cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akupunktura, akupresura a aromaterapie úcinná v boji proti bolesti

Mnoho pacientu trpících chronickou bolestí zkousí alternativní a doplnkovou lécbu, protoze je casto povazováno za prirozené a proto bezrizikové.
Profesor Edzard Ernst (Exeter, Velká Británie) na konferenci EFIC "Bolest v Evrope VII" varoval, ze pacienti jsou bombardováni s dezinformací na toto téma, ale ve skutecnosti jen velmi málo alternativních lécby bolesti je podporeno dobre podlozenými dukazy. Behem kongresu vsak byly predlozeny dukazy, ze terapie, jako je akupunktura, akupresura a aromaterapie, jsou úcinné pri potírání bolesti.
Akupunktura po operaci: Více nez placebo Akupunktura muze pusobit proti akutní bolesti, napríklad po operaci. Závery z dvou recenzních studií ukazují, ze akupunktura aplikovaná v urcitých casech po operaci skutecne dosahuje mírného snízení úlevy od bolesti. Podle Dr. Winfried Meissner (Jena, Nemecko):

"Totéz platí pro akupunkturu usí, kdy pacienti nekdy subjektivne nezaznamenávají okamzité snízení bolesti, ale overitelne vyzadují méne dalsích analgetik. Úlohu jiste hrají nespecifické nebo placebo úcinky, jako napríklad prítomnost terapeuta nebo ocekávání pacientu "Nase vlastní studie vsak ukazují, ze akupunktura, dokonce i u pacientu podléhajících narkóze, kde nemuze dojít k placebovému úcinku, vytvárí podobné úcinky v mozku jako bolesti, coz je jasnou známkou specifického analgetického úcinku prostrednictvím akupunktury."

Komplexní placebové úcinky v akupunkture Studie, která posuzovala rozsah úcinku placeba v akupunkturních studiích, otevírá zcela nové moznosti výzkumu. Výzkumníci zjistili, ze cást jevu placeba na celkový úcinek akupunktury je potenciálne vetsí nez specifický úcinek. Drívejsí studie také ukázaly, ze placebo-akupunktura je úcinnejsí nez placebo-tablety, nicméne to vyvolalo otázku, jak by placebo-akupunktura mohla být provedena. Vetsina studií lécených pacientu v placebo kontrolních skupinách vlozením jehel do cástí tela, které nebyly akupunkturní body (falesná akupunktura), nicméne skutecné vlození také produkuje fyziologické úcinky. Novejsí studie proto zacaly vyuzívat nepronikující teleskopické tupé jehly (placebo jehly) pro kontrolní úcely, které vytvárejí stejný pocit piercingu jako "skutecná" jehla.
PD Dr. Konrad Streitberger (Bern, Svýcarsko) vysvetlil na kongresu EFIC:
"Studie pouzívající funkcní zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) ukázaly, ze skutecná akupunktura nejen zpusobuje silnejsí reakce aktivace nebo deaktivace nez lécba placebem v oblastech mozku spojených s bolestivostí, ale také, ze tento úcinek muze být modulován kladným ocekáváním. v akupunkture fungují ruzné mechanismy, jejichz komplexní vztahy zcela nerozumíme a které budou vyzadovat rozsáhlý výzkum. "

Pozitivní vliv akupresury na chronickou bolest krku Akupresura, jako akupunktura, ale bez pouzití jehel pusobí tlakem prstu na reflexní body, které lezí prímo v oblasti bolesti nebo lehce venku. Nová studie predlozená japonskou výzkumnou skupinou ukázala, ze jak prístupy, tak akupunktura, stejne jako akupresura výrazne snizují chronickou bolest krku. Lécba reflexních bodu v bolestivých oblastech dosahuje dalsího pozitivního vlivu na autonomní nervový systém, protoze snizuje srdecní frekvenci a zvysuje variabilitu srdecní frekvence. Oba ukazují prizpusobivost organismu k menícím se vnejsím podmínkám.

Eukalypt nebo levandule: úcinky na bolest a zánet Nekteré esenciální aromatické oleje mají analgetické a protizánetlivé vlastnosti. Behem kongresu odhalili korejstí vedci své studijní výsledky úcinku rozmarýnu, majoránu (oregano), levandule, eukalyptu a bazalkových esenciálních oleju na mysi. V závislosti na druhu podrázdení se eukalypt a levandulka ukázaly být nejsilnejsími léky proti bolesti s eukalyptem, které prokázaly jeste silnejsí analgetické úcinky ve srovnání s podobnou dávkou morfinu. Podle vedcu byl dalsí plusový bod, ze "eukalyptový olej byl také analgetický, kdyz byly mysi predem osetreny naloxonem, cinidlem, které zrusuje analgetický úcinek opioidu v tele, zatímco úcinek levandule a bazalkovitého oleje byl blokováno."
Napsal Petra Rattue

FDA pozastavit neterapeutické pouzití antibiotik v potravinách

FDA pozastavit neterapeutické pouzití antibiotik v potravinách

Ve snaze zabránit narustajícímu problému rezistence vuci antibiotikum u lidí oznámila Úrad pro potraviny a léciva USA, ze podniká kroky k postupnému odstranení nelécivého pouzití antibiotik u zvírat pouzívaných k produkci potravin. Mnoho pestitelu hospodárských zvírat pridává do jídla a vody, které dávají dobytku, drubez, prasata a jiná zvírata, antibiotika, a to nejen kvuli kontrole onemocnení, ale také k podpore rustu a snízení potrebného mnozství krmiva.

(Health)

Co jsou Kegelovy cvicení?

Co jsou Kegelovy cvicení?

Obsah Jaké jsou svaly pánevního dna? Príznaky dysfunkce Príciny dysfunkce Jak to udelat Kegel cvicení Kegel cvicení, také známý jako cvicení pánevního dna nebo Kegels, jsou cvicení, které lze provést pro posílení svalu pod mocovým mechýrem, streva a delohu. Provádení cvicení v pánevním dne muze být prínosné pro muze a zeny, a muze být provádeno témer kdykoliv.

(Health)