cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Diagnostika ADHD se v USA zvysuje, tvrdí CDC

Nová studie ukazuje, ze pocet detí v letech 2011-12 s diagnózou ADHD je ve Spojených státech o 2 miliony vyssí v porovnání s rokem 2003-2004. Navíc 1 milion více amerických detí uzívá léky na poruchu nez dríve.

Studie byla provedena Centrami pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a je publikována v Ústavu pro prevenci a kontrolu nemocí Vestník Americké akademie detské a dospívající psychiatrie.

S vyuzitím údaju z Národního pruzkumu detského zdraví (NSCH) za období 2011-2012 výzkumníci vypocítali odhady poctu detí ve veku od 4 do 17 let, jejichz rodice informovali o tom, ze dostali diagnózu poruchy pozornosti s hyperaktivitou ( ADHD) od poskytovatele zdravotní péce.

Podle CDC je ADHD jednou z nejcastejsích detských neurobehaviorálních poruch a muze pretrvávat az do dospelosti. Príznaky ADHD zahrnují potíze s pozorností nebo kontrolu impulzivního chování.

Dalsí výsledky nedávné studie ukazují, ze u detí ve veku od 4 do 17 let v USA:

  • 6,4 milionu (11%) bylo hláseno rodici jako pacienti s diagnózou ADHD od zdravotníka, coz je mezi roky 2003-04 a 2011-12 nárust o 42%.
  • 3,5 milionu (6%) rodicu hlásilo, ze uzívají léky proti ADHD, coz je mezi roky 2007-08 a 2011-12 nárust o 28%.

Význam chápání lécebných vzorcu


Deti s diagnózou ADHD mají lepsí sanci na prosperitu ve svém osobním a akademickém zivote s vcasným zahájením behaviorální terapie, ríkají vedci.

Lécba ADHD casto zahrnuje lécbu, lécbu dusevního zdraví nebo obojí.

Vedci z CDC poznamenávají, ze deti s diagnózou ADHD mají nejlepsí sanci prosperovat ve svém osobním a akademickém zivote, kdyz dostanou rádnou lécbu.

Nicméne s nárustem poctu detí s diagnózou ADHD narustá také narustající zátez pro systém zdravotní péce v USA. Jako takoví výzkumníci tvrdí, ze úsilí o "porozumení diagnostickým a lécebným metodám ADHD je zaruceno."

Podle vedcu v CDC jsou deti casto diagnostikovány s ADHD v mladém veku. Ve studii bylo polovine detí s ADHD diagnostikováno ve veku 6 let, ale pacienti s váznejsími formami poruchy byli diagnostikováni dríve.

Susanna Visserová, hlavní autorka studie z CDC, ríká:

"Toto zjistení naznacuje, ze existuje velké mnozství malých detí, které by mohly tezit z raného zahájení behaviorální terapie, která je doporucována jako první linka lécby detí predskolního veku s ADHD."

Poskytnutí dalsího pohledu na lécbu ADHD ukazuje, ze témer 1 z 5 detí s ADHD nebylo léceno.

"Toto zjistení vyvolává obavy z toho, zda tyto deti a jejich rodiny dostávají potrebné sluzby," ríká Dr. Michael Lu ze Správy zdravotních zdroju a sluzeb (HRSA).

Je zajímavé, ze studie ukázala, ze státy se lisí, pokud jde o diagnostiku ADHD. Procento detí, které dostaly diagnózu ADHD, se pohybuje od 15% v Arkansasu a Kentucky az po 4% v Nevade.

"Podstatný podíl" dostávají lécbu

Prestoze zvýsení uvedené v údaji CDC muze nekteré osoby prekvapit, Dr. John T. Walkup v komentovaném komentári ke studii uvádí, ze stále existuje pozitivní zpráva.

Navzdory nárustu diagnózy ADHD v uplynulém desetiletí ríká, ze "odhad výskytu diagnostiky ADHD u CDC je velmi blízký prevalenci ADHD zalozené na komunite, jak bylo zjisteno ve vysoce kvalitních epidemiologických studiích."

Vzhledem k tomu, ze priblizne 70% aktuálne diagnostikovaných prípadu prijímá léky, znamená to, ze "podstatná cást osob s diagnózou ADHD dostávají lécbu."

Dodává, ze míra lécených ADHD je nizsí nez rychlost diagnostiky ADHD, coz naznacuje, ze existuje "model nedostatecné lécby ADHD, nikoli nadmerné lécby, jak se bezne myslí".

Dr. Walkup uzavírá:

"Je dulezité, aby se nereagoval na pojem diagnostiky a lécby, aniz by se zvázil celý obraz. Je absolutní kritické srovnávat soucasné diagnózy a míry lécby s odhady prevalence, aby nejlépe slouzily verejnému zdraví."

Zdravotní novinky dnes která byla nedávno popsána ve studii, která navrhla testy EEG mozkových vln, muze být uzitecná pri rozlisování podtypu ADHD.

Dvojitá mastektomie není nutná pro vetsinu zen, ríká studie

Dvojitá mastektomie není nutná pro vetsinu zen, ríká studie

Po diagnóze rakoviny prsu se mnoho zen rozhodne pro odstranení obou prsou, které se nazývají dvojité mastektomie. Ale nový výzkum z University of Michigan Comprehensive Cancer Center naznacuje, ze asi 70% zen to delá, ackoli jsou vystaveni velmi nízkému riziku rakoviny na zdravém prsu. Vedci, vedeni docentkou Sarah Hawleyovou, zverejnují své poznatky v JAMA Surgery.

(Health)

ADHD souvisí s pomalejsím vývojem mozku

ADHD souvisí s pomalejsím vývojem mozku

Podle studie provedené Národními institucemi zdravotní péce mají deti s poruchou pozornosti / hyperaktivity (ADHD) zkusenost s vývojovým zpozdením v celních oblastech mozku. Studie je publikována v biologické psychiatrii. Tým zkoumal 234 detí s ADHD a 231 normálne se rozvíjejících detí.

(Health)