cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura, akupresura a aromaterapie úcinná v boji proti bolesti

Mnoho pacientu trpících chronickou bolestí zkousí alternativní a doplnkovou lécbu, protoze je casto povazováno za prirozené a proto bezrizikové.
Profesor Edzard Ernst (Exeter, Velká Británie) na konferenci EFIC "Bolest v Evrope VII" varoval, ze pacienti jsou bombardováni s dezinformací na toto téma, ale ve skutecnosti jen velmi málo alternativních lécby bolesti je podporeno dobre podlozenými dukazy. Behem kongresu vsak byly predlozeny dukazy, ze terapie, jako je akupunktura, akupresura a aromaterapie, jsou úcinné pri potírání bolesti.
Akupunktura po operaci: Více nez placebo Akupunktura muze pusobit proti akutní bolesti, napríklad po operaci. Závery z dvou recenzních studií ukazují, ze akupunktura aplikovaná v urcitých casech po operaci skutecne dosahuje mírného snízení úlevy od bolesti. Podle Dr. Winfried Meissner (Jena, Nemecko):

"Totéz platí pro akupunkturu usí, kdy pacienti nekdy subjektivne nezaznamenávají okamzité snízení bolesti, ale overitelne vyzadují méne dalsích analgetik. Úlohu jiste hrají nespecifické nebo placebo úcinky, jako napríklad prítomnost terapeuta nebo ocekávání pacientu "Nase vlastní studie vsak ukazují, ze akupunktura, dokonce i u pacientu podléhajících narkóze, kde nemuze dojít k placebovému úcinku, vytvárí podobné úcinky v mozku jako bolesti, coz je jasnou známkou specifického analgetického úcinku prostrednictvím akupunktury."

Komplexní placebové úcinky v akupunkture Studie, která posuzovala rozsah úcinku placeba v akupunkturních studiích, otevírá zcela nové moznosti výzkumu. Výzkumníci zjistili, ze cást jevu placeba na celkový úcinek akupunktury je potenciálne vetsí nez specifický úcinek. Drívejsí studie také ukázaly, ze placebo-akupunktura je úcinnejsí nez placebo-tablety, nicméne to vyvolalo otázku, jak by placebo-akupunktura mohla být provedena. Vetsina studií lécených pacientu v placebo kontrolních skupinách vlozením jehel do cástí tela, které nebyly akupunkturní body (falesná akupunktura), nicméne skutecné vlození také produkuje fyziologické úcinky. Novejsí studie proto zacaly vyuzívat nepronikující teleskopické tupé jehly (placebo jehly) pro kontrolní úcely, které vytvárejí stejný pocit piercingu jako "skutecná" jehla.
PD Dr. Konrad Streitberger (Bern, Svýcarsko) vysvetlil na kongresu EFIC:
"Studie pouzívající funkcní zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) ukázaly, ze skutecná akupunktura nejen zpusobuje silnejsí reakce aktivace nebo deaktivace nez lécba placebem v oblastech mozku spojených s bolestivostí, ale také, ze tento úcinek muze být modulován kladným ocekáváním. v akupunkture fungují ruzné mechanismy, jejichz komplexní vztahy zcela nerozumíme a které budou vyzadovat rozsáhlý výzkum. "

Pozitivní vliv akupresury na chronickou bolest krku Akupresura, jako akupunktura, ale bez pouzití jehel pusobí tlakem prstu na reflexní body, které lezí prímo v oblasti bolesti nebo lehce venku. Nová studie predlozená japonskou výzkumnou skupinou ukázala, ze jak prístupy, tak akupunktura, stejne jako akupresura výrazne snizují chronickou bolest krku. Lécba reflexních bodu v bolestivých oblastech dosahuje dalsího pozitivního vlivu na autonomní nervový systém, protoze snizuje srdecní frekvenci a zvysuje variabilitu srdecní frekvence. Oba ukazují prizpusobivost organismu k menícím se vnejsím podmínkám.

Eukalypt nebo levandule: úcinky na bolest a zánet Nekteré esenciální aromatické oleje mají analgetické a protizánetlivé vlastnosti. Behem kongresu odhalili korejstí vedci své studijní výsledky úcinku rozmarýnu, majoránu (oregano), levandule, eukalyptu a bazalkových esenciálních oleju na mysi. V závislosti na druhu podrázdení se eukalypt a levandulka ukázaly být nejsilnejsími léky proti bolesti s eukalyptem, které prokázaly jeste silnejsí analgetické úcinky ve srovnání s podobnou dávkou morfinu. Podle vedcu byl dalsí plusový bod, ze "eukalyptový olej byl také analgetický, kdyz byly mysi predem osetreny naloxonem, cinidlem, které zrusuje analgetický úcinek opioidu v tele, zatímco úcinek levandule a bazalkovitého oleje byl blokováno."
Napsal Petra Rattue

Lékarská odolnost Superbug narazí na nemocnice v USA

Lékarská odolnost Superbug narazí na nemocnice v USA

Více dukazu bylo zjisteno, ze nelécitelné infekce rezistentní na antibiotika ze vzácných, ale zivot ohrozujících superbugu jsou na vzestupu v nemocnicích v USA a vytvárejí rostoucí obavy o verejné zdraví, uvedli úredníci úterý. Zjistení byla zverejnena ve zpráve Vital Signs (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí) v CDC a nacrtla opatrení, které by zdravotnická komunita okamzite prijala na individuální, regionální a národní úrovni.

(Health)

Cokoláda muze zvýsit kognitivní funkci

Cokoláda muze zvýsit kognitivní funkci

Pokud hledáte omluvu, ze byste chompal ten cokoládový cokoládový tón, který by volal vase jméno, nehledejte dále; nová studie naznacuje, ze jíst cokoládu alespon jednou týdne muze zvýsit kognitivní funkce. Konzumace cokolády alespon jednou týdne muze mít prospech kognitivní funkce, tvrdí nový výzkum. Dr. Georgie Crichton z Výzkumného centra pro výzivovou fyziologii na univerzite v jizní Austrálii a kolegové zverejnují své poznatky v casopise Appetite.

(Health)