cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akce, která je nutná k prevenci úmrtí matek ve Velké Británii

Nová studie zjistila, ze Velká Británie zaznamenala drastické zvýsení poctu úmrtí matek v dusledku "neprímých" prícin v posledních desetiletích. Tento trend byl popsán jako "znepokojující" odborníky v clánku v BMJ (British Medical Journal). Aby se tento problém vyporádal, autori zduraznili, ze v zemi je potreba dalsí porodní lékari a rozsáhlejsí výcvikový program.
Ackoli Spojené království zaznamenalo významné snízení úmrtí matek od roku 1950, v posledních dvaceti letech se míra úmrtí spojená s neprímými prícinami dramaticky zvýsila, jak ríká Catherine Nelon-Piercyová, profesorka porodnické medicíny na King's College v Londýne, a její kolegové. Uvedli také, ze nejcastejsí neprímé príciny úmrtí behem tehotenství jsou zpusobeny srdecním nebo neurologickým onemocnením.
Bylo zjisteno, ze velmi vysoké procento techto úmrtí bylo zpusobeno nedostatecnou pécí, pricemz tretina prípadu prohlasovala, ze se jedná o hlavní nestandardní péci. Autori tvrdili, ze kdyby byla jejich péce primerene, méne matky by zemrely.
K náprave situace je zapotrebí dalsího skolení, aby doktori dokázali rozpoznat základní problémy mezi tehotnými zenami, jako jsou bolesti hlavy, bolesti bricha a bezduchost. Autori zduraznují, ze tréninkové lékari k odhalení základních problému jsou zásadní, protoze porodnice a porodní asistentky nejsou schopny samy predcházet úmrtí matek.
Autori také uvedli, jak je nutná dalsí porodnická lékarka, stejne jako dulezitost této specializace je formálne uznávána.
Profesor Nelson-Piercy rekl:

"Mnoho dalsích zemí, vcetne Kanady, USA, Austrálie a Nového Zélandu, uznává význam porodnické medicíny a má dobre vyvinuté vzdelávací programy."

Toto uznávání a rozvoj vzdelávacích programu je treba zavést ve Velké Británii.
Porodníci se zamerují predevsím na lécbu zen s jakýmikoliv zdravotními potízemi behem tehotenství a poskytování poradenství pred tehotenstvím. Více starsích zen nebo zen s komplexními zdravotními stavy jsou v soucasné dobe otehotní a potrebují dostatecné poradenství pred tehotenstvím, aby úspesne porodily. Význam dobrého standardu péce u tehotných zen je zásadní, pokud jsou zdravotnické sluzby ve Velké Británii opravdu vázné, pokud jde o snízení materské úmrtnosti.
Napsal Joseph Nordqvist

Speedy pediatrické transplantace srdce "lepsí nez cekání na zápas"

Speedy pediatrické transplantace srdce "lepsí nez cekání na zápas"

Stejne jako zpusob, jakým se ockovací látka zabývá imunitním systémem, aby bojovala proti viru, transplantovaný orgán muze zpusobit, ze protilátky budou bojovat proti cizím tkáním. Z tohoto duvodu odborníci dlouho navrhli, ze deti s temito protilátkami by mely cekat na "dokonalou shodu", která neaktivuje odpoved protilátek. Nové výzkumy naznacují, ze tyto deti by mely dostat transplantaci srdce, jakmile bude k dispozici vhodný dárce.

(Health)

Vetrné mikroby prenásené vetrem

Vetrné mikroby prenásené vetrem

Neuveritelné vzdálenosti, které by mohly mikroorganismy vypálit mezi kontinenty, byly zkoumány výzkumnými pracovníky z Velké Británie a Svýcarska, coz vyvolalo otázky o jejich potenciálu kolonizace nové pudy a moznosti rozsírení choroby. Výsledky byly zverejneny tento mesíc v casopise Journal of Biogeography od vedcu z Liverpoolské univerzity John Moores (LJMU), svýcarského federálního institutu pro výzkum lesu, snehu a krajiny (WSL) a Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) na univerzite v Neuchâtelu.

(Health)