cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Historie závislostí v DNA kuráku muze ukázat riziko rakoviny

Kuráci zanechávají chemickou "stopu" své historie závislosti na povrchu DNA, coz muze slouzit jako míra jejich rizika vzniku rakoviny, ríkají výzkumníci z Velké Británie a Itálie, kterí predstavili své poznatky na konferenci v Liverpoolu ve Velké Británii , tento týden.
Zatímco základní genetický kód DNA zustává nezmenen, historie kourení opoustí stopu na povrchu DNA, coz je oznacováno jako "epigenetická modifikace". Epigenetické modifikace nemení základní genomický kód jako takový, ale ovlivnují jeho interpretaci.
James Flanagan, vedecký pracovník kampane proti rakovine prsu na Imperial College v Londýne, a kolegové, identifikovali radu míst v DNA krve, které nesou chemické znacky, které se tam dostaly v dusledku kourení.
Znacky postupne zmizí, jakmile se kurák vzdává zvyku, ale DNA se nikdy neodpovídá neznacené DNA nefajcice.
Flanagan ríká ve svém prohlásení:

"Tento výzkum muze pomoci vytvorit test, který bude schopen nahlízet na epigenetické informace cloveka na molekulární úrovni a podrobne merit pridané riziko rakoviny z expozic, jako je kourení."
Studie byla vyvolána nedávným zjistením, ze bylo zjisteno, ze jedno místo na genu F2RL3 je chemicky oznaceno (hypometylováno) v krevním genomu DNA od kuráku ve srovnání s bývalými a nikdy nefajcici.
Pro jejich vysetrování Flanagan a jeho kolegové provedli dve studie asociace na epigenech (EWAS) na krevní DNA, aby vyhledávaly chemické znacky ve zdravé populaci, která obsahuje odpovídající páry 374 zdravých jedincu, z nichz polovina vyvine rakovinu prsu nebo tlustého streva. Technologie, kterou pouzívají, se nazývá "Illumina 450K Methylation Beadchip".
Zkoumali vazby mezi prítomností znacek a statusem kourení, stejne jako riziko rakoviny.
Stejne jako tentýz dríve odhalený stítek ve F2RL3 objevili nekolik dalsích, které byly prítomny u kuráku, ale nebyly tak silné u bývalých a nikdy nekuricných.
Pouzitím samostatného testu (bisulfitové pyrosekvenování) na skupine 180 zdravých jedincu potvrdili sest znacek.
Rovnez nalezli jeden ze sesti znacek (v oblasti represorového genu AHRR genu pro aryl-uhlovodíkový receptor) v plicní tkáni soucasných kuráku, ale nikdy ne kuráky. Potvrdili to pri testování na mysích chovaných pro experimenty s expozicí kouri.
Zde bylo jedna významná souvislost s rizikem rakoviny prsu (po úprave fajcistního stavu) pro jednu znacku ("intergenní ostrov CpG na 2q37.1"), ale ne pro ostatní.

Predchozí studie nalezly vazbu mezi rizikem vzniku kourení a rakoviny tlustého streva, avsak dukazy mezi kourením a rakovinou prsu jsou slabé. Nicméne, Flanagan a kolegové naznacují, ze to pravdepodobne bude, protoze tyto studie nepouzívaly stejné genetické nebo epigenetické merení expozice koure.
Tým dává poznatky k dispozici ostatním vedcum, kterí chtejí provést dalsí výzkum vazeb mezi temito znackami a dosud neidentifikovanými riziky.
Flanagan vysvetluje, jak jejich objev otevírá novou cestu pro pouzití historie kourení cloveka jako zpusob, jak posoudit riziko rakoviny:
"Drívejsí výzkum kourení casto zádal lidi, aby vyplnili dotazníky, které mají své zjevné nedostatky a nepresnosti. Pomocí tohoto prístupu budeme moci precíst otisk prstu na DNA osoby, abychom nám vypráveli príbeh o tom, jak se jejich zvyk muze zmenit v prubehu jejich zivota. "
Vedci tvrdí, ze kourení je jen zacátek: není duvod, proc by dalsí studie nemohly otevrít tento prístup, aby se podíval na to, jak zmenila historie spotreby alkoholu jejich epigenom a do jaké míry by tyto modifikace mohly ovlivnit riziko rakoviny.
Napsal Catharine Paddock PhD

Elektrická náplast na cele by mohla lécit chronickou PTSD

Elektrická náplast na cele by mohla lécit chronickou PTSD

Poprvé, pokus u malé skupiny pacientu ukazuje, ze nový typ lécby epilepsie a deprese, který pouzívá externí nositelný elektrický stimulátor mozku, by mohl významne snízit závaznost chronické posttraumatické stresové poruchy. Slabý elektrický proud prochází patou cocky eTNS a stimuluje kraniální nervy, coz zpusobuje, ze vysílají signály do cástí mozku, které rídí náladu, chování a myslení.

(Health)

Sedm domácích prostredku pro dusnost

Sedm domácích prostredku pro dusnost

Obsahy Nápravné prostredky Príciny Zmeny zivotního stylu Kdy videt lékare Dýchavicnost, nebo dusnost, je, kdyz clovek má potíze s dostatkem vzduchu k dýchání. Muze se pohybovat od mírné az tezké. Lékarským termínem pro dusnost je dyspnoe. Navzdory tomu, ze je casté, muze být nepríjemné a úzkostné.

(Health)