cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akutní koronární syndrom: Co potrebujete vedet

Obsah

 1. Typy
 2. Symptomy
 3. Rizikové faktory
 4. Diagnóza
 5. Lécba
Akutní koronární syndrom popisuje radu stavu spojených s náhlým, snízeným prutokem krve do srdce.

Zablokování muze být náhlé a muze dojít v jednom okamziku, nebo muze prijít a prejít po urcitou dobu.

Stav se objevuje kvuli nahromadení mastných usazenin v a na stenách koronárních tepen. Tyto tepny jsou zodpovedné za dodávání kyslíku a zivin do svalu srdce.

Srdcí svaly potrebují trvalé a trvalé zásobování kyslíkem bohatou krev. Krevní srazenina je nejcastejsí prícinou blokované koronární arterie.

Typy


Angina a srdecní záchvaty jsou typy akutního koronárního syndromu.

Akutní koronární syndrom se pouzívá k popisu trí typu onemocnení koronární arterie:

 • Nestabilní angina pectoris
 • Infarkt infarktu myokardu nebo srdecní záchvat (NSTEMI) bez ST-segmentu
 • Infarkt myokardu nebo infarkt myokardu s elevací ST-segmentu (STEMI)

Pokud je prívod kyslíku do bunek prílis nízký, bunky srdecních svalu mohou zemrít.

Nedostatek krevního zásobení jakékoli tkáne se nazývá ischémie. Smrt bunek vede k poskození svalové tkáne a to je srdecní infarkt nebo infarkt myokardu.

V nekterých prípadech bunky neumírají, ale poskození zpusobené nedostatecným prívodem kyslíku vede ke svalum srdce, které nefungují správne nebo efektivne. Problém muze být docasný nebo trvalý. Nestabilní angina je termín pouzívaný k popisu stavu, kdy akutní koronární syndrom nevede ke smrti bunek.

Umístení blokády, doba, po kterou je prutok krve zablokován, a mnozství poskození, které nastane, urcuje typ akutního koronárního syndromu. Lékari klasifikují koronární syndromy na základe:

 • Prítomnost urcitých látek v krvi uvolnených poskozeným srdcem
 • Symptomy
 • Výsledky elektrokardiografie (EKG)

Správná klasifikace je dulezitá zejména pri výberu správné lécby.

Vse, co potrebujete vedet o angine pectorisZjistete více o angine pectoris a jejích úcincíchPrectete si ted

Symptomy


Mezi rizikové faktory spojené s akutním koronárním syndromem patrí kourení a obezita.

Známky a príznaky akutního koronárního syndromu obvykle zacínají rychle, nekdy bez varování a mohou upozornit osobu, ze neco není v porádku. Mezi bezné príznaky patrí:

 • Bolest na hrudníku nebo nepohodlí
 • Bolest nebo nepohodlí v jedné nebo obou ramenech, na zádech, celisti, krku nebo zaludku
 • Dýchavicnost
 • Závrate nebo pocit slabosti
 • Spatné trávení
 • Nevolnost nebo zvracení
 • Pocení

Tyto príznaky jsou velmi závazné a osoba by mela okamzite vyhledat okamzitou lécbu. Bolest na hrudi zpusobená akutními koronárními syndromy se muze náhle objevit bez varování, ke kterým dochází behem infarktu.

V jiných prípadech muze být bolest nepredvídatelná a muze se zhorsovat i po odpocinku, coz je symptom nestabilní anginy pectoris. Bolest na hrudníku nebo nepohodlí je obvykle nejcastejsím príznakem akutního koronárního syndromu, ale príznaky a príznaky se lisí v závislosti na veku, pohlaví a prítomnosti jiných zdravotních stavu.

Rizikové faktory

Existují urcité rizikové faktory spojené s akutním koronárním syndromem, o nichz by si lidé meli být vedomi. Mezi rizikové faktory patrí:

 • Starsí vek - muzi ve veku 45 let nebo starsí, zeny ve veku 55 let nebo starsí
 • Vysoký krevní tlak nebo cholesterol
 • Kourení
 • Nedostatek fyzické aktivity
 • Nezdravá strava, obezita nebo nadváha
 • Diabetes
 • Rodinná historie

Diagnóza

Chcete-li provést rychlou a presnou diagnózu, bude lékar provádet testy, stejne jako informovat o vsech príznacích a predchozí anamnéze. Typické testy zahrnují:

 • Elektrokardiogram (EKG): Tento test merí elektrickou aktivitu v srdci pres elektrody pripojené k pokozce. Abnormální nebo nepravidelné impulsy mohou naznacovat spatnou funkci srdce kvuli nedostatku kyslíku pro srdce. Nekteré elektrické signální vzory mohou také pomoci urcit polohu zablokování.
 • Krevní testy: Nekteré enzymy mohou být detekovatelné v krvi, pokud bunecná smrt vede k poskození srdecní tkáne. Pozitivní výsledek naznacuje srdecní záchvat.
 • Kardiální perfuzní vysetrení: Toto vysetrení muze ukázat, jestli srdce dostává dostatek krve a muze zkontrolovat oblasti poskození po infarktu.

Informace z techto testu, stejne jako skutecné príznaky a príznaky, se pouzívají k diagnostice akutního koronárního syndromu a urcují, zda by mel být klasifikován jako srdecní infarkt nebo nestabilní angina pectoris.

Lékari mohou pouzít dalsí testy k urcení, zda je zapotrebí dalsí lécba nebo jestlize jsou prítomny dalsí problémy se srdcem.

Nekterí lékari mohou objednat osobu, která by nosila Holter monitor, který zaznamenává elektrickou aktivitu srdce po dobu 24 hodin. Monitor pomáhá zjistit, zda osoba má abnormální srdecní rytmy nebo období nedostatecného zásobování krví, které nemusí mít zádné príznaky.

Mohou být objednány dalsí testy, které vyloucí jiné príciny a pomohou lépe lécit osobu.

Lécba


Akutní koronární syndrom je naléhavá lékarská péce a lékarská péce by mela být okamzite vyhledána.

Jedná se o zdravotní nouzi. Okamzitá lécba je urcena pro akutní koronární syndrom. Mezi krátkodobé cíle patrí zmírnení bolesti a zlepsení prutoku krve, které pomuze obnovit funkci srdce co nejrychleji.

Mezi dlouhodobé cíle patrí zlepsení celkové srdecní funkce, zvládnutí rizikových faktoru a snizování rizika srdecního záchvatu. Typická lécba zahrnuje kombinaci léku a chirurgických výkonu.

Mezi léky patrí:

 • Nitroglycerin
 • Antiagregacní léky
 • Beta-blokátory
 • Inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin (ACE)
 • Blokátory angiotenzinových receptoru (ARB)
 • Statiny

Lidé, kterí volají na pohotovostní sluzbu, mohou být pouceni, aby uzívali aspirin v ambulanci. Pokud léky nezmírní problémy a neobnoví správnou funkci krve, muze být nezbytná angioplastika a stenting, stejne jako koronární bypass.

Zmeny zivotního stylu

U nekterých lidí muze být zabráneno akutnímu koronárnímu syndromu. Srdecní onemocnení muze vést prímo k akutnímu koronárnímu syndromu, ale ti, kterí nemají onemocnení srdce, se mohou ochránit tím, ze procvicují zdravý zivotní styl:

 • Po zdravé strave: Jíst stravu, která zahrnuje ovoce, zeleninu, celozrnné a chudé bílkoviny.
 • Zákaz kourení: ti, kterí kourí, mohou vyzkouset léky a poradenství, aby jim pomohli opustit.
 • Být aktivní: zapojení se do pravidelného cvicení, aby zustal fyzicky v porádku. Lidé by meli usilovat o mírné cvicení nejméne 2-3 hodiny týdne.
 • Venujte pozornost císlum: Lidé by meli znát jejich krevní tlak a hladinu cholesterolu a pochopit, co znamenají císla, stejne jako optimální rozmezí.
 • Udrzování zdravé hmotnosti.
 • Pití alkoholu v uklidnení: Pít víc nez jeden nebo dva alkoholické nápoje denne muze zvýsit krevní tlak.

Lidé, kterí meli v minulosti problémy, jako je srdecní záchvaty, mohou být také instruováni, aby navíc ke svým kazdodenním lékum uzívali jedno díte aspirin. Aspirin pomáhá predcházet vzniku krevních desticek a pomáhá snízit riziko vzniku druhého srdecního záchvatu o priblizne 22 procent.

Pri zmenách zivotního stylu a správné lécbe je mozné zabránit akutnímu koronárnímu syndromu nebo lécit a vést normální zivot.

Úrovne vitamínu D klesají behem zimních mesícu u zen se zdravotními stavy

Úrovne vitamínu D klesají behem zimních mesícu u zen se zdravotními stavy

Zeny se zdravotním problémem, jako je artritida a diabetes, mají mnohem vetsí pravdepodobnost, ze v zime budou mít nedostatecné mnozství vitaminu D, nez v léte, uvádí nový výzkum, který byl predstaven na výrocním zasedání Spolecné spolecnosti pro klinickou patologii (ASCP). Zdravotní odborníci jiz dlouho vedí, ze hladina vitaminu D u vsech lidí klesá v zime, zejména v severní cásti zeme.

(Health)

Chcete porozumet spojení Mind-Body? Studie Shakespeara

Chcete porozumet spojení Mind-Body? Studie Shakespeara

Podle studie dr. Kennetha Heatona publikovaného v Lékarských humanitách by mnoho lékaru melo prospech ze studie Shakespeara, aby lépe porozumeli spojení mysli a tela, protoze Shakespeare byl mistrem pri zobrazování hlubokých emocních rozrusení ve fyzických symptomech jeho postav. Pro jeho studium se Kenneth Heaton, lékar a vydavatel, který se vydal na tvorbu Williama Shakespeara, rozhodl hledat dukaz psychosomatických príznaku systematicky analyzovat 42 Shakespearových významných del a 46 jeho soucasníku.

(Health)