cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akutní srdecní selhání: Co potrebujete vedet

Obsah

 1. Typy srdecního selhání
 2. Príciny
 3. Symptomy
 4. Diagnóza
 5. Lécba
Akutní srdecní selhání je onemocnení, které narazí a bez predchozích príznaku.

Lékarská definice akutní podle MediLexicon je "zdravotní efekt, obvykle rychlý nástup, krátký, ne prodlouzený, nekdy volne nazývaný vázný".

Tento clánek se zabývá prícinami, príznaky a dalsími fakty týkajícími se akutního srdecního selhání, které lidem pomohou pochopit tento stav lépe.

Typy srdecního selhání


Akutní srdecní selhání je srdecní selhání, které se vyskytuje náhle a nekdy bez varování.

Srdcové selhání je neschopnost srdce pumpovat dostatek krve k obsluze telních potreb. Muze být akutní nebo chronická. Chronické srdecní selhání se vyvíjí pomalu, zatímco akutní dochází náhle.

Srdce je slozitý orgán. Kazdá porucha muze nastat bud na levé nebo pravé strane, nebo na obou.

Srdce má ctyri komory, které pracují v rytmu k pumpování krve kolem tela. Pokud tyto komory ztuhnou, nemusí se dostatecne naplnit. Pokud je srdce, které je sval, prílis slabé, jeho komory se mohou protáhnout a nepracují správne.

Levý srdecní selhání je nejcastejsím typem srdecního selhání se symptomy, které zahrnují dusnost.

Tento typ lze rozdelit na systolické a diastolické srdecní selhání:

 • Systolický úcinek ovlivnuje levou komoru a zastavuje její správné cerpání. Je spojena s akutním srdecním selháním.
 • Diastolické srdecní selhání je zpusobeno problémem s naplnením krve v levé komore.

Pravé srdecní selhání muze nastat samo o sobe, ale casto se vyskytuje vedle selhání srdce v levé strane. Duvodem je to, ze selhání levé komory zpusobuje tlak na pravé strane, coz vede k poskození.

Jak poznat a lécit srdecní záchvatKliknete zde a dozvíte se o infarktech, které se lisí od srdecního selhání.Prectete si ted

Príciny

Neexistuje zádná prícina akutního srdecního selhání. Takze, co muze vést nekdo, kdo vypadá zdrave, ze má tento zdravotní stav?

Akutní srdecní selhání muze být zpusobeno jednou z následujících prícin:

 • alergická reakce
 • krevní srazenina v plicích
 • komplikace kardiopulmonálního bypassu
 • srdecní infarkt nebo infarkt myokardu
 • infekce
 • tezce nepravidelný srdecní tep
 • virus, který poskozuje srdce

Rizikové faktory

Existuje nekolik rizikových faktoru, které samostatne nebo spolecne zvysují pravdepodobnost selhání srdce. Jeden rizikový faktor muze stacit ke spustení srdecního selhání.

Mezi rizikové faktory patrí:

 • ischemická choroba srdecní
 • diabetes
 • léky na diabetes a nekteré dalsí léky
 • infarkt
 • srdecní vady
 • vysoký krevní tlak
 • nepravidelný srdecní tep
 • problémy s ledvinami
 • spánková apnoe a dalsí problémy s dýcháním pri spánku
 • naduzívání alkoholu a nekterých rekreacních drog
 • virová infekce

Symptomy


Symptomy akutního srdecního selhání mohou zahrnovat otok zaludku, nevolnost a kasel.

Zatímco mnoho príznaku akutního srdecního selhání je sdíleno s jinými typy srdecního selhání, jsou casteji zrejmé.

Muze se napríklad objevit náhlé zdurení zaludku a nohou a zadrzování tekutin, coz zpusobuje rychlý prírustek hmotnosti. Muze se také objevit nevolnost nebo ztráta chuti k jídlu.

Jiné príznaky akutního srdecního selhání mohou zahrnovat:

 • kasel a sípání
 • snízená schopnost koncentrace
 • únava
 • nepravidelný nebo rychlý srdecní tep
 • dusnost
 • slabost

Diagnóza

Chcete-li diagnostiku dosáhnout, lékar provede fyzickou prohlídku a podívá se na anamnézu pacienta.

Budou pouzívat stetoskop, aby poslouchali srdce, aby zkontrolovali abnormální rytmy a do plic, aby zkontrolovali dopravní zácpy.

Lékar muze zkontrolovat bricho, nohy a dokonce i zíly v krku kvuli zadrzení tekutin. Konecne si mohou objednat dalsí testy, jako napríklad:

 • angiogram
 • rentgen hrudníku
 • Vysetrení CT nebo MRI
 • krevní testy
 • echokardiogram
 • elektrokardiogram (EKG)
 • stresová zkouska

Lécba

Lékari mají na výber, jak se chovají s nekým s akutním srdecním selháním. Lécba zahrnuje léky, chirurgii a zdravotnické prostredky. Lékar muze rovnez doporucit zmeny v zivotním stylu cloveka.

Léky

V mnoha prípadech je pro zvládnutí srdecních potízí nutná kombinace alespon dvou léku. Nekteré z nich zahrnují léky, které provádejí následující:

 • rozsírení krevních cév, snízení krevního tlaku a zvýsení prutoku krve
 • snízit krevní tlak a zpomalit srdecní frekvenci, normalizovat srdecní rytmy
 • posílení kontrakcí a zpomalení srdce
 • zabránit zadrzení vody
 • nizsí cholesterol
 • tenké krve ke snízení rizika tvorby srazenin a výskytu mrtvice

Hospitalizace, chirurgie a zdravotnické prostredky


Hospitalizace je pravdepodobné pro akutní srdecní selhání a existuje mnoho ruzných druhu lécby k dispozici.

Nemocnicní péce je dulezitým aspektem lécby akutního srdecního selhání, protoze mnoho lidí bude hospitalizováno pro tento stav.

Typy srdecní chirurgie a zdravotnických prostredku, které lze pouzít k lécbe akutního srdecního selhání, zahrnují:

 • Kardiologická resynchronizacní terapie nebo biventrikulární kardiostimulátor: Jedná se o zarízení, které pouzívá elektrické impulzy, které pomáhají úcinneji pumpovat srdecní komory.
 • Koronární bypass: Krevní céva je prevzata z jiné cásti tela, aby pracovala jako nová cesta k prokrvení vynechané ucpané tepny.
 • Srdcové pumpy: Mechanická zarízení, která udrzují lidi nazivu, zatímco cekají na transplantaci srdce, nebo pomáhají lidem, kterí nemohou mít transplantaci.
 • Transplantace srdce: Chirurgie pro srdecní onemocnení, pri které nedojde k zádné jiné lécbe. Cekání na srdce dárce muze být zdlouhavé.
 • Výmena nebo opravy srdecní chlopne: Lécba vadné srdecní chlopne.
 • Implantabilní defibrilátory kardioverteru (ICD): ICD jsou umísteny pod kuzi pro monitorování srdecního rytmu. Pokud se rytmus zmení nebezpecne, ICD jej sokuje zpátky do normálního rytmu.
 • Kyslík: Pacienti v nemocnici dost casto potrebují. Nekterí mohou vyzadovat doplnkový kyslík, jakmile se vrátí domu.

Zmeny zivotního stylu

Jedná se o zmeny, které mohou lidé udelat ke snízení rizika srdecního selhání:

 • Kazdodenní kontrolu telesné hmotnosti. Zisk muze znamenat zadrzení tekutiny.
 • Jíst méne soli. Sul podporuje zadrzování vody.
 • Ztráta hmotnosti v prípade nadváhy nebo obezity.
 • Omezování tekutin, zejména alkoholu. Mnoho léku na srdce se nesmí mísit s alkoholem.
 • Omezení mnozství spotrebovaného cholesterolu a tuku.
 • Snizování stresu vyrovnáváním cvicení, meditace a odpocinku.
 • Zastavení kourení, které zvysuje srdecní frekvenci, snizuje hladinu kyslíku v krvi a zvysuje krevní tlak. Kuráci nejsou povazováni za transplantaci srdce.
 • Více cvicení pro posílení srdce.

Zmeny zivotního stylu je treba provést po projednání s lékarem.

Výhled

Výhled pro osoby s akutním srdecním selháním závisí na celkovém zdravotním stavu spolu s prícinou a závazností jejich onemocnení.

Je mozné a pravdepodobné, ze clovek muze lécit léta pri uzívání léku na srdce.

Nicméne, výhled pro cloveka by mohl být méne jistý, jestlize jejich srdecní selhání vede k poskození ledvin nebo jater nebo jiným závazným problémum, jako je krevní srazenina.

Bydlení v obojzivelném prostredí by mohlo být nebezpecné, ve Velké Británii

Bydlení v obojzivelném prostredí by mohlo být nebezpecné, ve Velké Británii

Venkovský zivot nemusí být tak idylický, jak se zdá, vzhledem k tomu, ze riziko traumatické smrti v Ambridge, fiktivní vesnice v seriálu BBC The Archers je mnohem vyssí nez celostátní prumer. Studie zverejnená ve Vánocním vydání na bmj.com uvádí, zda "lucistníci" byli více verní zivotu a smrti nez televizní seriály.

(Health)

Deprese, spatný obraz tela výsledkem negativního hovoru o hmotnosti

Deprese, spatný obraz tela výsledkem negativního hovoru o hmotnosti

Nová studie, zverejnená online v casopise Journal of Applied Communication Research (Národní komunikacní sdruzení), ukazuje, ze rozhovory, v nichz se lidé vnímá jako tuk, mohou být skodlivá pro jejich dusevní zdraví. "Fat talk", tj. Rituální rozhovory o vlastních nebo jiných telech lidí, muze mít za následek snízení telesné sebeúcty a vyssí úrovne deprese.

(Health)