cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura redukuje návaly horka, nocní pocení pri menopauze

Lécba akupunktury muze snízit frekvenci príznaku behem menopauzy. To byl záver studie, která ve srovnání s menopauzálními zenami, která neobdrzela lécbu, zjistila, ze návaly horka a nocní pocení byly snízeny o více nez tretinu u menopauzálních zen, které dostaly akupunkturu. Tato dávka trvala alespon 6 mesícu.
Vedci tvrdí, ze jejich studie ukazuje, ze akupunktura od licencovaného acupunkturistu muze snízit návaly horka u nekterých zen behem menopauzy bez jakýchkoli vedlejsích úcinku.

Studie z Wake Forest Baptist Medical Center v Winston-Salem, NC, je publikována v casopise Menopauza.

Hlavní autorka Nancy Avisová, profesorka ved o verejném zdraví, ríká:

"Ackoli akupunktura nefunguje u vsech zen, nase studie ukázala, ze akupunktura v prumeru úcinne snizuje frekvenci výbuchu a výsledky byly udrzovány po dobu 6 mesícu po ukoncení lécby."

Akupunktura je tradicní cínská medicína, kde praktik stimuluje urcité body na tele - obvykle vlozením tenkých jehel pres kuzi.

Nekteré studie naznacují, ze akupunktura muze pomoci zmírnit nekteré typy chronické bolesti.

Bylo hláseno pomerne málo komplikací z pouzívání akupunktury. Presto mohou vzniknout z pouzití nesterilních jehel a nesprávného dodávání lécby.

Menopauza je, kdyz se zastaví menstruacní období zeny a ona uz není schopna pochopit prirozene. Období muze postupne klesat, nebo se mohou náhle zastavit.

V dusledku hormonálních zmen, ke kterým dochází behem menopauzy, se u mnoha zen projevují príznaky, jako jsou návaly horka - náhlé pocity tepla v horní cásti nebo v celém tele. Kdyz se objevují v noci, horké záblesky (také známé jako návaly horka) se nazývají nocní pocení.

Ve Spojených státech je prumerný vek, kdy zeny mají poslední období, 51 let. Nekteré zeny vsak mají své poslední období ve ctyricátých letech a nekteré mají pozdeji ve svých padesátých letech.

Snízení horkých záblesku trvalo 6 mesícu

Pro jejich studium prof. Avis a kolegové prijali 209 zen ve veku 45-60 let, kterí nemeli nejméne 3 mesíce a kterí v prumeru vykazovali alespon ctyri návaly tepla nebo nocní pocení za 24 hodin predchozích 2 týdnu.

Rychlá fakta o akupunkture
  • Úcinky akupunktury na mozku a telo a zpusob, jak je lépe merit, zacínají být pochopeny
  • Dukazy naznacují, ze akupunktura muze zmírnit bolesti dolních koncetin, bolesti krku, osteoartritidu / bolesti kolene
  • To také muze pomoci snízit napetí bolesti hlavy a zabránit migréne.

Dalsí informace o akupunkture

Úcastníci byli náhodne zarazeni do jedné ze dvou skupin. Jedna skupina (lécebná skupina) dostala lécbu acupunkturu behem prvních 6 mesícu a byla sledována po dobu dalsích 6 mesícu. Druhá skupina (srovnávací skupina) nedostala akupunkturu behem prvních 6 mesícu, ale dostala ji behem druhých 6 mesícu.

Kazdému úcastníkovi bylo povoleno az 20 osetrení v rámci sestimesícního slotu. Ty byly dány licencovanými, zkusenými odborníky v komunite.

Vsichni úcastníci zaznamenali v kazdodenním deníku frekvenci a závaznost jakýchkoli návalu a nocních tepu. Kazdé 2 mesíce dokoncily také dotazníky o kvalite zivota, které obsahovaly otázky o tom, jak jejich záblesky zasahovaly do kazdodenního zivota, príznaky deprese nebo úzkosti, kvalita spánku a jakékoliv jiné fyzické príznaky.

Profesor Avis ríká, ze rozhoduje o frekvenci a mnozství lécby úcastníkum a jejich akupunkturistum, takze studie by mohla být co nejblíze "skutecnému svetu".

Po prvních 6 mesících zaznamenala skupina lécených o 36,7 procent méne návalu za den v porovnání s pred zahájením lécby. Naproti tomu srovnávací skupina zaznamenala nárust o 6 procent.

Po roce lécená skupina hlásila o 29,4 procent méne návalu horka nez pred lécbou, coz naznacuje, ze prínosy pretrvávají po dobu 6 mesícu po ukoncení lécby.

Poté, co byli léceni behem druhých 6 mesícu, srovnávací skupina zaznamenala podobné snízení - o 31 procent - u návalu návalu horka, které zaznamenala skupina lécených po 6 mesících lécby.

Autori poznamenávají, ze skupina lécivých prípravku rovnez vykazovala trvalé zlepsení v mnoha opatreních týkajících se kvality zivota ve srovnání se srovnávací skupinou.

"Existuje celá rada nehormonálních mozností lécby návalu záby a nocního potu, které jsou k dispozici zenám.

Zádná z techto mozností se nezdá být pro vsechny, ale nase studie ukázala, ze akupunktura od licencovaného akupunkturistky muze pomoci nekterým zenám bez jakýchkoli vedlejsích úcinku. Nase studie také ukázala, ze nejvetsí prínos se vyskytl po priblizne osm osetreních. "

Prof. Nancy Avisová

Nicméne studie nebyla navrzena tak, aby dokázala, ze snízení symptomu bylo zpusobeno lécbou. Profesor Avis ríká, ze úcinky uvedené ve studii by mohly být dusledkem méne specifických faktoru, jako je zvýsená péce a pozornost, kterou úcastníci dostali behem lécby nebo jejich ocekávání ohledne lécby.

Navrhuje, aby se budoucí studie pokusily identifikovat individuální rozdíly v reakci na akupunkturu.

Zjistete, jak cvicení také usnadnuje návaly horka behem menopauzy.

Statiny fungují stejne jako u zen jako muzu

Statiny fungují stejne jako u zen jako muzu

Statiny podávané pacientkám jsou stejne úcinné pri prevenci výskytu kardiovaskulárních príhod, protoze jsou to pro muze, uvedli výzkumníci z Bostonu a New Yorku ve Journal of the American College of Cardiology. Mezi kardiovaskulární príhody patrí mrtvice, srdecní záchvat a angina pectoris. William J. Kostis, Ph.

(Health)

Obezita stigma tycinky se zenami poté, co oni ztrácejí váhu

Obezita stigma tycinky se zenami poté, co oni ztrácejí váhu

Podle nedávné studie publikované v casopise Obezita lidé, kterí ztratili váhu, jsou stále ztuhli tím, ze utrpeli stereotyp, ze jsou vnímáni jako "obézní" a nezdraví. Vedoucí výzkumná pracovnice doktorka Janet Latnerová, docentka psychologie u UH Manoa a její kolega Dr. Kerry O'Brien, prednásející na univerzite v Manchesteru ve Velké Británii a univerzite Monash v Austrálii, se rozhodli zjistit, se zenami, které byly predtím obézní, ale ztratily váhu.

(Health)