoskolská studentka Gianna Chienová ze Stocktonu, Kalifornie a její kolegové.

(Health)