cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pridána fruktosa identifikovaná jako hlavní hnací rada epidemie typu 2 diabetes

Klinickí odborníci napadli soucasné pokyny týkající se stravy, pokud jde o pridanou spotrebu cukru, s cílem vyresit "zhorsující se epidemii diabetu 2. typu". Zejména oznacují fruktosu jako hlavní hnací sílu diabetu 2. typu.
"Odhadovaná spotreba cukru oslabených nápoju vzrostla z 10,8 galonu na osobu na rok v roce 1950 na 49,3 galonu v roce 2000," informují autori.

Nová zpráva zverejnená v Mayo Clinic Proceedings doporucuje, aby lidé nahradili zpracované potraviny obsahující vysoké mnozství pridaných cukru a fruktózy s celými potravinami, jako je ovoce a zelenina.

Soucasné pokyny od Lékarského ústavu umoznují, aby az 25% celkových denních kalorií pocházelo z pridaných cukru. Nicméne pridané cukry, jako je sacharóza a kukuricný sirup s vysokým obsahem fruktosy, jsou spojeny s vývojem cukrovky a dalsích metabolických poruch, které mohou zvýsit riziko kardiovaskulárních onemocnení.

V USA 1 z 11 lidí trpí diabetem typu 2 - celkem kolem 29 milionu dospelých. Celosvetove se pocet osob s diagnózou tohoto onemocnení v poslední dobe více nez zdvojnásobil, a to z 153 milionu lidí v roce 1980 na 347 milionu v roce 2008.

Dalsích 86 miliónu Americanu má prediabetes - oznacované také jako "hranicní" diabetes - pricemz jejich hladina cukru v krvi je vyssí nez by mela být.

"Priblizne 40% dospelých z USA má urcitý stupen inzulínové rezistence s projekcemi, ze témer stejný procentní podíl nakonec vyvine otevrený diabetes," ríká vedoucí autor James DiNicolantonio z Stredního Amerického srdce Institutu Saint Luke, Kansas City, MO.

Nebezpecí fruktózy

Po zhodnocení nekolika pozorovacích studií a klinických studií dospeli autori zprávy k záveru, ze nadmerná spotreba fruktózy zpusobuje inzulinovou rezistenci a narusuje metabolismus.

Ve srovnání s glukózou nebo skrobem autori zjistili, ze konzumace fruktózy nebo sacharózy - kombinace fruktózy a cukru - vede ke zvýsení hladin inzulínu v pustu a hladin glukózy na lacno.

Nedávné studie také zjistily, ze nahrazení skrobu pouze glukózou se sacharózou muze zvýsit riziko nezádoucích metabolických úcinku, jako je zvýsený cholesterol a krevní tlak. Tyto nezádoucí úcinky se stávají hlubsí se zvýseným podílem pridané fruktózy ve strave.

"Ve stávajících úrovních spotreba pridaného cukru a zejména spotreba pridané fruktózy napomáhají zhorsující se epidemii diabetu typu 2," ríká DiNicolantonio.

Prestoze fruktóza se nachází prirozene v celých potravinách, jako je ovoce a zelenina, v techto potravinách existuje v mnohem nizsích koncentracích nez ve zpracovaných potravinách.

Autori uvádejí, ze priblizne 75% vsech balených potravin a nápoju v USA obsahuje pridané cukry.

WHO doporucuje maximálne 10% denních kalorií pridávat cukry

"Prumerná denní spotreba fruktózy je nyní ve Spojených státech 83,1 g na osobu," uvádí autorové zprávy, "coz je pravdepodobne podhodnocení, protoze fruktóza nemusí být zverejnena na etiketách výzivy a mnozství, které se skutecne vyskytují ve zpracovaných potravinách, jsou vyssí nez si kdysi myslel. "

V soucasné dobe dietní pokyny Americké asociace na diabetes a smernice o stravovacích návycích pro rok 2010 pro americkou spolecnost nedoporucují omezit konzumaci pridaných cukru obsahujících fruktózu v zádném rozsahu. Navíc, jak smernice o stravování pro Americany z roku 2010, tak pokyny IOM umoznují pridání cukru, které tvorí cást denního príjmu kalorií.

Autori doporucují prísnejsí doporucení k ochrane lidí pred cukrovkou a jejími kardiovaskulárními dusledky. Doporucení Svetové zdravotnické organizace (WHO), ze pridané cukry by nemely obsahovat více nez 10% denního príjmu kalorií, nabízí úroven omezení, kterou by autori rádi videli víc.

"Neexistuje zádná biologická potreba pro pridané cukry ve strave, zejména ty, které obsahují fruktózu," uzavírají. "Na individuální úrovni muze být omezením spotreby potravin a nápoju, které obsahují pridané cukry, zejména pridané fruktosy, jednou z nejúcinnejsích strategií pro zajistení zdravého budoucího zdraví."

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii mysí, která zjistila, ze smes fruktózy a glukózy nalezená v kukuricném sirupu s vysokým obsahem fruktózy mela toxické úcinky na samicí mysi, kdyz byly konzumovány v dávkách úmerných strave mnoha Americanu.

Výdaje USA na zdravotní péci vykazují dramatické snízení rustu

Výdaje USA na zdravotní péci vykazují dramatické snízení rustu

USA vynakládají více penez na zdravotní péci na osobu nez na jakoukoli zemi sveta. Ackoli výdaje na zdravotní péci dríve rostly s vysokým rocním tempem, nová studie zverejnená v The Lancet uvádí, ze tento rust výdaju se v posledním desetiletí výrazne zpomalil. To se muze zdát prekvapivé vzhledem k tomu, ze v nedávné dobe bylo provedeno nekolik reforem zamerených na rozsírení pokrytí zdravotní péce v celé populaci USA, coz vedlo k poklesu poctu osob bez zdravotního pojistení 1.

(Health)

Strevní bakterie mohou zpusobit rakovinu odzbrojením imunitního systému

Strevní bakterie mohou zpusobit rakovinu odzbrojením imunitního systému

Nový výzkum predlozený na konferenci v tomto týdnu naznacuje, ze bezná bakterie zaludku se známými vazbami na duodenální vredy a rakovinu zaludku mohou vyvolat onemocnení odzbrojením cásti imunitního systému, který se podílí na potlacení zánetu. Silné dukazy z epidemiologického výzkumu - studie, které se zabývají výskytem onemocnení a moznými prícinami v populacích - a dukazy z molekulárních studií vedly k myslence, ze bakterie mohou zpusobit rakovinu.

(Health)