cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura je "bezpecná a úcinná" pro chronickou bolest u detí

Lécba detí s chronickou bolestí je nárocná; existují omezené dukazy o úcinnosti lécby ulehcující bolesti u této populace. Ale podle nového výzkumu muze být akupunktura bezpecnou a efektivní lécbou.
Výzkumníci tvrdí, ze akupunktura muze být vhodnou mozností lécby chronické bolesti u detí.

Vedoucí studie Angela Johnsonová, praktika cínské medicíny v Rush University Medical Center v Chicagu, IL, a kolegové zverejnují své poznatky v casopise Alternativní a doplnkové terapie.

Chronická bolest je definována jako bolest, která trvá nejméne 12 týdnu. Odhaduje se, ze priblizne 20-35% detí a dospívajících po celém svete trpí chronickou bolestí.

Lécba dospelých s chronickou bolestí má své potíze, ale lécení detí s tímto stavem je jeste nárocnejsí; existují jen málo dukazu o úcinných lécích na lécbu chronické bolesti u detí a odborníci v oblasti péce o zdraví jsou casto opatrní, pokud jde o poskytnutí urcitých léciv mladým kvuli jejich zranitelnosti v prubehu rustu a strachu z mozných dlouhodobých zdravotních dusledku.

"Úcinná lécba bolesti muze být obzvláste obtízná, protoze je to subjektivní, ale s detmi je stále obtíznejsí, protoze díte nemusí být schopné efektivne komunikovat v závislosti na veku a presném rozpoznávání bolesti," dodává Johnson.

Jako takový je hledání identifikace bezpecných a úcinných terapií pro chronickou bolest u detí a s touto nejnovejsí studií Johnson a její tým mozná nasli jednu: akupunkturu.

Akupunktura je praxe pouzívaná v tradicní cínské medicíne, která zahrnuje stimulaci urcitých tlakových bodu na tele, nejcasteji s vkládáním tenkých jehel pres kuzi.

Zatímco akupunktura je povazována za úcinnou lécbu chronické bolesti u dospelých, je málo informací o tom, zda je tento postup úcinnou formou bolesti u detí.

"Tato studie zkoumala vliv akupunktury u detí prímo, spíse nez zkoumání údaju shromázdených od dospelých," ríká Johnson. "Toto zamerení je obzvláste dulezité, protoze deti mají bolesti ruznými zpusoby, nez dospelí."

Akupunktura omezila bolest, zlepsila kvalitu zivota

Johnson a jeho kolegové zapsali do studie 55 detí a dospívajících ve veku 7-20 let, z nichz vsichni meli chronické bolestivé stavy.

Kazdý úcastník se zúcastnil osmi zasedání, ve kterých dostávali individuálne upravenou lécbu akupunktury, pricemz kazdá lécba trvá priblizne 30 minut.

Pomocí nástroje dospívající detské bolesti (APPT) úcastníci hodnotili bolesti a nevolnost pred a po kazdé lécbe. APPT zádá pacienty, aby zjistili oblasti bolesti pomocí schématu telesné schéma a popsaly intenzitu bolesti skrz krouzky, jako je "zádná bolest" a "nejhorsí mozná bolest".

Výzkumníci zjistili, ze úcastníci hlásili významné snízení bolesti v prubehu vsech osmi zasedání a od pocátku do konce kazdého jednotlivého zasedání, s vetsím snízením bolesti hlásenými v predchozích zasedáních.

Navíc díky dokoncení inventarizace kvality zivota v pediatrii nasli výzkumní pracovníci zkusené zlepsení celkového zdravotního stavu a snízení sociálních, emocionálních a vzdelávacích problému.

Podle výzkumníku jejich zjistení naznacují, ze akupunktura je bezpecná a úcinná lécba pro deti s chronickou bolestí. Johnson dodává:

"Výsledky této studie naznacují, ze akupunktura muze mít hluboký pozitivní dopad na zdraví a pohodu detí, které se setkávají s postizením chronické bolesti.

Stejne jako vsichni dobrí lékari, chceme snízit utrpení detí a doufáme, ze tato studie bude prvním krokem v tom, ze budeme schopni delat více pro tyto deti. "

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes hlásena studie popisující novou formu akupunktury, o které vedci tvrdí, ze mohou snízit vysoký krevní tlak.

Formulovaná kontaminovaná léciva vyzývá FDA

Formulovaná kontaminovaná léciva vyzývá FDA

Úrad pro potraviny a léciva USA varoval lékare a pracovníky nemocnice v pondelí o celonárodním stazení vsech léku, které vyrobila lékárna v New Jersey, která se vyrábela z duvodu mozného kontaminace plísní. Odvolané léky od spolecnosti Med Prep Consulting Inc. obsahovaly mnoho léku proti bolesti, antibiotik a léku pouzívaných v pracích a chirurgických zákrocích.

(Health)

Aspirin a ibuprofen podkopávají úcinnost SSRI antidepresiv, jako je Prozac

Aspirin a ibuprofen podkopávají úcinnost SSRI antidepresiv, jako je Prozac

Protizánetlivé léky ciní SSRI antidepresiva méne úcinnými, vysvetlují výzkumníci z Rockefellerovy univerzity v casopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Mezi príklady protizánetlivých léku patrí aspirin, naproxen a ibuprofen. Príklady SSRI (selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu) zahrnují: citalopram (Celexa, Cipramil, Cipram, Dalsan, citát, Emocal, Sepram, Seropram, Citox, Cital), dapoxetin (Priligy), escitalopram (Proxac, Cipralex, Seroplex, Esertia) , Fluox (NZ), deprese (UZB), Lovan (AUS), fluvoxamin (Luvox, Fevarin, Faverin, Dumyrox, Favoxil, Movox), paroxetin (Paxil, Seroxat, Sereupin, Aropax, Deroxat, Divarius, Rexetin, Xetanor, Paroxat, Loxamin, Deparoc) sertralin (Zoloft, Lustral, Serlain, Asentra) muze vysvetlit, proc se zdá, ze nekterí pacienti na SSRI nezískali zádné výhody.

(Health)