cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je treba vedet o aktinické cheilitide?

Obsah

 1. Co je to aktinická cheilitida?
 2. Príciny
 3. Komplikace
 4. Kdy videt lékare
 5. Diagnóza
 6. Lécba
 7. Prevence
Aktinická cheilitida zpusobuje sucho a zhustení typicky podél linie, která oddeluje rty od kuze obliceje, jinak známá jako dolní hranice vermillion.

Chronické poskození sluncem je casto prícinou aktinické cheilitidy.

Co je to aktinická cheilitida?


Aktinická cheilitida postihuje rty a je charakterizována poskozením vnejsí vrstvy tkáne.

Aktinická cheilitida je prekancerózní stav zpusobený poskozením epitelu rtu, coz je vnejsí vetsina tkánové vrstvy. Podmínka sama o sobe není povazována za závazný zdravotní problém, ale zvysuje riziko vzniku rakoviny kuze.

Vetsina lidí s aktinickou cheilitidou vykazuje podobné príznaky. Asi 90 procent prípadu zahrnuje spodní ret, ackoliv se muze na horním rtu vyvinout také onemocnení.

Mezi bezné známky aktinické cheilitidy patrí:

 • celková suchost
 • supinaté plaky nebo léze podobné chrasty
 • tenké, jemné kuze
 • ztráta vymezení mezi spodním okrajem a okolní kuzí
 • zánet
 • neznost nebo bolestivost
 • stepení nebo rozbití a oddelování kuze
 • leukokeratózy nebo bílých supinatých náplastí
 • odbarvení
 • výraznejsí nebo prominentnejsí záhyby nebo linie rtu
 • tesnost a vráscitá kuze

Aktinická cheilitida vede nekolika dalsími jmény. Mezi bezne pouzívané alternativy patrí:

 • solární cheilitida
 • aktinická cheilóza
 • aktinická cheilitida s histologickou atypií
 • aktinická keratóza rtu
 • námorní ret nebo farmáruv rty

Príciny


Aktinická cheilitida muze být zpusobena vystavením silnému slunecnímu zárení nebo extrémnímu pocasí. Dospelí muzi jsou s nejvetsí pravdepodobností postizeni.

Lipový epitel je méne pigmentovaný a také tencí nez vnejsí vrstva kuze obliceje vedle nej. To znesnadnuje poskození ultrafialovým paprskem slunce.

Nadmerné nebo chronické vystavení ultrafialovému zárení typu UV-B, které se vyskytuje pri slunecním zárení, muze poskodit bunky DNA bunky a zpusobit abnormality.

Aktinická cheilitida nastává, kdyz tyto abnormality zpusobují suché, supinaté skvrny, které se tvorí na okraji rtu.

Níze jsou uvedeny nekteré známé príciny aktinické cheilitidy a rizikové faktory pro tento stav:

 • Chronické slunecní zárení: Cím casteji jsou rty vystaveny slunecnímu zárení, tím vetsí je pravdepodobnost poskození.
 • Tezké spáleniny: Úpal slunce dále poskozuje kozní bunky a zpusobuje jejich rozdelení a regeneraci, coz zvysuje pravdepodobnost bunecných mutací.
 • Sex: Trikrát více muzu nez zen rozvíjí aktinickou cheilitidu.
 • Svetlá kuze: Vetsina pacientu s aktinickou cheilitidou má bílou nebo svetlou plet. Síly jsou velmi vysoké u lidí s albinismem nebo u osob s poruchami pigmentu kuze.
 • Tropické, subtropické nebo poustní prostredí: Regiony poblíz rovníku zvýsily expozici ultrafialovým zárením. Tropické a poustní oblasti také obvykle mají více slunecných, teplých dnu, které povzbuzují, ze jsou venku.
 • Práce, které zahrnují práci venku: Práce nebo záliby, které vyzadují více casu na slunci, zvysují riziko poskození slunecním zárením. Záchranári, stavební delníci, turisté, maratónstí bezci, farmári a námorníci mohou mít vyssí pravdepodobnost vzniku aktinické cheilitidy.
 • Stárí: Obvykle v dusledku chronického nebo dlouhodobého poskození slunecním paprskem, postihuje vetsinou dospelé.
 • Kourení: Kourení nebo zvýkání tabáku muze oslabit epitelium rtu a zpomalit jeho poskození.
 • Actinic prurigo: Tento vzácný svedivý stav fotosenzitivity zpusobuje, ze je kuze citlivejsí na poskození sluncem.
 • Nadmerné uzívání alkoholu.
 • Onkogenní lidský papilomavirus, virus, který zpusobuje bradavice.
 • Imunitní poruchy nebo imunosupresivní léky: Léky, které oslabují a potlacují imunitní systém, obvykle zvysují riziko poskození slunecního zárení.
 • Zvratný spodní ret: Kdyz je okraj otocen více smerem ven nez smerem dovnitr.
Vse, co potrebujete vedet o oparuDalsí stav kuze, který postihuje rty, je bolest. Kliknete zde a zjistete vse, co potrebujete vedet.Prectete si ted

Komplikace

Vedle príznaku a zmen fyzického vzhledu zvysuje aktinická cheilitida také riziko vzniku váznejsích zdravotních stavu.

Actinická cheilitida je povazována za prekancerózní, protoze mutované bunky jsou abnormální, ale dosud rakovinové. Avsak abnormální bunky jsou obvykle náchylnejsí k dalsímu poskození nez zdravé bunky. Pokud jsou poskozené abnormální bunky, výrazne se zvysuje pravdepodobnost vetsího poctu mutací a vývoje nádorových bunek.

Odhaduje se, ze 10 az 20 procent prípadu aktinické cheilitidy vede k malignímu karcinomu behem 20 let od diagnózy. Také mezi 15 az 35 procenty karcinomu zpusobených aktinickou cheilitidou se sírí do jiných tkání.

Potenciální komplikace aktinické cheilitidy zahrnují:

 • invazivní karcinom skvamózních bunek
 • intraepidermální karcinom, také známý jako karcinom dlazdicových bunek in situ nebo Bowenova choroba

Kdy videt lékare

Kazdý, kdo má príznaky aktinické cheilitidy, by mel mluvit s lékarem, aby vyloucil dalsí komplikace. Lékar by mel vysetrit rty brzy poté, co príznaky zacnou stanovovat základní stav a sledovat prubeh.

Actinická cheilitida je obvykle relativne neskodná sama o sobe, ale nekteré príznaky jsou povazovány za varovné príznaky rakoviny kuze.

Príznaky aktinické cheilitidy spojené s rakovinou kuze zahrnují:

 • extrémní citlivost nebo bolestivost
 • vred, který se nezhojí
 • nepretrzité zvetsování zvýsených kozních náplastí

Diagnóza

Actinická cheilitida bude vyzadovat kozní biopsii. Tento postup zahrnuje odstranení bunek z postizené oblasti za úcelem mikroskopického vysetrení.

Mezi charakteristiky bezne pouzívané k diagnostice nebo potvrzení stavu patrí:

 • kozní dysplázie, nazývaná také abnormální rust kozních bunek
 • zánet v dermis nebo vrstva kozní tkáne tesne pod horní vrstvou
 • ztráta elasticity kuze
 • zhrubnutí kuze, obvykle v náplastech
 • atrofie, také známá jako smrstení bunek, coz zpusobuje, ze se pokozka objevila vráscitá

Lécba


Vetsina prípadu aktinické cheilitidy muze být osetrena hydratacním krémem, pít hodne tekutin a zustat mimo slunce.

Omezení dalsí expozice sluncem je obvykle nejdulezitejsí cástí lécby.

Hydratacní látky a hydratace mohou casto pomoci snízit príznaky sucha.

U akutních prípadu se postizené léky mohou lécit po dodrzení techto lécebných pravidel nekolik dní nebo týdnu.

U chronických prípadu muze trvat mesíce, nez symptomy zmizí. Chronické záplaty musí být chráneny pred sluncem po celou dobu.

Existují nekteré léky na predpis pouzívané pro lécbu aktinické cheilitidy, ale dermatolog nejprve musí vysetrit kazdou lézi, aby zjistil, zda to bude úcinná volba.

V závazných prípadech muze být potreba odstranit postizené tkáne. Pokrocilé moznosti zahrnují:

 • laserová ablace, kde laser odstranuje vnejsí vrstvy pokozky poskozené sluncem
 • kryoterapii, kde jsou zmrzlé postizené kuze
 • vermilionectomy, kde je vnejsí vrstva rtu chirurgicky odstranena
 • elektrokautera, kde se pouzívá elektrický proud k odstranení abnormální náplasti

Bez ohledu na pouzitý lécebný plán by mely být prípady aktinické cheilitidy peclive sledovány lékarem. Cetnost vysetrení bude informována o závaznosti stavu, pouzitém lécení a doporucení dermatologa. Následné návstevy by se mohly pohybovat od nekolika mesícu az po jednou nebo dvakrát rocne.

Prevence

Vyhýbání se nadmerné nebo dlouhodobé nechránené expozici slunce je nejlepsí zpusob, jak zabránit aktinické cheilitide.

Tipy na ochranu pred sluncem na rtech zahrnují:

 • Aplikujte opalovací krém na telo a oblicej denne, a to i presto, ze nebudete trávit dlouhou dobu venku
 • pouzívání balzámu na rty nebo zvlhcovacu, které obsahují opalovací krém, casto po celý den, zvláste kdyz jsou na slunci
 • na sobe klobouk s sirokým okrajem a svetlé oblecení s dlouhým rukávem na slunci
 • rostoucí vousy nebo knír v prípade muzu

Jiné zpusoby, jak snízit riziko vzniku aktinické cheilitidy, zahrnují:

 • zastavení kourení nebo zvýkání tabáku
 • vyhýbat se nadmernému uzívání alkoholu
 • vyhýbat se soláriím
 • vyhýbání se krémum, mysím na oblicej a lékum, které pokozku ztencují
 • pri pouzití imunosupresivních nebo protizánetlivých léku
 • lécba prípadu onkogenního lidského papilomaviru nebo viru bradavice správne
 • udrzování hydratace, zvláste kdyz je na slunci

Nekteré antipsychotika mohou zvýsit riziko úmrtí u pacientu s demencí

Nekteré antipsychotika mohou zvýsit riziko úmrtí u pacientu s demencí

Nekteré antipsychotické léky mohou zvysovat riziko úmrtí u starsích pacientu s demencí podle nové rozsáhlé studie Harvard Medical School publikované ve ctvrtek v BMJ, která se zamerila na více nez 75 000 obyvatel starsích 65 let zijících v amerických osetrovatelských domovech. Ackoli studie neprokázala, ze specifické antipsychotika zpusobuje zvýsené riziko a vedci tvrdí, ze nemohou vyloucit vsechny dalsí mozné faktory, dospejí k záveru, ze jejich zjistení naznacují, ze riziko úmrtí antipsychotiky je "obecne zvýseno vyssími dávkami a zdá se, ze být nejvyssí pro haloperidol a nejméne pro quetiapin ".

(Health)

Studie spojují znecistení ovzdusí jako rizikový faktor pro úzkost a spoustení mrtvice

Studie spojují znecistení ovzdusí jako rizikový faktor pro úzkost a spoustení mrtvice

Výzkum nových otázek týkajících se vazeb mezi dusevním zdravím a kvalitou ovzdusí zjistil souvislost mezi úrovnemi úzkosti a úrovní znecistení ovzdusí jemnými cásticemi. Druhý príspevek ve stejném císle The BMJ odpovídá i na zavedené otázky týkající se odkazu na mrtvici. Novejsí expozice znecistení ovzdusí jemnými cásticemi byla spojena s úzkostí, stejne jako vzdálenost od hlavní silnice.

(Health)