cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Adderall Nedostatek nastavit Pokracovat

Adderall je stimulant pouzívaný k lécbe ADHD, ale je to také kontrolovaná látka kvuli návykovým vlastnostem drogy. DEA (Drug Enforcement Agency) sleduje a rídí, kolik základních slozek k výrobe drogy muze být distribuováno farmaceutickým spolecnostem.
Tato láhev-krk znamená, ze výrobci zustávají bez aktivních slozek, které potrebují pro výrobu léku pro komercní a lékarské pouzití. Je ironií, ze systém je speciálne navrzen tak, aby zabránil skladování kontrolovaných slozek a samotné drogy, které by mohly být zneuzity pro nedovolené pouzití.
DEA posuzuje, kolik legitimního pouzití je pravdepodobné pro rok, a proto uvolnuje smesné amfetaminové soli výrobcum. Avsak výrobci léku celí rostoucí poptávce a nacházejí se u DEA v loggerheads. V roce 2010 bylo pro drogu napsáno více nez 18 milionu predpisu, coz predstavuje nárust o 13 procent oproti predchozímu roku.
Tato droga se stala populární u studentu, kterí pravdepodobne nemeli ADHD, ale hledají predpisy, aby zvýsily koncentraci behem studia a vysetrení. To se stalo také populárním víkendovým party drogem, protoze clovek má pocit vedomí a sebevedomí, více soustredený a pri kombinování s jinými drogami, jako je alkohol nebo marihuana, delá lepsí "vysokou".
Skupiny pacientu a lékari se zacínají stezovat na nedostatek a obávají se, ze kvóty na rok 2012 budou puvodne pouzity k vyplnení objednávek v roce 2011, které jsou v systému. Výrobní proces samozrejme trvá i cas, takze muze trvat nekolik mesícu predtím, nez muze být nedostatek uvolnen. Zdá se, ze skutecní pacienti a lékarské praktiky trpí kvuli tomu, co lze oznacit jen jako vládní byrokracie.
Ruth Hughesová, generální reditelka detí a dospelých s poruchou pozornosti / poruchy hyaktivity (CHADD), uvedla:

"Velmi me znepokojuje budoucnost ... Zdá se, ze nikdo nemá dostatek inventáre, aby nás dostal v následujících mesících."

ADHD je velmi castá detská porucha, pricemz asi 9% detí z peti az sedmnácti trpí tímto problémem. ADHD a její lécby vyvolaly znacný spor, vcetne vstupu z dobre známých osob, jako je Neil Bush (bratr bývalého prezidenta), který se silne postavil proti lécení detí.
Výzkum ukazuje, ze léky proti ADHD pomáhají tem, kterí se nemohou soustredit ve skole, nebo jsou doma neslusní a hyperaktivní. V poslední dobe výzkum zacal ukázat, ze typický mladý muzský problém není tak nápadný u mladých zen, kterí se mohou jednoduse objevovat depresi nebo v práci. Proto muze být 9% údaj podhodnoceno, pricemz mnoho mladých dívek v soucasné dobe nerozpozná problém, dokud nejsou dospelí, nebo dokonce az do doby, kdy budou mít vlastní deti, kterí potrebují lécbu.
DEA trvala na tom, ze jeho kvóta pro rok 2011 je dostatecná, ale poté ji revidovala na vyssí hodnotu v prosinci, pricemz uvedla, ze:
"Zvysujeme agregát, abychom meli dostatek odpovedí na konkrétní spolecnosti, pokud jsou jejich zádosti o vetsí mnozství amfetaminových solí oprávnené a potrebné ... Spolecnosti mohou a pozadují více amfetaminových solí a my muzeme a reagovat na tyto pozadavky po celý rok . "

Jen zvýsením dostupné vnitrostátní kvóty se vsak okamzite nevztahuje na stíznosti výrobcu, které by mohly trvat nekolik mesícu DEA a umoznit individuální zádosti o nové slozky.
Na otázku, proc tento proces trvá tak dlouho, DEA vydala typickou reakci politického typu, která se nijak nelisí od skutecných problému:

"Snazíme se plnit obe mise a systém kvót je soucástí procesu, jak toho dosáhnout."

To není dost dobré, ríkají advokátní skupiny, které zacínají lobovat jak DEA, tak i drogy, aby jednou provzdy vyresily nedostatky. DEA kontroluje kolem 400 základních látek, krome svých derivátu, jako jsou soli a ethery.
Zatímco nekterí lékari mení své pacienty na alternativní léky, jako je Ritalin, nefunguje to pro kazdého. Prepnutí léku behem kritických okamziku lécby muze podkopat celkovou úcinnost.
Vezmeme si príklad Amy Alkonové, 47 let, který píse syndikovaný sloupec o datování a chování. Alkon zacal uzívat Adderall pro její ADHD, protoze Ritalin prestala pracovat pro ni dobre a ona ríká:
"Jel jsem do nejvetsích zdravotnických center v Los Angeles, volal jsem bezpocet lékáren a nemám pilulky. Nikdo nemá nic."

A zatímco díte muze mít ve tríde snízené stupne nebo být nervózní ve tríde, dospelá osoba, která se spoléhá na lécbu, aby udrzovala profesionální zivot a rozumný dusevní stav, by nemela mít moznost mít takový základní lék, je uzívána denne a je známo, ze je návyková, musí být velmi alarmující.
Není to poprvé, co vláda obvinuje z nedostatku drog. Prezident Obama nedávno vydal príkaz farmaceutickým spolecnostem a FDA, aby vyresili nedostatek generických injekcních léku, které výrobci nemohli vyrobit kvuli nedostatku povolení.
Napsal Rupert Shepherd

CT vysetrení související se zvýseným rizikem vzniku rakoviny

CT vysetrení související se zvýseným rizikem vzniku rakoviny

Analýza sedmi systému zdravotní péce v USA zjistila, ze expozice pediatrického zárení z CT vysetrení muze potenciálne zdvojnásobit riziko rakoviny zpusobené zárením. Studie, publikovaná v casopise JAMA Pediatrics, ukázala, ze pocet vysetrení CT u malých detí se od roku 1996 do roku 2005 více nez zdvojnásobil.

(Health)

"Alternativní dospívající témer 7krát casteji se pokusí o sebevrazdu"

"Alternativní dospívající témer 7krát casteji se pokusí o sebevrazdu"

Témer polovina "alternativních" dospívajících - tedy dospívajících, kterí se identifikují jako príslusníci goth, emo a punkové subkultury - sebeposkozování a témer 1 z 5 se pokusili o sebevrazdu, podle nového výzkumu. V predchozím výzkumu vedoucí autor nové studie - Robert Young, vedoucí vedecký pracovník výzkumu na oddelení spolecenských ved a lékarských ved v Rade lékarských výzkumu (MRC) na univerzite v Glasgow ve Spojeném království - nalezl souvislost mezi sebeposkozováním a dospívajícími Glasgow, kterí se identifikují s gothskou subkulturou.

(Health)