cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co byste meli vedet o aktinomykóze

Obsah

  1. Príciny
  2. Typy
  3. Symptomy
  4. Diagnóza
  5. Lécba
Actinomycóza je vzácné, infekcní onemocnení, pri kterém se bakterie sírí z jedné cásti tela do druhé prostrednictvím telních tkání a prílezitostne krve. Muze ovlivnit kuzi nebo hlubsí oblasti tela.

Vetsina bakteriálních infekcí zustává v jedné cásti tela. V prípade aktinomykózy muze poskození oblasti, kde zijí bakterie, zpusobené zranením nebo traumatem, muze zpusobit, ze se bakterie presunou do jiných oblastí.

Akinomykóza muze vést k chronickému, purulentnímu nebo hnisavému zánetu hluboké tkáne. To muze vést k smrti tkání a vzniku dutin a fibrotické hmoty, nebo "uzlu" vláknité tkáne.

Presný pocet postizených osob není znám. Infekce není nakazlivá, protoze bakterie nemohou prezít mimo lidské telo. Je pravdepodobné, ze postihuje muze nez zeny a je castejsí u dospelých nez detí.

Actinomycosis postihuje zvírata casteji nez lidé. Dobytek, prasata, kone a psi se mohou vyvíjet. Divoká zvírata mohou být ovlivnena také, a to je obycejné mezi klokany. Ackoli jak zvírata, tak i lidé mají bakterie aktinomyces, kazdý je ovlivnen ruznými druhy, které mezi sebou neprecházejí.

Tento clánek se zameruje na aktinomykózu u lidí.

Príciny

Actinomykóza je zpusobena druhy bakterií Actinomyces, jako je napr A. israelii a A. bovis.


V akinomykóze zacínají bakterie v jedné cásti tela a postupne se presouvají k jinému.

Vetsina lidí má bakterie Actinomyces v podsívce úst, krku, zazívacího traktu a mocového traktu a je prítomen v zenském genitálním traktu.

Bakterie zijí neskodne v tele, ale stávají se nebezpecnými, pokud clovek vyvine onemocnení, nebo pokud dojde k poskození tkánového oblození, které zpusobuje, ze bakterie se rozsirují z normálního prostredí.

Bakterie Actinomyces jsou anaerobní, coz znamená, ze rozkvétají hluboko uvnitr telních tkání, kde jsou hladiny kyslíku velmi nízké. Bakterie zijící v hlubsích tkáních jsou tezsí diagnostikovat a casto trvají déle na lécbu.

Onemocnení muze být spusteno, kdyz jsou propíchnuty vnitrní tkáne tela, napríklad neco ostrého v jícnu nebo zubní kaz nebo onemocnení dásní.

Jak nemoc postupuje, bolestivé abscesy mohou tvorit a rust ve velikosti, obvykle po dobu nekolika mesícu. Nekdy muze být tak tezké, ze okolí kostí a svalu proniká. Infekce mohou být dostatecne velké, aby se pokozka otevrela a vytekla velkým mnozstvím hnisu.

Typy

Actinomycóza se muze vyskytnout prakticky ve vsech cástech lidského tela, ale nekteré cásti jsou casteji postizeny.

Více nez polovina vsech prípadu postihuje oblast hlavy a krku a zbytek se vyskytuje v oblastech, jako je hrudník a gastrointestinální trakt.

Existují ctyri hlavní typy:

Orocervikofaciální aktinomykóza

Orocervikofaciální aktinomykóza postihuje ústa, celist nebo krk a obvykle pochází ze zubních problému, casto zpusobených zubním rozpadem a spatnou ústní hygienou.


Akinomykóza muze zpusobit abscesy po zubním zákroku.

Bakterie zijí v zubním plaku. Muze také vyvolat trauma ústa nebo oblicej, vcetne cástic, které poskozují sliznici. Muze se také vyvinout po zubním zákroku.

Infekce muze být zjevná najednou, nebo behem jednoho az nekolika týdnu po výskytu trauma. Pacient si vsimne tvrdého, bolestivého otoku v kuzi nebo mekké tkáni, známé jako "drevnatá" fibróza, nebo muze mít absces.

Je to nejbeznejsí forma a predstavuje 50 procent vsech prípadu.

Hrudní aktinomykóza

V dýchacích cestách a plicích se muze vyvinout infekce hrudní aktinomykózy.

Casto se stává, kdyz se bakterie z úst a krku neúmyslne vdechují a vstupují do plic.

Príznaky postihují plicy, ale mohou se rozsírit do oblasti kolem plic, hrudní dutiny a obratle horního kmene. Pacient muze mít slabost, horecku, produktivní kasel a tezkou ztrátu hmotnosti.

Abdominální aktinomykóza

Infekce brisní aktinomykózy se vyskytuje v brise, ale muze postihnout i jiné cásti trávicího systému, od jícnu az po anorektální oblast.

Casto se to stane po prípadu apendicitidy. Pacient casto vyvine abscesy, pretrvávající horecku a bolesti. Actinomyces v brisní dutine muze vést k infekci v perikardu, coz je sácek kolem srdce, nebo v játrech nebo slezine. Nekdy muze dojít k sekundární infekci pánevních cest.

Pankvinová aktinomykóza

Panvová aktinomykóza se vyskytuje v pánvi. Infekce se muze sírit z vagíny. Soucasne se verilo, ze zeny, které pouzívají nitrodelozní zarízení (IUD) pro antikoncepci, mají vetsí sanci na rozvoj tohoto typu infekce s rozsíreným uzíváním, avsak riziko je nyní odhadováno na velmi nízké úrovni kolem 0,001 procenta.

Nekteré gynekologické procedury mohou pro zeny pravdepodobne vyvolají vývoj panvové aktinomykózy. Bakterie mohou také zpusobit abscesy ve vajecnících a vajíccích a mohou vést k komplikacím s jinými orgány v brise a pánvi.

Zrídka postihuje aktinomykózu centrální nervový systém (CNS). To se muze stát prímo kvuli poskození krku nebo obliceje, nebo se muze sírit z jiného místa. To muze vést k abscesu mozku, coz zpusobuje bolesti hlavy a neurologické príznaky.

Dalsí vzácný typ postihuje kuzi a kosti, obvykle kdyz se infekce sírí z hlubsích tkání.

Symptomy

Aktinomykóza muze mít ruzné formy. Muze také napodobovat dalsí infekce, a dokonce i novotvary.


Actinomycóza je bakteriální infekce, která se sírí pres tkáne tela.

Toto onemocnení typicky obsahuje radu malých, vzájemne propojených abscesu.

Symptomy se lisí podle typu aktinomykózy, ale mohou zahrnovat:

  • Opuch a zánet v míste infekce
  • Poskození tkáne a tkán jizvy
  • Abscesy nebo hnis plnené hrudky
  • Malé otvory nebo tunely v tkáni nazývané pístele, které mohou vylécit nejaký hrudkovitý hnis.

Závaznost symptomu vetsinou závisí na oblasti tela postizeného infekcí.

Muze se jednat o bolest a horecku spolu s bolesti tela, únavou a obecným pocitem, ze se nemýlíte. Odhaduje se, ze 75 az 95 procent aktinomykózních lézí a infekcí zahrnuje i jiné bakterie. Akinomykózy ne vzdy jedná samostatne.

Diagnóza

Laboratorní vysetrení, která se pouzívá k diagnostice aktinomykózy zahrnují mikroskopické vysetrení kultury sputa nebo hnisu nebo tkáne odebrané v biopsii.

Pus nebo tkán typicky obsahují zluté síranové granule.

Lécba

Actinomycóza muze být chronickým onemocnením a dlouhodobá lécba antibiotiky je bezná. Pacienti mohou potrebovat lécbu od 6 týdnu do 12 mesícu.

V nekterých prípadech se provádí operace k odvodnení abscesu nebo k odstranení infikované cásti, po které muze být potrebný 3 mesícní prubeh antibiotik k vyresení problému.

Aby se snízila moznost vzniku aktinomykózy, pacienti by se meli vyvarovat zneuzívání alkoholu, udrzovat dobré zdraví, udrzovat chronické zdravotní stavy pod kontrolou a provádet dobrou zubní hygienu.

V zemích s dobrým prístupem k antibiotikum a stomatologickým sluzbám je výskyt aktinomykózy nizsí.

Vypadávání vlasu: jak to ovlivnuje zeny?

Vypadávání vlasu: jak to ovlivnuje zeny?

Pri pohledu na plesatého muze procházeli kolem, vetsina z nás by nemela druhý pohled. Byl by tomu tak v prípade, kdy by procházela plesatá zena? Je to pochybné. Ztráta vlasu - ackoli úzkostná - je obecne více prijatelná u muzu, a to i pres to, ze zeny tvorí 40% vsech pacientu trpících ztrátou vlasu v USA. V tomto Spotlightu se podíváme na hlavní príciny ztráty vlasu u zen, na emocionální mýtné, které muze trvat, a proc výzkum zaostává za lécbou vypadávání vlasu zen.

(Health)

Kourení vede ke spatné pameti u pacientu s mozkovou príhodou

Kourení vede ke spatné pameti u pacientu s mozkovou príhodou

Kuráci mají tezsí cas resit problémy a rozhodovat po mrtvici nez nekuráci, podle studie, která byla predstavena na Canadian Stroke Congress. Pomocí nástroje Montreal Cognitive Assessment (MoCA) výzkumníci zkoumali mentální schopnosti 76 pacientu s prumerným vekem 67 let.

(Health)