cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura úspechu bolesti zad je urcena psychologickými faktory

Podle nového výzkumu jsou lidé, kterí jsou léceni pro bolesti dolní cásti zad s akupunkturou, pravdepodobne z tohoto léku získávají méne prínosu, pokud mají nízké ocekávání, jak efektivní je.
Akupunktura muze být pouzita jako forma lécby stavu, vcetne bolesti krku, ischias a deprese.

Studie, publikovaná v Journal of Clinical Pain, také naznacuje, ze pacienti, kterí mají pozitivní pocit bolesti v zádech a mají pocit, ze mají pod kontrolou své príznaky, trpí pri lécbe akupunktury méne závislých postizení.

"Analýza ukázala, ze psychologické faktory byly dusledne spojovány s postizením v zádech," ríká autor studie Dr. Felicity Bishop. "Lidé, kterí zacali s velmi nízkými ocekáváními o akupunkture - kterí si mysleli, ze jim pravdepodobne nepomohou - pravdepodobne hlásili méne prínosu pri lécbe."

Dobre zavedená jako forma doplnkové terapie, akupunktura se bezne pouzívá k lécbe siroké skály zdravotních problému. Svetová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, ze akupunktura je úcinnou formou lécby 28 stavu, vcetne bolesti dolní cásti zad a následující:

  • Alergická rýma
  • Deprese
  • Bolest hlavy
  • Základní hypertenze
  • Mrtvice.

Dukazy také naznacují, ze akupunktura muze být prospesná pri lécbe mnoha dalsích onemocnení, symptomu a stavu, ackoli WHO se domnívá, ze je zapotrebí dalsí dukaz.

Nicméne, predchozí výzkum také zjistil, ze faktory jiné nez vlození jehel do specifických oblastí pokozky hrají roli v tom, jak efektivní akupunktura je. Tyto faktory zahrnují pacientovu víru v terapii a vztah mezi pacientem a akupunkturistou.

Pro studium bylo prijato 485 lidí, kterí dostali akupunkturu pro bolesti dolní cásti zad, coz bylo celkem 83 akupunkturistu. Úcastníci vyplnili dotazníky pred zahájením lécby a poté znovu po 2 týdnech, 3 mesících a 6 mesících.

Dotazníky merily demografické charakteristiky a postizení dolní cásti zad, stejne jako promenné ze ctyr ruzných psychologických teorií pro predpovedi výsledku bolesti v dolní cásti zad: model obezretnosti, model zdravého rozumu, teorie ocekávání a sociálne-kognitivní teorie.

"Zpracování ruzných emocí ve vztahu k lécbe muze ovlivnit výsledky"

Podle autoru hypotézy byly psychologické promenné spojeny se zmenami postizení mezi úcastníky a byly zodpovedné za dve tretiny rozdílu v postizení.

Dr. Bishop vysvetluje, ze kdyby pacienti byli schopni videt svou bolest v pozitivnejsím svetle, prozívali by méne postizení,

"Zejména v prubehu lécby prodelali méne postizení, kdyz prisli na to, ze jejich bolesti v zádech jsou mnohem kontrolovatelnejsí, kdyz cítili, ze mají lepsí chápání bolesti v zádech, kdyz se s nimi lépe dokázali vyrovnat, byly méne emocionální o tom, a kdyz cítili, ze jejich bolest v zádech bude mít mensí vliv na jejich zivoty. "

Autori uznávají, ze je obtízné posoudit, jak reprezentativní je vzorek pacientu ve studii. Ve srovnání s britským pruzkumem uzivatelu akupunktury byli úcastníci podobní ve veku a pohlaví, ale méne melo predchozí zkusenosti s akupunkturou.

Dr. Stephen Simpson, reditel výzkumu spolecnosti Arthritis Research UK, uvádí, ze studie zduraznuje, jak placebový efekt ovlivnuje bolest. "Proces, kterým mozkové zpracování ruzných emocí ve vztahu k jejich lécbe muze ovlivnit výsledek, je opravdu dulezitou oblastí pro výzkum," dodává.

Autori studie naznacují, ze budoucí výzkum by mel overit, zda integrace akupunktury s psychologickými intervencemi zamerenými na nemoc a sebepozorování muze zlepsit výsledky pacienta.

"Faktory, jako je vztah mezi praktickým lékarem a pacientem, to mohou informovat a meli bychom být schopni porozumet biologickým cestám, jimiz se to stalo," uzavírá dr. Simpson. "Toto porozumení by mohlo v budoucnu vést k lepsímu cílení akupunktury a souvisejících terapií, aby se maximalizoval prínos pro pacienta."

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes uvedeno ve studii publikované v JAMA ze akupunktura není prínosná pro bolesti kolena.

Benzodiazepin pro nespavost nebo úzkost zvysuje riziko demence u starsích osob

Benzodiazepin pro nespavost nebo úzkost zvysuje riziko demence u starsích osob

Pacienti ve veku nad 65 let, kterí uzívají populární nespavost a lék na úzkost, benzodiazepin, mají v následujících 15 letech 50% vyssí riziko vývoje demence, ve srovnání s lidmi stejného veku, kterí nikdy neuzívali léky, uvedli výzkumníci v BMJ British Medical Journal). Autori tvrdí, ze jejich nálezy naznacují, ze je treba upozornit na to, ze je siroce rozsírené pouzívání benzodiazepinu vzhledem k rozsahu, v jakém je tento typ léku predepisován.

(Health)

Znecistení zrychluje kognitivní pokles a zvysuje riziko mrtvice

Znecistení zrychluje kognitivní pokles a zvysuje riziko mrtvice

Ve 13. únoru vydání Archivu interního lékarství, jednoho z casopisu JAMA / Archives, dve studie zkoumají vztah mezi kvalitou ovzdusí a rizikem ischemické cévní mozkové príhody a kognitivního poklesu u starsích zen. V první studii Gregory A. Wellenius, Sc.D., Brown University, Providence, R.

(Health)