cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akutní pacienti s poranením plic se nevytvárejí z dietních doplnku a mohou být dokonce poskozeni jejich uzíváním

Podle setrení v JAMA, na rozdíl od objevu predchozích vysetrení, nová studie ukázala, ze jedinci, kterí dostávali doplnky stravy, jako jsou antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny po akutním poskození plic, jako je sepse nebo pneumonie, byly na ventilátorech déle, dnu v jednotce intenzivní péce (ICU) a mel statisticky významne vyssí riziko úmrtí.
Zpráva má být zverejnena brzy online, aby byla doprovázena její prezentací na schuzce Evropské spolecnosti pro medicínu intenzivní péce, která se konala v Berlíne.
Vedci napsali:

"Pacienti s rizikem akutního plicního poskození (ALI) mají hladinu omega-3 (n-3) priblizne 25% normálu a pacienti se stanovenou hodnotou ALI mají n-3 hladiny az 6% normální, coz naznacuje potenciální roli n-3 dieta pro pacienty s ALI. "

Predklinické údaje naznacují, ze kyselina n-3 mastné kyseliny eikosapentaenová (EPA) spolecne s kyselinou n-6-linolenovou (GLA, mastná kyselina) muze být prospesná u jedincu s ALI. Pacienti s ALI nebo s sepsem indukovaným respiracním selháním se úcastnili trí randomizovaných kontrolovaných vysetrení. Tyto studie ukázaly souvislost mezi podáváním orální formulace bohaté na antioxidanty, n-3 mastné kyseliny a GLA a do jisté míry zlepsené výsledky. Tyto doplnky stravy mohou upravit systémovou zánetlivou odpoved, stejne jako zvysovat okyslicení a výsledky u jedincu s akutním poskozením plic. Je vsak obtízné tyto výsledky prekládat z duvodu malých velikostí vzorku a omezených osetrených vysetrení pouze jedincu, kterí tolerovali úplný orální prípravek.
MUDr. Todd W. Riceová, lékarská skola Vanderbilt University, Nashville, Tenn. A kolegové, provedla vysetrení s cílem analyzovat úcinky doplnení n-3 mastných kyselin, antioxidantu a GLA o klinických výsledcích u jedincu trpících ALI ve studii fáze 3. Jejich teorie spocívala v tom, ze pri uzívání velké dávky techto doplnku, dvakrát denne, by se snízily zánetlivé mediátory, zvýsil se pomer n-3 k n-6 mastným kyselinám a zlepsily se nekteré klinické výsledky.

Randomizovaná, placebem kontrolovaná multicentrická studie, studie OMEGA, byla provedena od ledna 2008 do února 2009 ve 44 nemocnicích v rámci síte ARDS pro klinické studie v rámci Národního srdce, plic a krevní skupiny. Do studie se zúcastnilo 272 dospelých, kterí byli do 48 hodin od vývoje akutního poskození plic, vsichni vyzadovali mechanickou ventilaci a jejich lékari meli v úmyslu zahájit orální suplementaci. Intervence zahrnovala pacienty uzívající perorální doplnení n-3 mastných kyselin (kyselina docosahexaenová [DHA] a EPA), GLA a antioxidanty dvakrát denne ve srovnání s isokalorickou kontrolou. Pocátecní namerený výsledek byl pocet dnu (z 28) pacientu bez ventilátoru.
Úcastníci byli náhodne zarazeni do dvou skupin, 143 úcastníku dostalo n-3 doplnek a 129 úcastníku dostalo isokalorickou kontrolu. Pri prvním vysetrení vsak vysetrování bylo zastaveno kvuli zbytecnosti. Vsichni úcastníci dostali úplné následné sledování bud k propustení do nemocnice, nebo do 60. dne.
Plazmatické hladiny EPA zustalo nezmeneny u úcastníku kontrolní skupiny, ale u pacientu ve skupine n-3 se skupina zvýsila o 8krát ve dnech 3, 6 a 12. Zjistili, ze úcastníci doplnkové skupiny n-3 mají méne ventilátor- den po 28 dnech (14,0 dnu) ve srovnání s kontrolní skupinou (17,2 dne). Dodatecná skupina mela také méne dnu bez ICU (14,0 dnu) ve srovnání s 16,7 dnech v kontrolní skupine.

Autori písí:
"Skupina n-3, 38 ze 143 pacientu (26,6%) zemrelo pred 60. dnem nebo nemocnicní výtok, ve srovnání s 21 z 129 (16,3%) v kontrolní skupine. úmrtnost na ALI, skupina n-3 mela 25,1% 60-denní úmrtnost oproti 17,6% v kontrolní skupine [ne statisticky významné]. "

Navíc n-3 doplnek nezlepsil funkci nepulmonálních orgánu ani nezabránil infekcím získaným v nemocnici. Prípady gastrointestinální intolerance byly castejsí u úcastníku, kterí dostávali prípravek n-3.

Vedci dospeli k záveru:
"Tato studie naznacuje, ze dvakrát denne enterální doplnení n-3 mastných kyselin, GLA a antioxidantu mení plazmatické hladiny n-3 mastných kyselin, ale nezlepsuje klinické výsledky nebo biomarkery systémového zánetu u pacientu s ALI a ve skutecnosti muze být skodlivý."

Deborah J. Cooková, MD, MSc z McMaster University Health Sciences Center, Hamilton, Ontario, a Daren K. Heyland, MD, M.Sc., University of Queens, Kingston, Ontario, Kanada, písou v související zpráve ze je zapotrebí dalsího výzkumu ohledne pouzívání farmakonutrice.
"Translacní výzkum, který byl pouzit v rámci studie OMEGA, objasní její úcinky na jejich zánetlivé, imunologické, metabolické a jiné procesy. intervence delají více dobrého nez skodu, které pusobí více skod nez dobra a které skutecne nemají zádný úcinek. Interdisciplinární spolupráce zahrnující základní principy výzivy bude zapotrebí k urychlení generování nových znalostí. V soucasné dobe mezinárodní audity výzivové praxe naznacují, ze pouzití tyto a dalsí farmakokinetické látky jsou nízké.Pokud a kdy bude cas zesílen, plody techto prací budou sklízeny v aktivitách prekládání znalostí, které povedou ke zlepsení kvality, aby se zlepsila péce o kriticky nemocné pacienty po celém svete. "

Napsal Grace Rattue

Barevná smes v ovoci a zelenine by mohla snízit riziko rakoviny plic u kuráku

Barevná smes v ovoci a zelenine by mohla snízit riziko rakoviny plic u kuráku

Sloucenina nacházející se v pomerancích, sladkých paprikách a jiných ovoce a zelenine muze podle nové studie snízit riziko vzniku rakoviny plic souvisejících s kourením. Beta-kryptoxanthin - nacházející se v pomerancích, sladkých paprikách a jiném ovoci a zelenine - muze pomoci snízit riziko vzniku rakoviny plic.

(Health)

Jíst horké cervené chilli papricky nám mohou pomoci zít déle

Jíst horké cervené chilli papricky nám mohou pomoci zít déle

Nový výzkum prinásí nekteré dobré zprávy pro milovníky korenených potravin poté, co zjistil, ze jíst horké cervené chilli papricky muze pomoci prodlouzit zivotnost. Spotreba horké cervené papriky muze snízit riziko úmrtí, ríkají vedci. Studie více nez 16 000 lidí ve Spojených státech ukázala, ze jedinci, kterí konzumovali cervené chilli papricky, mely nizsí riziko úmrtí ze vsech prícin v prumeru 18 let nez ti, kterí nejezeli korenená jídla.

(Health)