cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura úspechu bolesti zad je urcena psychologickými faktory

Podle nového výzkumu jsou lidé, kterí jsou léceni pro bolesti dolní cásti zad s akupunkturou, pravdepodobne z tohoto léku získávají méne prínosu, pokud mají nízké ocekávání, jak efektivní je.
Akupunktura muze být pouzita jako forma lécby stavu, vcetne bolesti krku, ischias a deprese.

Studie, publikovaná v Journal of Clinical Pain, také naznacuje, ze pacienti, kterí mají pozitivní pocit bolesti v zádech a mají pocit, ze mají pod kontrolou své príznaky, trpí pri lécbe akupunktury méne závislých postizení.

"Analýza ukázala, ze psychologické faktory byly dusledne spojovány s postizením v zádech," ríká autor studie Dr. Felicity Bishop. "Lidé, kterí zacali s velmi nízkými ocekáváními o akupunkture - kterí si mysleli, ze jim pravdepodobne nepomohou - pravdepodobne hlásili méne prínosu pri lécbe."

Dobre zavedená jako forma doplnkové terapie, akupunktura se bezne pouzívá k lécbe siroké skály zdravotních problému. Svetová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, ze akupunktura je úcinnou formou lécby 28 stavu, vcetne bolesti dolní cásti zad a následující:

  • Alergická rýma
  • Deprese
  • Bolest hlavy
  • Základní hypertenze
  • Mrtvice.

Dukazy také naznacují, ze akupunktura muze být prospesná pri lécbe mnoha dalsích onemocnení, symptomu a stavu, ackoli WHO se domnívá, ze je zapotrebí dalsí dukaz.

Nicméne, predchozí výzkum také zjistil, ze faktory jiné nez vlození jehel do specifických oblastí pokozky hrají roli v tom, jak efektivní akupunktura je. Tyto faktory zahrnují pacientovu víru v terapii a vztah mezi pacientem a akupunkturistou.

Pro studium bylo prijato 485 lidí, kterí dostali akupunkturu pro bolesti dolní cásti zad, coz bylo celkem 83 akupunkturistu. Úcastníci vyplnili dotazníky pred zahájením lécby a poté znovu po 2 týdnech, 3 mesících a 6 mesících.

Dotazníky merily demografické charakteristiky a postizení dolní cásti zad, stejne jako promenné ze ctyr ruzných psychologických teorií pro predpovedi výsledku bolesti v dolní cásti zad: model obezretnosti, model zdravého rozumu, teorie ocekávání a sociálne-kognitivní teorie.

"Zpracování ruzných emocí ve vztahu k lécbe muze ovlivnit výsledky"

Podle autoru hypotézy byly psychologické promenné spojeny se zmenami postizení mezi úcastníky a byly zodpovedné za dve tretiny rozdílu v postizení.

Dr. Bishop vysvetluje, ze kdyby pacienti byli schopni videt svou bolest v pozitivnejsím svetle, prozívali by méne postizení,

"Zejména v prubehu lécby prodelali méne postizení, kdyz prisli na to, ze jejich bolesti v zádech jsou mnohem kontrolovatelnejsí, kdyz cítili, ze mají lepsí chápání bolesti v zádech, kdyz se s nimi lépe dokázali vyrovnat, byly méne emocionální o tom, a kdyz cítili, ze jejich bolest v zádech bude mít mensí vliv na jejich zivoty. "

Autori uznávají, ze je obtízné posoudit, jak reprezentativní je vzorek pacientu ve studii. Ve srovnání s britským pruzkumem uzivatelu akupunktury byli úcastníci podobní ve veku a pohlaví, ale méne melo predchozí zkusenosti s akupunkturou.

Dr. Stephen Simpson, reditel výzkumu spolecnosti Arthritis Research UK, uvádí, ze studie zduraznuje, jak placebový efekt ovlivnuje bolest. "Proces, kterým mozkové zpracování ruzných emocí ve vztahu k jejich lécbe muze ovlivnit výsledek, je opravdu dulezitou oblastí pro výzkum," dodává.

Autori studie naznacují, ze budoucí výzkum by mel overit, zda integrace akupunktury s psychologickými intervencemi zamerenými na nemoc a sebepozorování muze zlepsit výsledky pacienta.

"Faktory, jako je vztah mezi praktickým lékarem a pacientem, to mohou informovat a meli bychom být schopni porozumet biologickým cestám, jimiz se to stalo," uzavírá dr. Simpson. "Toto porozumení by mohlo v budoucnu vést k lepsímu cílení akupunktury a souvisejících terapií, aby se maximalizoval prínos pro pacienta."

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes uvedeno ve studii publikované v JAMA ze akupunktura není prínosná pro bolesti kolena.

Nemocnice zrusují operace v Londýne kvuli nepokojum

Nemocnice zrusují operace v Londýne kvuli nepokojum

Nepokoje v Londýne byly tak spatné, ze nekterí pacienti meli své plánované operace zrusené, protoze manazeri si objednali uzamcení, aby ochránili své prostory. Národní zdravotní sluzba (NHS) ríká, ze pohotovostní plány byly zavedeny do praxe, aby mohly být reseny obeti vyplývající z obcanských nepokoju.

(Health)

Evoluce lidského srdce pri pohledu na morskou srdecní kardiostimulátor

Evoluce lidského srdce pri pohledu na morskou srdecní kardiostimulátor

Objevil tým mezinárodních molekulárních vedcu, ze hvezdicovití, také známí jako morské squirts, mají kardiostimulátory podobné bunkám lidského srdce. Studie publikované ve Journal of Experimental Zoology, Ecological Genetics and Physiology mohou odhalit nové poznatky o casném vývoji srdce, protoze hvezdice jsou jedny z nejblizsích bezobratlých savcu.

(Health)