cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Akce, která je nutná k prevenci úmrtí matek ve Velké Británii

Nová studie zjistila, ze Velká Británie zaznamenala drastické zvýsení poctu úmrtí matek v dusledku "neprímých" prícin v posledních desetiletích. Tento trend byl popsán jako "znepokojující" odborníky v clánku v BMJ (British Medical Journal). Aby se tento problém vyporádal, autori zduraznili, ze v zemi je potreba dalsí porodní lékari a rozsáhlejsí výcvikový program.
Ackoli Spojené království zaznamenalo významné snízení úmrtí matek od roku 1950, v posledních dvaceti letech se míra úmrtí spojená s neprímými prícinami dramaticky zvýsila, jak ríká Catherine Nelon-Piercyová, profesorka porodnické medicíny na King's College v Londýne, a její kolegové. Uvedli také, ze nejcastejsí neprímé príciny úmrtí behem tehotenství jsou zpusobeny srdecním nebo neurologickým onemocnením.
Bylo zjisteno, ze velmi vysoké procento techto úmrtí bylo zpusobeno nedostatecnou pécí, pricemz tretina prípadu prohlasovala, ze se jedná o hlavní nestandardní péci. Autori tvrdili, ze kdyby byla jejich péce primerene, méne matky by zemrely.
K náprave situace je zapotrebí dalsího skolení, aby doktori dokázali rozpoznat základní problémy mezi tehotnými zenami, jako jsou bolesti hlavy, bolesti bricha a bezduchost. Autori zduraznují, ze tréninkové lékari k odhalení základních problému jsou zásadní, protoze porodnice a porodní asistentky nejsou schopny samy predcházet úmrtí matek.
Autori také uvedli, jak je nutná dalsí porodnická lékarka, stejne jako dulezitost této specializace je formálne uznávána.
Profesor Nelson-Piercy rekl:

"Mnoho dalsích zemí, vcetne Kanady, USA, Austrálie a Nového Zélandu, uznává význam porodnické medicíny a má dobre vyvinuté vzdelávací programy."

Toto uznávání a rozvoj vzdelávacích programu je treba zavést ve Velké Británii.
Porodníci se zamerují predevsím na lécbu zen s jakýmikoliv zdravotními potízemi behem tehotenství a poskytování poradenství pred tehotenstvím. Více starsích zen nebo zen s komplexními zdravotními stavy jsou v soucasné dobe otehotní a potrebují dostatecné poradenství pred tehotenstvím, aby úspesne porodily. Význam dobrého standardu péce u tehotných zen je zásadní, pokud jsou zdravotnické sluzby ve Velké Británii opravdu vázné, pokud jde o snízení materské úmrtnosti.
Napsal Joseph Nordqvist

Struktura a slození zubní skloviny jsou odhaleny v 3D mapách nanometru

Struktura a slození zubní skloviny jsou odhaleny v 3D mapách nanometru

Pomocí technologie nanometru výzkumníci poprvé vytvorili podrobné 3D mapy slození a struktury zralé zubní skloviny. Mapy ukazují pozici atomu rozhodující pro proces zubního kazu. Nová studie poskytuje podrobné informace o dulezitých stopových iontech v tvrdé strukture zubní skloviny.

(Health)

Roche Trastuzumab Emtansine má pozitivní výsledky proti metastatickému karcinomu prsu

Roche Trastuzumab Emtansine má pozitivní výsledky proti metastatickému karcinomu prsu

Roche zverejnila oznámení, které se týkalo tretí fáze studie nazvané EMILIA. Program srovnal výkon svého nového léku Trastuzumab Emtansine proti standardním lécbe HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu, který uzívá lapatinib plus Xeloda® (kapecitabin). Pacienti byli zarazeni do studie, kterí predtím dostávali Herceptin® a ataxan (chemoterapie).

(Health)