cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura "muze lécit zánety a zachránit zivoty"

V západní medicíne porota stále nerozhoduje, zda akupunktura prinásí zdravotní prínos. Nová studie vsak dodává dalsí dukazy o jeho hodnovernosti, protoze vedci prokázali prímou souvislost mezi akupunkturou a fyzickými mechanismy, které lécí sepse, coz je spolecný stav v jednotkách intenzivní péce v nemocnicích, které pramení z infekce a zánetu.

Vedci z Rutgers New Jersey Medical School zverejnili výsledky v casopise Prírodní medicína.

Poznamenávají, ze sepsa zpusobuje kazdorocne priblizne 250 000 úmrtí v USA, coz je hlavní prícina úmrtí.

"Ale v mnoha prípadech pacienti neumírají kvuli infekci," ríká hlavní autor Luis Ulloa, imunolog Rutgers. "Zemrou kvuli zánetlivému onemocnení, které vyvstanou po infekci. Takze jsme doufali, ze budeme studovat, jak ovládat zánetlivou poruchu."

Ackoli akupunktura byla praktikována po tisíce let ve východních zemích, je relativne nová pro západní medicínu. Technika funguje tím, ze stimuluje urcité body na tele malými jehlami, které pronikají do pokozky.

Vedci z této nejnovejsí studie ríkají, ze jiz vedí, ze stimulace vagového nervu - hlavního nervu v tele - aktivuje mechanismy v tele, které snizují zánet.

Jako taková zkoumala, zda elektroakupunktura - forma akupunktury, která zahrnuje zasílání malého elektrického proudu nervy - snizuje zánet a orgánové zranení u mysí se sepse. Tento typ elektrifikace byl schválen FDA pro lécbu bolesti u lidí.

Polovina septických mysí, která dostala elektroakupunkturu, prezila

Zvýsením elektrického proudu vysvetluje Ulloa, ze zvysuje úcinek umístení jehly. Jak predpovídalo, kdyz provádeli elektroakupunkturu na septických mysích, vedci zjistili, ze cytokiny - molekuly, které pomáhají snizovat zánet - byly stimulovány.


U mysí výzkumníci prokázali, ze lécba tela akupunkturami stimuluje cytokiny, které pomáhají snizovat zánet, snizují pocet úmrtí na sepse.

Tým si uvedomuje, ze zatímco zádná z mysí, která nedostala akupunkturu, prezila, polovina mysí, která dostávala lécbu, prezila alespon týden.

Ackoli byli spokojeni s výsledky, pri dalsím vysetrování, proc akupunktura fungovala tak dobre, Ulloa a jeho kolegové zjistili, ze kdyz odstraní nadledvinové zlázy, které produkují hormony v tele, elektroakupunktura prestala být úcinná.

Toto zjistení zpocátku vycerpalo nadeji na pouzití této techniky u lidí, protoze vetsina prípadu lidské sepse nese se snízenou funkcí nadledvin. Ackoli elektroakupunktura by mohla pomoci malému poctu pacientu s funkcními nadledvinami, nebude to fungovat v mnoha dalsích.

Vedci se nepodírali na anatomické zmeny, ke kterým doslo, kdyz byla tato technika provádena s plne funkcními nadledvinami.

Zjistili, ze tyto zmeny zahrnují zvýsené hladiny dopaminu, coz je neurotransmiter, který ovlivnuje imunitní systém. Nicméne jednoduché pridání dopaminu samo o sobe nepomohlo ke snízení zánetu.

Teprve poté, co uzívali lék nazvaný fenoldopam - který napodobuje úcinky dopaminu - se podarilo snízit úmrtí zpusobených sepsí o 40%.

Potenciální lécba jiných zánetlivých onemocnení

Tým konstatuje, ze ani bez akupunktury dokázal fenoldopam dosáhnout snízení úmrtí.

Ríkají, ze jejich nálezy jsou významné, protoze poskytují dukazy o výhodách akupunktury nad rámec toho, co bylo dríve prokázáno, a také ukazují pouzití pri lécbe jiných zánetlivých onemocnení krome sepsy, jako je revmatoidní artritida, osteoartritida a Crohnova nemoc.

Dále se uvádí, ze poskytly potenciální cestu k vývoji léku pro lidi, které by mohly snízit pocet úmrtí na sepsu. Protoze v soucasné dobe neexistuje zádný lék schválený FDA k lécbe sepse, Ulloa tvrdí, ze toto zjistení je výhodné.

Ale Ulloa dodává:

"Ani nevím, jestli v budoucnu bude nejlepsím resením pro sepsu elektroakupunktura nebo nejaký lék, který napodobí elektroakupunkturu."

Nicméne, on ríká, ze jejich nálezy otevrely nové cesty pro jak akupunkturu, tak i lék na lécbu sepse.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie, která naznacovala, ze jak skutecná, tak falesná akupunktura zmírnuje vedlejsí úcinky léku proti rakovine prsu.

Akupunktura "muze lécit zánety a zachránit zivoty"

Akupunktura "muze lécit zánety a zachránit zivoty"

V západní medicíne porota stále nerozhoduje, zda akupunktura prinásí zdravotní prínos. Nová studie vsak dodává dalsí dukazy o jeho hodnovernosti, protoze vedci prokázali prímou souvislost mezi akupunkturou a fyzickými mechanismy, které lécí sepse, coz je spolecný stav v jednotkách intenzivní péce v nemocnicích, které pramení z infekce a zánetu.

(Health)

Akutní poranení ledvin v detském veku zvysuje riziko chronického onemocnení ledvin

Akutní poranení ledvin v detském veku zvysuje riziko chronického onemocnení ledvin

Podle studie zverejnené v dubnovém vydání amerického zurnálu onemocnení ledvin mají deti casteji výskyt chronické onemocnení ledvin (CKD), pokud utrpí a zotaví se z akutního poranení ledvin (AKI) na jednotce intenzivní péce (ICU) . Vedci zkoumali 126 detí s AKI do veku 18 let.

(Health)