cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akce, která je nutná k prevenci úmrtí matek ve Velké Británii

Nová studie zjistila, ze Velká Británie zaznamenala drastické zvýsení poctu úmrtí matek v dusledku "neprímých" prícin v posledních desetiletích. Tento trend byl popsán jako "znepokojující" odborníky v clánku v BMJ (British Medical Journal). Aby se tento problém vyporádal, autori zduraznili, ze v zemi je potreba dalsí porodní lékari a rozsáhlejsí výcvikový program.
Ackoli Spojené království zaznamenalo významné snízení úmrtí matek od roku 1950, v posledních dvaceti letech se míra úmrtí spojená s neprímými prícinami dramaticky zvýsila, jak ríká Catherine Nelon-Piercyová, profesorka porodnické medicíny na King's College v Londýne, a její kolegové. Uvedli také, ze nejcastejsí neprímé príciny úmrtí behem tehotenství jsou zpusobeny srdecním nebo neurologickým onemocnením.
Bylo zjisteno, ze velmi vysoké procento techto úmrtí bylo zpusobeno nedostatecnou pécí, pricemz tretina prípadu prohlasovala, ze se jedná o hlavní nestandardní péci. Autori tvrdili, ze kdyby byla jejich péce primerene, méne matky by zemrely.
K náprave situace je zapotrebí dalsího skolení, aby doktori dokázali rozpoznat základní problémy mezi tehotnými zenami, jako jsou bolesti hlavy, bolesti bricha a bezduchost. Autori zduraznují, ze tréninkové lékari k odhalení základních problému jsou zásadní, protoze porodnice a porodní asistentky nejsou schopny samy predcházet úmrtí matek.
Autori také uvedli, jak je nutná dalsí porodnická lékarka, stejne jako dulezitost této specializace je formálne uznávána.
Profesor Nelson-Piercy rekl:

"Mnoho dalsích zemí, vcetne Kanady, USA, Austrálie a Nového Zélandu, uznává význam porodnické medicíny a má dobre vyvinuté vzdelávací programy."

Toto uznávání a rozvoj vzdelávacích programu je treba zavést ve Velké Británii.
Porodníci se zamerují predevsím na lécbu zen s jakýmikoliv zdravotními potízemi behem tehotenství a poskytování poradenství pred tehotenstvím. Více starsích zen nebo zen s komplexními zdravotními stavy jsou v soucasné dobe otehotní a potrebují dostatecné poradenství pred tehotenstvím, aby úspesne porodily. Význam dobrého standardu péce u tehotných zen je zásadní, pokud jsou zdravotnické sluzby ve Velké Británii opravdu vázné, pokud jde o snízení materské úmrtnosti.
Napsal Joseph Nordqvist

Jednorázová prodejna pro sledování nemocí v USA

Jednorázová prodejna pro sledování nemocí v USA

Sledování zdraví národa muze být obtízné podnikání. Nyní vsak tým výzkumníku z University of Pittsburgh shromázdil a digitalizoval vsechny týdenní zprávy o sledování nemocí v USA od roku 1888 do jedné databáze. Výzkumníci shromázdili vsechny týdenní kontrolní tabulky hlásení o chorobách, které byly zverejneny v letech 1888 az 2013 - priblizne 6 500 tabulek.

(Health)

Cerstvá celá krev pro pediatrickou srdecní chirurgii "muze snízit riziko onemocnení souvisejících s transfuzí"

Cerstvá celá krev pro pediatrickou srdecní chirurgii "muze snízit riziko onemocnení souvisejících s transfuzí"

U malých detí, které podstupují operaci srdce, muze pouzití cerstvé plné krve od jediných dárcu snízit riziko celozivotních komplikací. To je podle nové studie zverejnené v Annals of Thoracic Surgery. "Jsme presvedceni, ze nase zkusenosti s pouzitím cerstvé plné krve demonstrují dusledné snízení expozice dárce v porovnání s exkluzivním pouzíváním slozek a potenciálne snizuje riziko transfúze," tvrdí výzkumníci.

(Health)