cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Diagnostiky ADHD vzrostly o 24% za deset let

Sazby ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou) vzrostly za posledních deset let o 24%, uvedli výzkumníci z Kaiser Permanente Southern California Medical Group JAMA Pediatrics.
Autori, kterí provedli studii zdravotních záznamu na zdravotním plánu Kaiser Permanente v jizní Kalifornii, oznacili tento nárust za "velmi významný".
Studie provedená výzkumnými pracovníky z Northwestern Medicine hlásena v breznu / dubnu 2012 vydání Akademická pediatrie ze míra diagnostiky ADHD se za deset let zvýsila o 66%.

ADHD, u nichz se odhaduje, ze postihuje 4% az 12% detí ve skolním veku v USA, pretrvává v dospívání a dospelosti v priblizne 66% az 85% prípadu.
Odborníci si nejsou jisti, jaké jsou puvody ADHD. Domnívají se, ze je zpusobena kombinací genetických a environmentálních faktoru. Jedna studie, publikovaná v Mayo Clinic Proceedings ze mnohonásobná expozice anestezii v mladém veku byla spojena s vyssím poctem ADHD.

V této nejnovejsí studii, Darios Getahun, M.D., Ph.D. a skupina se rozhodla, zda se od roku 2001 v jizní Kalifornii zvýsila míra ADHD, a pokud ano, kolik. Shromázdili a vysetrovali lékarské záznamy pacientu od detí, které dostávaly péci v KPSC (Kaiser Permanente jizní Kalifornie) od ledna 2001 do konce prosince 2010.
Z 842 830 detí, které v tomto období dostávalo péci, bylo diagnostikováno 4,9% (39 200).
Dr. Getahun rekl:

"Závery naznacují, ze míra diagnostiky ADHD u detí ve zdravotním plánu se v prubehu casu výrazne zvýsila. Byly pozorovány neprimerene vysoké míry diagnostiky ADHD u bílých detí a výrazné zvýsení poctu cerných dívek."

Níze uvádíme nekteré z poznatku ze studie:
  • 2,5% detí bylo diagnostikováno s ADHD v roce 2001
  • 3,1% detí dostalo diagnózu ADHD v roce 2010
  • Od roku 2001 do roku 2010 doslo k nárustu procenta detí s potvrzenou ADHD o 24%
  • Od roku 2001 do roku 2010 se míra ADHD zvýsila z 4,7% na 5,6% u belozu, 2,6% na 4,1% u afroamericanu a 1,7% na 2,5% u hispaniku.
  • Behem stejného období zustal míra ADHD pro asijské a tichomorské ostrovy stejná
ADHD je castejsí u chlapcu nez dívky, dodali autori. Zjistili vsak, ze sexuální propast afroamerických detí postupne koncí.
Chlapci z domácností s vysokými príjmy mají nejvyssí míru ADHD.
Ve zpráve zverejnené Národním strediskem pro zdravotní statistiku, který je soucástí CDC (srpen 2011), bylo zjisteno, ze výskyt detí s diagnózou ADHD se zvýsil ze 7% na 9% vsech detí, coz predstavuje nárust o 28% v letech 1998-2000 2007-2009.
Napsal Christian Nordqvist

Studie na mysích dlázdí cestu pro úcinnejsí antidepresivum

Studie na mysích dlázdí cestu pro úcinnejsí antidepresivum

Deprese ovlivnuje blahobyt významného poctu dospelých ve Spojených státech. Prestoze léky jsou k dispozici k lécbe klinické deprese, nekteré z techto léku trvají dlouhou dobu k práci nebo mohou predstavovat zdravotní rizika z duvodu jejich vedlejsích úcinku. Nicméne nová studie o mysích pripravuje cestu k úcinnejsí lécbe deprese u lidí.

(Health)

Adcetris muze stát 4,500 dolaru za injekcní lahvicku nebo více nez 100 000 dolaru za lécbu lymfomem

Adcetris muze stát 4,500 dolaru za injekcní lahvicku nebo více nez 100 000 dolaru za lécbu lymfomem

Adcetris (brentuximab vedotin), nedávno schválený úradem FDA pro Hodgkinovu lymfom a systémový anaplastický lymfom s velkými bunkami, muze stát za lécbu více nez 100 000 dolaru nebo 4,500 dolaru za injekcní lahvicku. Podle obchodníku a výrobcu spolecnosti Seattle Genetics pacienti obvykle potrebují tri lahvicky v jedné dávce a sedm az devet dávek na jeden lécebný postup - náklady v rozmezí od $ 94,500 do $ 121,500.

(Health)