cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Aktivní, pasivní kourení "zvysuje riziko neplodnosti, drívejsí menopauza"

Zeny vystavené tabákovému a kourovému kouri mohou být vystaveny vyssímu riziku neplodnosti a menopauzy, tvrdí nový výzkum.
Bylo zjisteno, ze aktivní a pasivní kourení zvysuje riziko neplodnosti zen a menopauzy v nejnovejsí studii.

Studie spoluautor Andrew Hyland, Roswell Park Cancer Institute v Buffalu, NY, a kolegové zverejnují své nálezy v casopise Kontrola tabáku.

Je dobre známo, ze kourení muze zvýsit riziko rakoviny plic, mozkové mrtvice a srdecních onemocnení, mezi mnoha dalsími zdravotními problémy.

Predchozí výzkum také souvisel s uzíváním tabáku s neplodností a starsí menopauzou u zen. Nicméne, Hyland a kolegové poznamenávají, ze není jasné, zda expozice kourem z druhé ruky predstavuje stejné riziko.

Chcete-li zjistit, tým analyzoval expozici tabáku u 93 676 zen ve veku 50-79 let, kterí byli soucástí Studie pozorovatelské iniciativy pro zdraví zen (WHI OS). Vsechny zeny byly zarazeny do studie v letech 1993-1998.

Zeny, které byly soucasnými nebo bývalými kuráky, byly pozádány o vek, kdy zacali kourit, o kolik let kourili a kolik cigaret denne kourili.

Zeny, které nikdy nekourily, byly dotázány, zda nekdy zili s kurákem v detství a dospelosti a jak dlouho a zda byli nekdy vystaveni tabákovému kouri na pracovisti.

Údaje o plodnosti byly k dispozici pro 88 372 zen a jejich partneru, zatímco 79 690 zen melo prirozenou menopauzu - definovanou jako neprítomnost období po dobu 12 po sobe jdoucích mesícu, aniz by byla podrobena operaci odstranení vajecníku.

Pasivní kourení spojené s 18% vyssím rizikem neplodnosti

Neplodnost - definovaná ve studii jako pokus o díte po dobu nejméne 12 mesícu, která hledá lékarskou pomoc a muzský partner nebyla prícinou - hlásilo 15,4% (13 621) z 88 372 zen.

Priblizne 45% (35.834) zen, které prozily prírodní menopauza, uvedlo, ze prosly prechodem pred dosazením veku 50 let; prumerný vek menopauzy je 51 let.

Rychlá fakta o kourení
  • Zhruba 40 milionu dospelých Americanu v soucasné dobe kourí
  • Zhruba 15 z kazdých 100 amerických zen v soucasné dobe kourí
  • Od roku 1964 se odhaduje, ze zhruba 2,5 milionu nekuráku zemrelo na zdravotní potíze zpusobené expozicí kourem.

Dalsí informace o kourení

Ve srovnání s zenami, které nikdy nefajcily, tým zjistil, ze zeny, které byly bud soucasnými nebo bývalými kuráky, mely o 14% vyssí riziko neplodnosti a o 26% vyssí riziko prozívání menopauzy pred dosazením veku 50 let.

Zeny s nejvyssím uzíváním tabáku, které zacaly kourit pred 15. rokem, mely v prumeru 22 mesícu dríve nez nikdy nekuráci, kterí nikdy nebyli vystaveni pasivnímu kourení.

Zeny, které kourily minimálne 25 cigaret denne, mely menopauzu asi o 18 mesícu dríve, nez ti, kterí nikdy nekourili.

Nebyli jen aktivní kuráky, u kterých bylo zjisteno, ze jsou vystaveni zvýsenému riziku neplodnosti a casnejsí menopauzy; byli také ohrozeni nekuráci, kterí byli vystaveni vysokým hladinám pasivního koure.

Zeny s nejvyssí úrovní pasivního kourení - nejméne 10 let zivota s kurákem v detství, nejméne 10 let pracujících s kourovými kolegy nebo nejméne 20 let s partnerem, který kouril doma - byl o 18% vyssí riziko neplodnosti nez ti, kterí nikdy nebyli vystaveni pasivnímu kouri.

Menopauza prisla zhruba pred 13 mesíci u zen s nejvyssím stupnem vystavení kourení z druhé ruky ve srovnání s temi, kterí meli nejnizsí úroven vystavení pasivnímu kourení.

Nálezy týmu zustaly i po zohlednení rady významných faktoru, jako je dosazené vzdelání, index telesné hmotnosti (BMI) ve veku 18 let, úrovne fyzické aktivity, expozice insekticidum, uzívání perorálních kontraceptiv a vek v prvním menstruacním cyklu.

"Vsechny zeny by mely být chráneny pred aktivním, pasivním tabákovým kourem"

Ackoli tým nesetril mechanismy, kterými by vystavení tabáku mohlo vést k neplodnosti a casnejsí menopauze, ríkají, ze predchozí výzkum ukázal, ze toxiny v tabákovém kouri mohou interferovat s reprodukcními a hormonálními procesy.

Není jasné, zda má drívejsí menopauza nejaké klinické dusledky, i kdyz predchozí studie spojily casnejsí menopauzu s vetsím rizikem mortality vsech prícin, uvádí tým.

Tato pozorovací studie nemuze dokázat prícinnou souvislost mezi expozicí tabáku a vyssím rizikem menopauzy a infertility, ale tým ríká, ze jejich nálezy podporují mensí studie, které prokázaly podobnou asociaci.

Autori písí:

"Je to jedna z prvních studií této velikosti a statistické síly, která zkoumá a kvantifikuje aktivní a pasivní kourení a otázky zdraví zen. Posiluje soucasný dukaz, ze vsechny zeny potrebují být chráneny pred aktivním a pasivním tabákem."

Existují urcitá omezení studia. Napríklad údaje o problémech s zenskou neplodností a stárí pri menopauze byly hláseny samy o sobe, coz znamená, ze zjistení byla otevrená pro odvolání zaujatosti.

Krome toho vedci tvrdí, ze nemohli úplne vyloucit muzské partnery jako prícinu neplodnosti. "Nicméne," dodávají, "není duvod domnívat se, ze to bude rozdíl mezi kategoriemi expozice."

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie spojující kourení v prubehu tehotenství s chudsím aerobním postojem v pozdejsím zivote pro muzské potomky.

Mapování mozku predcasne narozené deti muze pomoci predpovedet detské postizení

Mapování mozku predcasne narozené deti muze pomoci predpovedet detské postizení

Výzkum ukazuje, ze predcasne narozené deti jsou náchylnejsí k rozvoji postizení. Nová studie vsak naznacuje, ze mapování mozku v preemiech muze pomoci predpovedet a predcházet negativním dusledkum raného poranení mozku. Nová studie naznacuje, ze vcasné mapování mozku a poranení u predcasne narozených detí by mohlo pomoci predpovedet vývoj pozdejsích zdravotních postizení.

(Health)

Testování oxidu uhelnatého u tehotných zen není povinné, britské orgány trvají

Testování oxidu uhelnatého u tehotných zen není povinné, britské orgány trvají

Navzdory tomu, ze se britské média snazí ukázat, ze vsechny tehotné zeny budou muset prokázat, ze nekourí tím, ze vezmou test oxidu uhelnatého, Národní ústav pro excelenci v oblasti zdraví a péce (NICE), který poskytuje pokyny pro zajistení kvality a hodnoty za peníze Národní zdravotní sluzba ve Velké Británii trvá na tom, ze "NICE nevyzaduje, aby byl test povinný a zeny se mohou rozhodnout, ze ho nebudou mít.

(Health)