cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vse o akutní pankreatitide

Obsah

 1. Symptomy
 2. Lécba
 3. Príciny
 4. Strava
 5. Komplikace
 6. Diagnóza
 7. Výhled
Akutní pankreatitida je zánet pankreatu. Je to bolestivé, rozvíjí se rychle a v nekterých prípadech muze být smrtelné.

Nekteré mírné prípady se vyresí bez lécby, ale závazná akutní pankreatitida muze zpusobit potenciálne smrtelné komplikace. Míra úmrtnosti se pohybuje od méne nez 5 procent az pres 30 procent, v závislosti na tom, jak závazný je stav a zda dosáhl dalsích orgánu za pankreasem.

Akutní pankreatitida se odhaduje na 4,5 az 35 z kazdých 100 000 jedincu rocne. Tento údaj vsak nemusí zahrnovat mnoho mírných prípadu, které se vyresí bez lékarského hodnocení nebo lécby. Kazdý rok je ve Spojených státech 275 000 hospitalizací na akutní pankreatitidu.

Pancreas je dlouhá, plochá zláza umístená za zaludkem v horní cásti bricha. Produkuje trávicí enzymy a hormony, které regulují, jak telo zpracovává glukózu, napríklad inzulín.

Nejcastejsí prícinou pankreatitidy jsou zlucové kameny, ale nárust zneuzívání alkoholu souvisí s nárustem incidence. Alkohol nyní predstavuje priblizne 30 procent prípadu.

Akutní pankreatitida zacíná náhle, ale chronická pankreatitida se opakuje nebo trvá. Tento clánek se zamerí na akutní pankreatitidu.

Rychlé fakty o akutní pankreatitide

Zde jsou nekteré klícové body týkající se akutní pankreatitidy. Podrobnejsí informace naleznete v hlavním clánku.

 • Pankreatitida je rozdelena na akutní a chronické typy.
 • Pancreas provádí mnoho úkolu, vcetne tvorby trávicích enzymu.
 • Príznaky zahrnují bolest uprostred bricha, zvracení a prujem.
 • Nejcastejsími prícinami akutní pankreatitidy jsou zlucové kameny a zneuzívání alkoholu.

Symptomy


Ostrý a náhlý brisní bolest muze být známkou pankreatitidy.

Pacient obvykle trpí náhlým nástupem bolesti uprostred horní cásti bricha, pod hrudní kostou (hrudní kostí).

Zrídka se bolest poprvé projeví v dolní cásti bricha. Bude postupne intenzivnejsí, dokud nebude trvale bolet.

Bolest se muze dále zintenzivnit a stát se silným. Také se sírí do zadní cásti v priblizne polovine prípadu. Jíst muze zhorsit bolest.

Pankreatitida zpusobená zlucovými kameny se rozvíjí velmi rychle. Pokud je zpusobena alkoholem, príznaky se vyvíjejí pomaleji, v prubehu nekolika dnu.

Naklonení vpred nebo prevzetí fetální polohy (zkroucení) muze pomoci mírne snízit bolest. Kdokoli trpí neustálou bolestí by mel vyhledat lékarskou pomoc.

Mohou být také prítomny následující príznaky:

 • zvracení
 • nevolnost
 • prujem
 • ztráta chuti k jídlu
 • rychlý puls
 • bolest pri kasli, silné pohyby a hluboké dýchání
 • citlivost pri dotyku bricha
 • horecka a teplota nejméne 100 ° C (38 ° C)
 • zloutenka, kdy kuze a bílé oci nazloutlé nádech
 • bolesti nelze ulehcit ani se silnými léky proti bolesti
 • krevní tlak muze klesnout nebo stoupat, ale klesne, kdyz pacient stojí, nekdy zpusobuje mdlobu
Co je treba vedet o chronické pankreatitide?Pankreatitida muze být akutní nebo chronickáPrectete si ted

Lécba

Lécba akutní pankreatitidy bude záviset na tom, zda je mírná nebo závazná. V mírných prípadech je riziko komplikací malé. V závazných prípadech je riziko významné.

Lécba mírné akutní pankreatitidy

Cílem lécby je udrzení telesné funkce a zmírnení príznaku, kdyz se pankreas sám opravuje.

To zahrnuje:

 • Léky proti bolesti: Mírná akutní pankreatitida muze být stredne nebo tezce bolestivá.
 • Nasogastrické zkumavky: Trubice muze odstranit prebytecné tekutiny a vzduch jako lécbu nevolnosti a zvracení.
 • Cistení strev: Gastrointestinální trakt bude muset odpocívat nekolik dní, takze osoba nebude mít jídlo a pití ústami, dokud se jejich stav nezlepsí.
 • Zabránení dehydratace: Dehydratace casto doprovází pankreatitidu a muze zhorsit príznaky a komplikace. Tekutina se casto podává intravenózne po dobu prvních 24 az 48 hodin.

Tato osoba muze obvykle jít domu po asi 5 az 7 dnech.

Lécba závazné akutní pankreatitidy

Pri tezké akutní pankreatitide obvykle dochází ke smrti tkání nebo k nekróze. To zvysuje riziko sepse, závazné bakteriální infekce, která muze ovlivnit celé telo. Sepsa muze vést k poskození nebo poruse více orgánu.

Závazná akutní pankreatitida muze také zpusobit hypovolemický sok. Silná ztráta krve a tekutin muze zanechat srdci neschopné pumpovat dostatek krve do tela. Cásti tela se mohou rychle zbavit kyslíku. Je to zivot ohrozující situace.

Lécba tohoto druhu pankreatitidy zahrnuje:

 • Lécba v jednotce intenzivní péce (ICU): Injekce s antibiotiky mají za cíl zastavit vznik infekce v mrtvé tkáni.
 • Intravenózní kapaliny: Pomáhají udrzovat hydrataci a zabranují hypovolemickému soku.
 • Pomoc pri dýchání: Ventilacní zarízení pomuze pacientovi vdechnout.
 • Krmítka: Ty poskytují vhodnou výzivu. V tomto prípade zlepsuje predcasné podávání výsledky.
 • Chirurgická operace: V nekterých prípadech muze být nutné mrtvé tkáne chirurgicky odstranit.

Pacient zustane na JIP, dokud nebudou vystaveni riziku selhání orgánu, hypovolemického soku a sepse.

Lécba zlucových kamenu

Pokud by zlucové kameny zpusobily akutní pankreatitidu, muze se pacient podrobit operaci nebo endoskopické retrográdní cholangiopancreatografii (ERCP) po zlepsení jejich stavu.

Po odstranení zlucových kamenu muze být pacientovi doporuceno, aby dodrzoval zvlástní dietu ke snízení hladiny cholesterolu v krvi, protoze nadmerný cholesterol podporuje rust zlucových kamenu.

Americká gastroenterologická asociace doporucuje operaci k odstranení zlucníku u kazdého pacienta, který vyvine pankreatitidu z zlucových kamenu.

Lécba zneuzívání alkoholu

Pokud lékari zjistí, ze zneuzívání alkoholu je hlavní prícinou akutní pankreatitidy, pacientovi muze být nabídnut lécivý program pro zneuzívání alkoholu.

Príciny

Zlucové kameny, infekce a zneuzívání alkoholu jsou castými prícinami akutní pankreatitidy.

Zneuzívání alkoholu


Akutní pankreatitida je pomerne vzácná, ale muze být vázná.

Lidé, kterí po mnoho let konzumují alkohol, mohou vyvolat pankreatitidu. Vyssí spotreba se zdá být spojena s vyssí pravdepodobností chronické pankreatitidy.

Trypsin je trávicí enzym produkovaný v pankreatu v neaktivní forme.

Zneuzívání alkoholu muze zpusobit, ze trypsin se aktivuje, kdyz je stále uvnitr pankreatu, ale vedci si nejsou jisti, proc.

Vedci se domnívají, ze molekuly ethanolu ovlivnují bunky pankreatu, címz je predcasne aktivují trypsin.

Zlucové kameny

Zlucové kameny jsou malé, oblázkové útvary, které se vyvíjejí v zlucníku, casto pokud je v zluci prílis mnoho cholesterolu.

Nekdy mohou zlucové kameny uvíznout, kdyz vystupují z zlucových cest a do strev.

Tato blokáda také ovlivní pankreas a zabrání jí uvolnení enzymu do strev.

Pokud je akutní pankreatitida spojena s zlucovými kameny, obvykle se doporucuje odstranení zlucníku predtím, nez pacient opustí nemocnici.

Infekce

Bakteriální infekce, které mohou vést k akutní pankreatitide, zahrnují salmonelózu, typ otravy potravin zpusobenou bakterií Salmonella nebo legionárskou chorobou, infekce zpusobená bakterií Legionella pneumophila které se nacházejí v klempírských, sprchových hlavicích a vodních nádrzích.

Akutní pankreatitida muze být také zpusobena urcitými viry, jako je hepatitida B, príusnice, coxsackievirus, cytomegalovirus a virus varicella-zoster.

Dalsí mozné príciny jsou:

 • nekteré autoimunitní stavy, jako lupus nebo Sjogrenuv syndrom
 • genetické mutace, které zpusobují, ze nekterí lidé jsou náchylnejsí
 • zranení pankreatu
 • vysoké hladiny triglyceridu v krvi
 • vysoké hladiny vápníku v krvi

Více nez 10 procent vsech prípadu akutní pankreatitidy se nazývá idiopatická, coz znamená, ze neexistuje zádná zrejmá prícina.

Strava

U vetsiny lidí s akutní pankreatitidou neexistují zádné dietní omezení, ale osoba nemusí být schopna jíst po dobu nekolika dní nebo se nemusí vyhnout pevnému jídlu.

V nemocnici nekterí lidé mozná potrebují zkumavku.

Kdyz clovek znovu zacne jíst, bude pravdepodobne doporuceno, aby sledovali zdravou stravu s nízkým obsahem tuku a jíst malé a pravidelné pokrmy.

Je dulezité pít spousty tekutin, ale omezit kofein a vyhnout se alkoholu.

Americké dietní pokyny nabízejí rady o zdravé strave s nízkým obsahem tuku.

Komplikace

Pankreatitida muze vést k potenciálne smrtelným komplikacím.

Tyto zahrnují:

 • obstrukce zluci nebo pankreatického kanálu
 • úniku z pankreatického kanálu
 • pseudocysty, s rizikem prasknutí, krvácení nebo infekce
 • poskození pankreatu
 • pleurální výpotek
 • trombóza splenické zíly

Muze dojít ke zhorsení srdecního, plicního a ledvinového selhání. V závazných prípadech muze dojít k selhání orgánu priblizne 48 hodin po objevení príznaku. Bez lécby mohou vést k smrti. Je dulezité vyhledat lécbu co nejdríve, pokud nekdo projeví príznaky akutní pankreatitidy.

Diagnóza

Lékar se ptá pacienta na príznaky a zkoumá bricho. Pokud jsou nekteré oblasti bricha citlive dotceny, muze to znamenat akutní pankreatitidu.

Pri akutní pankreatitide budou brisní steny svalu tuhé. Kdyz posloucháte bricho se stetoskopem, muze být velmi málo nebo zádný strevní zvuk.

Krevní testy


Úrovne amylázy a lipázy mohou být vysoké v casných stádiích pankreatitidy.

Pokud jsou hladiny amylázy a lipázy v krvi vyssí nez normální, pacient bude s nejvetsí pravdepodobností poslán do nemocnice. Pancreas produkuje zvýsené hladiny obou chemikálií behem akutní pankreatitidy.

Krevní testy vsak nemusí být presné, pokud nejsou získány první nebo druhý den onemocnení. Je to proto, ze hladiny lipázy a amylázy jsou nejvyssí behem prvních nekolika hodin a po nekolika dnech se vrátí k normálu.

Amyláza se vrátí k normálu behem 3-7 dnu a lipáza se vrátí k normálu za 8-14 dní.

Dalsí vysetrení v nemocnici

K urcení rizika komplikací bude lékar chtít zjistit, jak je zánet pankreatu; lze provést následující zkousky:

 • ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopancreatografie): Endoskop (tenká, flexibilní trubice s kamerou na konci) je vlozena do trávicího systému. ERCP muze pomoci urcit presnou polohu zlucového kamene.
 • Ultrazvukové vysetrení: Vysokofrekvencní zvukové vlny vytvárejí obraz na monitoru pankreatu, zlucníku a okolí.
 • CEN (kontrastní pocítacová tomografie): Ty se pouzívají k fotografování stejné oblasti z mnoha úhlu; tyto jsou pak spojeny, aby vytvorily 3-D obraz. Testy CECT mohou pomoci identifikovat zánet slinivky, sber tekutin a jakékoli zmeny v hustote zlázy.
 • Rentgen hrudníku: Lékar muze narídit rentgenové vysetrení na hrudníku, aby zjistil, zda jsou v oblasti zhroucené plicní tkáne nebo hromadení tekutiny v hrudní dutine.

Výhled

Akutní pankreatitida obvykle po nekolika dnech trvá lécbu, ackoli nekterí lidé pravdepodobne potrebují zustat v nemocnici po urcitou dobu, v závislosti na prícine a závaznosti príznaku.

Antibiotikum není lepsí pro kasel, nekomplikované infekce hrudníku nez léky

Antibiotikum není lepsí pro kasel, nekomplikované infekce hrudníku nez léky

Amoxicilin, který antibiotikum casto predepisují perzistující kasel zpusobený nekomplikovanými infekcemi na hrudníku, jako je bronchitida, není úcinnejsí pri zmírnování príznaku nez vubec zádné léky ani u starsích pacientu. Toto bylo zjistení nejvetsí randomizované placebem kontrolované studie s antibiotiky pro infekce dolních cest dýchacích (LRTI).

(Health)

Pro pacienty, kterí celí respiracnímu selhání Levosimendan muze nabídnout alternativní lécbu

Pro pacienty, kterí celí respiracnímu selhání Levosimendan muze nabídnout alternativní lécbu

Výzkumníci z Nizozemska provedli studii, která odhalila, ze lidé trpící slabostí dýchacích svalu, která casto doprovázejí chronické nemoci, jako je chronická obstrukcní plicní nemoc (COPD), mohou mít uzitek z levosimendanu, léku citlivého na vápník, který muze zlepsit funkci svalu.

(Health)